lederboard

Rekordowa liczba zgłoszeń z Polski w Europejskim Urzędzie Patentowym


W 2015 r. liczba polskich zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) wzrosła o 17,8 proc. Najwięcej wniosków złożyła Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo-Hutnicza.

 

 

Tempo wzrostu liczby wniosków z Polski było jednym z najwyższych w Europie, znacznie przekraczając średnią państw UE-28 wynoszącą 0,3 proc. W ub. roku polskie ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa złożyły do EPO 568 zgłoszeń patentowych (2014 r.: 482), najwięcej od 10 lat – poinformowała w komunikacie, przekazanym właśnie mediom, firma Shepard Fox Communications.

Przywołując dane EPO, autorzy informacji prasowej zaznaczyli, że liczba europejskich patentów przyznanych polskim firmom i wynalazcom wyniosła 150 (wzrost o 39 proc., również najwyższy od 10 lat).

Jak wynika z komunikatu, liczba wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych złożonych w EPO w 2015 r. wzrosła do 160 tys. (2014 r.: 153 tys., +4,8 proc.). Przyczyniły się do tego głównie podmioty z USA (+16.4 proc.) oraz Chin (+22.2 proc.), natomiast liczba zgłoszeń z 38 państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej w ub. roku pozostała niemal niezmieniona (+0,7 proc.). Listę najbardziej aktywnych krajów pod względem zgłoszeń otwierają: Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja i Holandia.

„Znaczny wzrost liczby zgłoszeń patentowych do EPO pokazuje, że Europa nadal przyciąga wynalazców z całego świata i stanowi atrakcyjny ośrodek nowych technologii” – powiedział cytowany w komunikacie Benoît Battistelli, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego.

„Dowodzi to, że firmy i wynalazcy są zainteresowani wysokiej jakości ochroną patentową na europejskim rynku. Pomimo istotnego wzrostu liczby zgłoszeń spoza Europy, bilans liczby zgłoszeń dokonanych przez europejskie firmy w innych regionach jest wyraźnie dodatni, co podkreśla innowacyjny potencjał europejskiej gospodarki” – zaznaczył Battistelli.

W odniesieniu do 10 najważniejszych obszarów technologii w EPO, liczba polskich zgłoszeń odnotowała największy wzrost w: farmaceutyce (+222 proc.), chemii organicznej (+105 proc.) i chemii materiałowej (+100 proc.). W ujęciu ogólnym najwięcej zgłoszeń w kategorii technologie stanowiły: chemia organiczna (8 proc. zgłoszeń), inżynieria lądowa (7 proc.) i pomiary (6 proc.).

Politechnika Gdańska złożyła najwięcej zgłoszeń patentowych z całej Polski (23). Drugie miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza (22), a trzecie – International Tobacco Machinery (14). Dwie inne uczelnie wyższe zajmują odpowiednio miejsca piąte i szóste: Politechnika Łódzka (11) i Politechnika Poznańska (10). Na ósmym miejscu znajduje się Uniwersytet Szczeciński, a zatem w pierwszej dziesiątce wnioskodawców z Polski jest aż pięć ośrodków akademickich, co oznacza, że to one w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju polskiej wynalazczości – podkreślono w komunikacie.

W rankingu wojewódzkim prowadzi Mazowsze (26 proc. wszystkich polskich zgłoszeń patentowych) przed woj. małopolskim (14 proc.) i pomorskim (12 proc.). Wśród miast na prowadzenie wyszła Warszawa ze 114 zgłoszeniami, przed Krakowem (50), Gdańskiem (35), Poznaniem (32) i Łodzią (28).

wynalazek2

Jak wynika z informacji prasowej, aktywność patentowa w poszczególnych państwach europejskich w 2015 r. była zróżnicowana: Włochy zdołały odwrócić negatywny trend z ostatnich czterech lat (wzrost liczby zgłoszeń o 9 proc.), podobnie jak Hiszpania (+3,8 proc.). Liczba zgłoszeń brytyjskich (+5,7 proc.), holenderskich (+3,3 proc.) i szwajcarskich (+2,6 proc.) nadal rosła.

Inne kraje, w tym Francja (+1,6 proc.), Austria (+1,4 proc.) i Szwecja (-0,9 proc.) utrzymały mniej więcej poziom z poprzedniego roku, natomiast Niemcy ponownie odnotowały spadek (-3,2 proc.), podobnie jak niektóre kraje północnoeuropejskie, m.in. Finlandia (-8,3 proc.) czy Dania (-2,7 proc.).

W ub.r. największa liczba zgłoszeń do EPO ponownie dotyczyła technologii medycznych, odnotowując wzrost o 11 proc. w porównaniu z 2014 r. Inne obszary, w których nastąpił istotny wzrost, to „silniki, pompy i turbiny” (+18 proc.) (w tym wiele zgłoszeń dotyczących energii odnawialnych), „produkty farmaceutyczne” (+10 proc.), „pomiary” (+8 proc.) i „komputery” (+8 proc.).

W rankingu firm, które złożyły najwięcej zgłoszeń patentowych do EPO, w 2015 r. na prowadzenie wyszedł Philips. Na drugim miejscu znalazł się Samsung, a następnie LG, Huawei i Siemens. W pierwszej dziesiątce znalazły się cztery spółki europejskie, trzy ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Korei i jedna z Chin.

Liczący ponad 7 tys. pracowników Europejski Urząd Patentowy (EPO) jest jedną z największych instytucji usług publicznych w Europie. Siedziba znajduje się w Monachium, a oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu.

Celem EPO jest wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 38 państwach członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.

(gm)

FOT. © EPO; C00 pixabay

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności