lederboard

Relacje w zespole, czyli klucz do sukcesu firmy


Wiele firm dostrzega potrzebę wprowadzania unowocześnień w zarządzaniu zespołem, takich jak aplikacje wspierające prowadzenie projektów i zarządzanie zadaniami czy szkolenia kadry menadżerskiej. Zapomina się jednak często o wparciu pracowników niższego szczebla w zakresie zarządzania czasem, własnymi predyspozycjami i budowania relacji. A dobre relacje w zespole nie tylko gwarantują przyjazną atmosferę, ale także przekładają się na jego efektywność.

 

Rola menadżera w zespole

Każdy menadżer spełnia kilka zasadniczych ról w swoim zespole: reprezentuje firmę na zewnątrz, podejmuje szereg decyzji oraz jest liderem. Musi jak najlepiej wykorzystywać swoje kompetencje i wiedzę, aby efektywnie kierować pracą zespołu. To do jego obowiązków należy podział zadań, nadzorowanie ich wykonywania oraz promowanie i docenianie współpracowników. Jest to sprawdzian dla jego predyspozycji do kierowania zespołem.

Mnogość obowiązków managera wymaga umiejętności z różnego zakresu, m. in.: zarządzania czasem, negocjacji, właściwej oceny wydarzeń (szczególnie podczas sytuacji kryzysowych), ale także budowania relacji. Jeśli osoba na stanowisku menadżera nie radzi sobie z tymi zadaniami, w konsekwencji traci na tym firma. Jej sukces zależy przecież od pracy każdego członka zespołu, dlatego tak ważne jest, aby dbać o relacje w miejscu pracy.

Karolina Cwalina, PCC IFC, life&business coach, zauważa, że najczęstszym problemem pojawiającym się w firmach jest to, że menadżerowie nie doceniają pracowników najniższego szczebla.

– Poważnym i często powtarzanym błędem pracodawców i managerów wyższego szczebla jest przekonanie, że najlepszą formą motywacji są pieniądze. A to nieprawda. Nie są one oczywiście bez znaczenia, najskuteczniejszą motywacją jest jednak rozmowa z pracownikami. Dzięki niej przełożony dowiaduje się jakie są potrzeby poszczególnych osób i dzięki tej wiedzy, może wspierać je w osiąganiu celów. Zaangażowanie szefa jest dowodem na to, że zależy mu na działaniu tak samo jak pracownikowi – tłumaczy Karolina Cwalina.

– Największym demotywatorem jest zrzucanie zbyt wielu obowiązków na pracownika i obarczanie go winą za niewywiązanie się z nich, bez wcześniejszego wsparcia czy przekazania narzędzi bądź przedyskutowania czy dane zadania mają szansę zostać wykonane – dodaje.

 

Team coaching

To bardzo skuteczny i coraz popularniejszy sposób na przygotowanie zespołu pracowników do wspólnej pracy.

– Podczas spotkań z coachem zespół uczy się jak osiągnąć zamierzony cel – WSPÓLNIE. Każdy pracownik poznaje swoje zasoby, mocne strony i kompetencje i to właśnie jego predyspozycje wyznaczają jego rolę w zespole podczas współpracy – tłumaczy Karolina Cwalina, a jej doświadczenie zdobyte w czasie szkoleń firmowych pokazuje, że największym problemem jest właściwe zarządzanie czasem.

– Ludzie nie potrafią odpowiednio zorganizować pracy. Z tego powodu często robią coś kosztem czegoś innego. Nawet jeśli nie brakuje im motywacji, problemem staje się brak czasu, dlatego tak ważne jest, aby nauczyć pracowników właściwego planowania obowiązków – twierdzi Karolina Cwalina.

Team coaching wzmacnia dwa podstawowe aspekty funkcjonowania zespołu, po pierwsze – produktywność, po drugie – poprawia atmosferę. Tworzy tym samym solidne podstawy do efektywnego działania w grupie. Praca z coachem to także zwiększenie kreatywności zespołu oraz szansa na wprowadzenie zmian, które wpływają na poprawę komunikacji.

Team coaching to dobre rozwiązanie w firmie, która ma problemy ze skutecznym osiąganiem wyznaczonych celów, realizuje skomplikowany projekt lub zmaga się z kryzysem. Dzięki niemu można wspólnie przyjrzeć się problemom oraz poszukać rozwiązań, które poprawią współpracę.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności