lederboard

Rozliczanie czasu pracy w delegacji

Sytuacje, w których pracownik musi wyjechać w delegację służbową, są dość powszechne wśród firm. W związku z tym ważne jest, aby prawidłowo rozliczać czas pracy pracownika podczas delegacji.

Co to jest delegacja?

Delegacja to wyjazd pracownika w celu wykonywania zadań służbowych w innym miejscu niż jego stałe miejsce pracy. Delegacja może dotyczyć pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Jak rozliczać czas pracy w delegacji?

Pracownicy w delegacji mogą rozliczać swój czas pracy na dwa sposoby:

 • Według stawki godzinowej: W tym przypadku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za każdą godzinę pracy w delegacji.
 • Według stawki ryczałtowej: W tym przypadku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe za czas pracy w delegacji. Wynagrodzenie ryczałtowe jest ustalane przez pracodawcę i nie może być niższe niż wysokość wynagrodzenia, które pracownikowi by przysługiwało, gdyby wykonywał pracę w swoim stałym miejscu pracy.

Jakie są zasady rozliczania czasu pracy w delegacji?

Pracownik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy podczas delegacji. Ewidencja powinna zawierać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko pracownika
 • Data wyjazdu
 • Data powrotu
 • Liczba godzin przepracowanych
 • Rodzaj wykonywanej pracy

Jakie są konsekwencje nieprawidłowego rozliczania czasu pracy w delegacji?

Nieprawidłowe rozliczanie czasu pracy w delegacji może skutkować:

 • Nałożeniem kary przez PIP
 • Przedłużeniem okresu przedawnienia roszczeń pracownika
 • Odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy

Centrum Verte – szkolenia z zakresu kadr i płac

Centrum Verte oferuje szkolenia kadrowe z zakresu kadr i płac, w tym szkolenia z zakresu rozliczania czasu pracy w delegacji. Szkolenia te obejmują zagadnienia takie jak:

 • Podstawy rozliczania czasu pracy
 • Rozliczanie czasu pracy w delegacji
 • Zmiany w przepisach dotyczących rozliczania czasu pracy w delegacji

Podsumowanie

Rozliczanie czasu pracy w delegacji jest procesem, który wymaga wiedzy i doświadczenia. Aby prawidłowo rozliczać czas pracy swoich pracowników w delegacji, pracodawcy powinni przeprowadzać szkolenia dla pracowników działów kadr i płac. Szukasz takich kursów? Sprawdź ofertę Centrum Verte na szkolenia kadrowe, które przygotują Cię do takich wyzwań.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności