Rosnące ceny aktywów głównym czynnikiem napędzającym wysokie zyski funduszy private equity

Imponujące wyniki inwestycyjne funduszy private equity w ostatniej dekadzie to głównie zasługa silnego wzrostu cen aktywów, wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Bain & Company. Słabnąca koniunktura sprawia, że funduszom trudno będzie powtórzyć wysokie stopy zwrotu, o ile nie będą kompleksowo podchodzić do poprawy rentowności w spółkach portfelowych.

 

 

Wzrost cen aktywów odpowiadał średnio za połowę zysków z inwestycji zrealizowanych przez fundusze w ciągu ostatnich 10 lat, a poprawa marż spółek portfelowych stanowiła zaledwie jedną szóstą stopy zwrotu, wynika z analizy największych transakcji na rynku private equity. Ponadto, w przypadku 71% transakcji funduszom nie udało się zrealizować prognoz poprawy rentowności. Wzrost marż był średnio aż o 330 punkty bazowe niższy od zakładanego.

Zdaniem ekspertów Bain & Company, fragmentaryczne podejście do badania due diligence jest głównym powodem, dla którego funduszom nie udaje się zrealizować planów. Fundusze zbyt często skupiają się na poszczególnych obszarach działalności spółki, przez co tracą z pola widzenia łączące je relacje. Rzadko badają współzależności pomiędzy redukcją kosztów a potencjałem wzrostu.

Dobre wyniki funduszy private equity w ostatnich latach to głównie zasługa rosnących cen aktywów – powiedział Miles Cook, partner Bain & Company w dziale private equity i współautor raportu „Intergrating Due Diligence to Build Lasting Value”. – Biorąc pod uwagę, że szanse dalszego wzrostu cen aktywów są ograniczone, fundusze powinny uważniej podchodzić do procesu due diligence i w bardziej kompleksowy sposób ocenić potencjał przejmowanych spółek.

Eksperci Bain & Company wskazują na konieczność uważnego badania i kwantyfikowania współzależności jakie występują pomiędzy celami strategicznymi spółki, jej działalnością operacyjną i sprzedażową. Całościowe spojrzenie na te trzy obszary podczas badania due diligence pozwoli funduszom trafniej określić strategię budowania wartości spółki portfelowej.

Również w Europie Środkowo-Wschodniej potencjał wzrostu cen aktywów jest na wyczerpaniu – powiedział Jacek Poświata, Partner i Dyrektor Zarządzający Bain & Company Poland/CEE. – Tym bardziej kluczowa staje się kwestia kompleksowego, holistycznego podejścia do badania spółki, co pozwala zrozumieć, jak zmiany w jednym obszarze spółki przekładają się na inne aspekty działalności.

Łączna wartość przejęć z udziałem funduszy PE na świecie wzrosła w ubiegłym roku o 10% do $582 mld. Wyceny przejmowanych spółek utrzymały się na rekordowo wysokim poziomie z powodu wzrostu środków zgromadzonych na inwestycje oraz ograniczonej liczby podmiotów do przejęcia. Jak wynika z wyliczeń Bain, średnia wartość po jakiej fundusze PE kupowały spółki w ubiegłym roku na rynku amerykańskim to 10,5-krotność zysku EBITDA a w krajach Unii Europejskiej – 10,7.

Pełny raport:

https://www.bain.com/insights/integrating-due-diligence-to-build-lasting-value/

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności