Relacja z IV edycji ,,Chemical Industry Summit & Awards Gala”


Tegoroczną edycję „Chemical Industry Summit & Awards Gala” otworzyło przemówienie na temat przyszłości europejskiego przemysłu chemicznego Alexisa Brouhnsa. Dyrektor generalny Solvay Europe mówił w nim o wyzwaniach stojących przed Europą w kontekście rosnących w siłę rynków azjatyckich. Konkluzje z wystąpienia przedstawiciela Solvay Europe nadały ton dalszej debacie.

Dyskusja w panelu inauguracyjnym zatytułowanym: ,,Globalna chemia – w solidarności siła?” moderowana była przez Jacka Sochę, Wiceprezesa, Partnera PwC Polska, który pełnił również funkcję gospodarza gali wręczenia ,,Diamentów Polskiej Chemii”. Jacek Socha pytał prelegentów o prognozy dotyczące wspólnej polityki przemysłowej w obliczu zmieniających się przepisów i regulacji. Paweł Jarczewski, Prezes Zarządu Grupy Azoty, podkreślał silną pozycję swojej firmy w przemyśle nawozowym i gazowym, wspominając także o wymiernych efektach, jakie daje liberalizacja rynku chemicznego w Polsce. Michał Sołowow, Właściciel Synthos, Rovese, Barlinek, Komfort; który w tegorocznej edycji konkursu ,,Diamenty Polskiej Chemii” otrzymał statuetkę dla ,,Osobowości Roku”, podkreślał między innymi potrzebę poprawy warunków wydobycia węgla, a Prezes Zarządu DOW na Polskę i kraje bałtyckie – Robert Stankiewicz – wyraził pozytywny stosunek DOW do umowy TTIP.

Piotr M. Szelenbaum (kancelaria White & Case) skomentował wpływ przepisów środowiskowych i stawek celnych w USA, Azji i Europie na równe szanse konkurencji. Głos w dyskusji zabrał także Karl-H. Foerster, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope, który przekonywał, że gospodarka ma nie tylko wykorzystywać wszystkie zasoby, ale i zapewnić ich optymalne zużycie poprzez zastosowanie recyclingu.

Kolejny panel konferencji poświęcony był sytuacji polskiego przemysłu wobec europejskich wyzwań. Dyskusję moderował Marcin Jędrzejewski, Dyrektor w warszawskim biurze The Boston Consulting Group. Prelegenci debatowali między innymi o pozyskiwaniu kapitału dla nowych inwestycji w branży chemicznej oraz o integracji polskiego rynku chemicznego i jej wpływu na wzrost znaczenia rodzimej chemii w Europie. Dzięki aktywnej wymianie opinii dwóch przedstawicieli banków, Michała Dymickiego (BGK) i Artura Kuci (PKO BP SA), dyskusja o pozyskiwaniu kapitału na innowacje nabrała kolorytu. Przedstawiciele branży chemicznej w osobach: Marka Kapłuchy, Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., Jacka Podgórskiego, Prezesa Zarządu ANWIL S.A. i Jarosława Michniuka z Selena FM S.A. zgodnie podkreślili wagę zaangażowania sektora bankowego w finansowanie innowacyjnych projektów.

 

Panel II

Dyskusja dotyczyła także różnic między przemysłem wielkotonażowym a commodity oraz prognoz odnośnie wyrównania się cen pomiędzy Europą i USA. Kwestie regulacyjne objaśniał zebranym Artur Zawadowski, radca prawny i partner w departamencie korporacyjnym kancelarii Weil.

Ostatni panel: „Innowacje jako źródło konkurencyjności europejskiej chemii” poprzedziło wystąpienie Prezes Silica Global Business Unit, Solvay – Ann Nuyttens, która opowiedziała o wyzwaniach klimatycznych stojących przed europejską chemią. Moderatorem debaty w trzecim panelu ,,Chemical Industry Summit & Awards Gala” był Adam Leszkiewicz, Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., który zapytał uczestników o znaczenie innowacji i motywacje do ich wdrażania.

Grzegorz Czul, Prezes Zarządu FLUOR SA, powiedział, że główną inspiracją do wdrażania innowacji jest chęć utrzymania raz zdobytej pozycji firmy i odpowiedzialność za jej los. Dodał również, że słucha pomysłów nawet szeregowych pracowników i chętnie podejmuje związane z nimi ryzyko. Marek Jagieła z BASF Polska mówił o innowacyjności jako warunku koniecznym do utrzymania przewagi konkurencyjnej, a Patrycja Zielińska, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zapowiedziała spore inwestycje w innowacje. Michał Grochowski postawił tezę, że dla Erbud Industry najważniejszym weryfikatorem innowacji są klienci, a Prezes Michał Bieniek z Apeiron Synthesis przekonywał, że podstawą innowacyjności i dążenia do pozytywnych zmian jest pasja.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności