Rozliczenie składki zdrowotnej – pytania i odpowiedzi

Zgodnie z nowymi przepisami, które zostały wprowadzone od stycznia 2022 roku, obowiązkiem każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą jest przesyłanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych DRA do ZUS. Oprócz obowiązku dostarczenia okresowych deklaracji pojawiła się również konieczność ustalenia rocznej składki zdrowotnej i wykazania jej w tzw. rozliczeniu rocznym składek.

 

 

Kogo dotyczy złożenie deklaracji rocznej?

Obowiązek rozliczenia rocznego składek zdrowotnych dotyczy każdego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Są to te firmy, które jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne (skala podatkowa oraz podatek liniowy) czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ważne!
Jeśli działalność gospodarcza została zawieszona w 2022 roku, również istnieje obowiązek złożenia tej deklaracji.

Jaki jest termin na złożenie deklaracji?

Rozliczenie składki zdrowotnej za rok 2022 należy wykazać w deklaracji DRA za kwiecień 2023 roku. Należy złożyć ją w terminie do 22 maja 2023 roku (ponieważ 20 maja w tym roku wypada w sobotę, następuje przesunięcie na następny dzień roboczy).

W jaki sposób ustalić dochód/przychód?

 Gdy naszą formą opodatkowania są zasady ogólne (skala podatkowa oraz podatek liniowy), należy od osiągniętego w całym roku przychodu odjąć poniesione koszty uzyskania przychodu i zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne (jeśli nie zostały one uwzględnione w kosztach). Otrzymany wynik należy pomnożyć przez stawkę procentową dla danej formy opodatkowania, czyli:

  • dla podatku liniowego – 4,9%
  • dla skali podatkowej – 9%

Należy również pamiętać o uwzględnieniu różnicy remanentowej. Jeśli będzie ujemna, to zmniejszy dochód stanowiący podstawę naliczenia składki zdrowotnej.

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej jest zdecydowanie prostsze, jeśli formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku opłacana składka zależna jest od rocznego przychodu pomniejszonego o zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne.

Nadpłata, a może jednak niedopłata ?

Przy rozliczeniu rocznym składek zdrowotnych może nastąpić nadpłata lub niedopłata składki zdrowotnej. W przypadku niedopłaty przedsiębiorca ma obowiązek uiszczenia brakującej kwoty z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została wykazana w rozliczeniu rocznym w terminie do 22 maja 2023 roku.

W przypadku nadpłaty można wnioskować o jej zwrot do 31 maja 2023 roku. Zgłoszenie możliwe jest tylko poprzez PUE ZUS. Wnioski złożone po wskazanym terminie nie zostaną rozpatrzone przez ZUS i nadpłata przepadnie.

Coś się nie zgadza?

Aby poprawnie rozliczyć składkę zdrowotną za 2022 rok, należy pamiętać, że wykazana podstawa do rocznej składki zdrowotnej musi pokrywać się z przekazanymi deklaracjami miesięcznymi. W konsekwencji może prowadzić to do konieczności sporządzenia i wysłania korekt miesięcznych deklaracji. Dokumenty korygujące można przekazać nie później niż do dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, a jeśli taki wniosek nie zostanie złożony do ZUS, korekty można przekazać do 30 czerwca danego roku.

Autorką artykułu jest Anita Chmielewska, SuperKsięgowa, Oddział Toruń

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności