lederboard

Raport KPMG: średnie i duże firmy a prognozy na 2016 rok


Średnie i duże firmy w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, przewidują wzrost przychodów i zatrudnienia. Choć jedynie 24% polskich firm spodziewa się poprawy swojej sytuacji ekonomicznej w 2016 r., to 40% przedsiębiorstw w kraju przewiduje wzrost zatrudnienia, a 45% wzrost płac pracowników.

 

 

Takie prognozy przynosi raport KPMG „Pulse of Economy 2015” – szczegóły którego podano 2 grudnia w komunikacie dla mediów.

Jak wynika z badania KPMG, przeprowadzonego wśród 731 średnich i dużych firm w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, aż 66% firm w Czechach, 63% w Rumunii i 61% na Węgrzech spodziewa się polepszenia swojej sytuacji ekonomicznej w 2016 r. Średnia dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej wynosi 51%.

Wśród polskich respondentów – według badania – odsetek odpowiedzi pozytywnych był najniższy: 24% firm oczekuje poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, a kolejne 54% spodziewa się stabilizacji.

Podobne wyniki otrzymano w Estonii (29% odpowiedzi pozytywnych i 51% neutralnych). W obu tych krajach otrzymano drugi najwyższy odsetek firm negatywnie prognozujących swoją sytuację ekonomiczną w 2016 roku (21% w Estonii i 23% w Polsce). Najwięcej odpowiedzi negatywnych, otrzymano w Bośni i Hercegowinie (32%).

– Polscy przedsiębiorcy działają w warunkach stałego wzrostu gospodarczego już od ponad 10 lat. Nic dziwnego, że nie są tak dużymi optymistami jak firmy w innych krajach regionu, które miały do czynienia z prawdziwym kryzysem” – ocenił cytowany w informacji prasowej Leszek Wroński, partner, szef usług doradczych w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Wzrost zatrudnienia w 2016 r. planuje najwięcej firm w Rumunii (42%), w Polsce (40%) oraz na Węgrzech (39%). Najmniej firm planuje zatrudnianie nowych pracowników na Litwie i Łotwie (po 21%). Tam również najwyższy odsetek badanych firm planuje redukcję zatrudnienia (odpowiednio 18% firm na Litwie i 19% na Łotwie). Zdecydowana większość firm planuje utrzymanie zatrudnienia na poziomie zbliżonym do obecnego. W Polsce odsetek ten wynosi 49%.

Trzy na cztery firmy w Czechach i w Estonii planują w 2016 r. podwyżki dla pracowników. Bardzo wysoki wynik w badaniu (69%) uzyskała również Litwa. Polska z wynikiem 45% uplasowała się w grupie krajów z najmniejszym odsetkiem przedsiębiorstw przewidujących wzrost płac zaraz za Łotwą (39%), Węgrami (39%) i Bośnią i Hercegowiną (42%). Odsetek firm planujących obniżanie płac w 2016 roku był w przebadanej grupie znikomy.

– Stabilność polskiego otoczenia gospodarczego na przestrzeni ostatnich lat skłania przedsiębiorców do kontynuacji obecnej polityki płacowej – skonkludował Leszek Wroński.

Raport KPMG CEE „Pulse of Economy 2015” został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego we wrześniu 2015 r. wśród 731 średnich i dużych firm w 9 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bośni i Hercegowiny oraz krajów bałtyckich. Pytania dotyczyły indywidualnej sytuacji firm, jak i ogólnych kwestii, takich jak atrakcyjność Polski i innych państw Europy Środkowo-Wschodniej dla inwestorów.

 

(gm)

 

***** KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. Zatrudnia ponad 162 tys. pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 r. Obecnie zatrudnia ponad 1200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności