lederboard

Rozmowa kluczem do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa?

Sposób, w jaki działa firma, w znacznym stopniu zależy od tego, jak prowadzona jest w niej komunikacja wewnętrzna. Dobra komunikacja, nie tylko buduje relacje pomiędzy współpracownikami, ale też polepsza jakość i efektywność pracy. Dzięki niej i nowoczesnym sposobom jej realizowania, można uniknąć problemów związanych z błędną komunikacją. Wielu pracodawców wciąż stosuje przestarzałe metody lub co gorsza, wcale nie wie, jak powinna wyglądać prawidłowa wymiana informacji w firmie.

Czym jest komunikacja?

Żeby zrozumieć jej istotę, należy przede wszystkim wiedzieć, że jest to podstawowy proces umożliwiający funkcjonowanie w społeczeństwie. Nie może on odbywać się bez udziału nadawcy i odbiorcy oraz przekazywanej informacji. Roman Jakobson — rosyjski językoznawca, opracował schemat, który obrazuje komunikowanie się. Zawiera on podstawowe elementy tego procesu.

Żeby akt komunikacji mógł zostać w pełni dokonany, odbiorca musi wyrazić chęć dekodowania informacji, czyli jej odbioru. Dlatego w firmach, tak istotne jest zaangażowanie w rozmowę. Nieudolne porozumiewanie się pracowników, często jest wynikiem braku chęci odebrania przekazu. Jedną z dawnych metod opartą jedynie na jednostronnym mówieniu był monolog – przełożony jedynie wyrażał oczekiwania i podawał ostateczne terminy realizacji. Nie można tutaj mówić wtedy o komunikacji międzyludzkiej.

Co niesie ze sobą dobra komunikacja w firmie?

Korzyści, które mogą płynąć ze sprawnego komunikowania się w przedsiębiorstwie, dają efekty w postaci udoskonalenia jakości pracy, ale też często poprawienia wizerunku firmy. Jak pisze profesor Henryk Mruk w książce Komunikowanie się w biznesie: „Skuteczność działań w biznesie […] warunkowana jest wiedzą i umiejętnościami w zakresie komunikowania się”. Dobra komunikacja w organizacji może przełożyć się na lepsze działanie firmy, ale też na zwiększenie profitów finansowych. Przynoszące efekty rozmowy i jasny przekaz informacji pozwolą uniknąć nieporozumień, które w pracy bywają szczególnie kłopotliwe.

Wiele czynników wpływa na to, jak komunikacja jest prowadzona w firmie, o ile w ogóle jest. Często może być to wynik ograniczonego czasu, niechęci pracowników, negatywnego podejścia do dzielenia się informacjami. Komunikacja w miejscu pracy jest istotna, ponieważ tworząc zespół, który wykonuje powierzone działania, realizuje cele, nie sposób nie rozmawiać o tym, nad czym się pracuje. Umiejętne przekazywanie komunikatów pomiędzy samymi pracownikami, jak też pracownikami, a zarządem, tworzy lepszy wizerunek firmy, a omawianie strategii, otwartość, dyskusja, mogą dawać zaskakująco zadowalające wyniki i pozwolą zaoszczędzić czas.

Jak poprawić wewnętrzną komunikację?

Najbardziej niepożądanym modelem komunikacji jest przekaz jednostronny – wcześniej wspomniany monolog. Znacznie skuteczniejszy i bardziej efektywny jest dialog. Istotne też, żeby wiedzieć, że pracownicy, o tym, co dzieje się w firmie, powinni dowiadywać się w pracy, a nie z pośrednich źródeł. Jak pisze Agnieszka Olsztyńska w swojej pracy Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie, komunikacja ma na celuwzbudzenie wśród pracowników zrozumienia dla wszystkich decyzji podejmowanych na obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz budowanie postaw lojalności i identyfikacji z firmą”. Oczywisty zatem staje się fakt, że dobra komunikacja to podstawa współpracy. Dostępne jest wiele narzędzi, zarówno tradycyjnych, jak i tych online, które usprawniają proces porozumiewania się, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Tradycyjne zebrania w firmie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ jest to wydajna forma komunikacji twarzą w twarz. Według danych z raportu STATE OF THE SECTOR 2017, aż 73% badanych uważa, że najbardziej skuteczna jest właśnie komunikacja bezpośrednia, jednak ta nie zawsze jest współcześnie możliwa.

Wirtualne spotkania

Obecnie, kiedy wielu pracowników wyjeżdża służbowo, pracuje w innej części kraju, czy nawet w innym państwie i nie może fizycznie brać udziału w spotkaniach, pomocne są programy online. Rozwiązaniem stworzonym na potrzeby dzisiejszego modelu komunikacji w firmie, jest Cisco Webex. Światowy lider IT połączył tradycyjny sposób organizacji pracy z komunikacją online. Platforma pozwala na stworzenie wirtualnego środowiska pracy, w taki sposób, aby bez problemu zorganizować spotkanie służbowe, w którym udział wezmą osoby, przebywające poza firmą, nawet po drugiej stronie półkuli — potrzebny jest jedynie dostęp do internetu.

– Cisco Webex to profesjonalne narzędzie, dzięki któremu niezależnie od urządzenia oraz systemu operacyjnego, z którego korzystamy, możemy brać udział w zebraniu. Dzięki funkcji udostępniania ekranu i tablicy, na bieżąco możemy śledzić omawiane treści — mówi Arkadiusz Rosiak, Presales Team Manager w Innergo Systems — polskiego integratora rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych.

Narzędzie usprawnia pracę zespołową i poprawia komunikację w przedsiębiorstwie. Dzięki szerokiej gamie funkcji platforma jest dostosowana do potrzeb współczesnych firm, w których zadania często muszą być wykonywane zdalnie. Praca mobilna pozwala uniknąć opóźnień i kłopotów, jakie mogą wyniknąć z nieobecności. Komunikacja osiąga tutaj znacznie lepszy, nowoczesny poziom.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności