lederboard

Rośnie dynamika sprzedaży mieszkań


Stabilne ceny, większa dostępność mieszkań i rosnąca dynamika sprzedaży – to najważniejsze wnioski z opracowania Narodowego Banku Polskiego podsumowującego I kwartał 2016 roku na rynku nieruchomości.

 

 

Od stycznia do marca br. sytuacja na rynku nieruchomości była zrównoważona. Pomimo niewielkiego ożywienia, ceny mieszkań pozostawały stabilne – wynika z danych NBP.

W niektórych miastach odnotowano nawet niewielki spadek cen transakcyjnych. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w Krakowie, gdzie obecnie za m2 na rynku pierwotnym trzeba zapłacić średnio ok. 6,2 tys. zł/m2, podczas gdy w poprzednich dwóch kwartałach m2 wart był ponad 6,3 tys. zł.

W tym samym okresie wzrosły również nominalne dochody gospodarstw domowych. W efekcie, znacznie zwiększyła się dostępność mieszkań. Jak podaje NBP, w polskich aglomeracjach (Gdańsku, Gdyni, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu) wskaźnik szacowanej dostępności wyniósł 0,88 m2 za przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, co oznacza, że był wyższy o 0,04 m2w porównaniu do poprzedniego kwartału.

Dynamika sprzedaży coraz większa

Sytuacja ekonomiczna klientów pozytywnie wpłynęła na wyniki deweloperów. Zapas niesprzedanych mieszkań w największych polskich miastach zmniejszył się o ok. 0,4 tys. i wyniósł 48,3 tys.

– Już pod koniec poprzedniego roku odczuwalne było rosnące zainteresowanie zakupem mieszkania – zauważa Piotr Kijanka, Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu w Grupie Deweloperskiej Geo. – Po nowym roku ta tendencja się utrzymała. Spowodowały to przede wszystkim zapowiedzi o zakończeniu programu MdM w 2018 roku, jak również rekordowo niskie stopy procentowe.

Inwestycje mieszkaniowe wciąż popularne

Większa dynamika sprzedaży tow dużej mierze skutek rosnącej popularności inwestycji mieszkaniowych. Według obliczeń NBP, w perspektywie krótkoterminowej nadal są one bardzo opłacalne.

Przy założeniu średniej wysokości możliwego do uzyskania czynszu, rentowność takiej inwestycji jest wyższa od lokaty bankowej czy 10-letnich obligacji skarbowych. Porównać ją możnado tej uzyskiwanej na rynku nieruchomości komercyjnych.

Co więcej, wysoka wartość średniego czynszu najmu w relacji do kosztów obsługi kredytu mieszkaniowego nadal umożliwia finansowanie kosztów kredytu przychodami z najmu.

Jednak jak podkreśla przedstawiciel Grupy Geo, sukces inwestycyjnego zakupu mieszkania zależy przede wszystkim od jego lokalizacji. – Najwięcej lokali pod wynajem sprzedajemy w Fabryce Czekolady, która znajduje się w centrum Krakowa– dodaje.

Dobra prognoza na kolejny kwartał

Optymistyczne trendy zaobserwowane w I kwartale to dobra prognoza dla rynku nieruchomości na kolejne miesiące.

Dodatkowo, na początku lipca Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe na niezmienionym, niskim poziomie. W efekcie, warunki udzielania kredytów mogą okazać się bardziej korzystne dla potencjalnych nabywców nieruchomości, a co za tym idzie dynamika sprzedaży może jeszcze wzrosnąć.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności