lederboard

Rozwój pracownika to sukces firmy

Rozbudowywanie wiedzy i kompetencji pracowników to ważny element strategii przedsiębiorstwa, który przekłada się na efektywność firmy. Zyskuje on na znaczeniu szczególnie w dobie spowolnienia gospodarczego, z jakim się obecnie mierzymy. Dlaczego jest to tak ważne?

 

 

Jeszcze kilka lat temu odpowiedzialność za rozwijanie kompetencji pracowników leżała po stronie działu HR. Obecnie kluczową rolę w tym zakresie odgrywa menedżer i jego zaangażowanie w proces oraz… sami pracownicy i ich osobiste nastawienie do nabywania nowych umiejętności. Aż 76% kobiet oraz 74% mężczyzn przyznaje, że ma – przynajmniej częściowo – opracowany plan rozwoju kariery. [1]

Sygnał zwrotny czy szkolenie?

Zdaniem 82% respondentów zmiana systemu kształcenia pracowników jest ważna lub bardzo ważna dla firmy, jednak zaledwie 5% badanych stwierdziło, że ich firma jest do tego całkowicie lub częściowo przygotowana.[2] – Zdobywanie lub rozwijanie kwalifikacji zatrudnionych w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu biznesowym przekłada się na budowanie konkurencyjności firmy na rynku, a także na profesjonalizm i efektywność pracy zespołu – mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

Firmy najczęściej oferują pracownikom szkolenia i kursy (zewnętrzne i wewnętrzne), jednak ważnym aspektem są także regularne ocenianie wyników pracy oraz jasne przedstawienie ścieżki kariery i perspektyw awansu. Ponad połowa badanych – odpowiednio 53% kobiet i 58% mężczyzn twierdzi, że ich bezpośredni przełożony ma świadomość, jakie są ich ambicje zawodowe.[3] – W Perfetti Van Melle pracownik zyskuje możliwość indywidualnego rozwoju dopasowanego do potrzeb i bieżących wyzwań, a także odkrywania swojego potencjału. Wspólnie tworzymy środowisko pracy, które sprzyja rozwojowi różnorodnych umiejętności. Każdemu pracownikowi gwarantujemy jasno wytyczoną ścieżkę kariery i pracę w oparciu o regularny feedback ze strony przełożonych – dodaje Tikhomiroff.

Kompetencje przyszłości

Według różnych statystyk zdecydowana większość obecnych kilkulatków będzie w przyszłości pracować w zawodach, które dziś jeszcze nie istnieją. Dynamika zmian na rynku pracy pokazuje, że pracodawcy powinni silniej skupić uwagę na rozwoju kompetencji cyfrowych wśród pracowników. Jak pokazują badania PwC kursy z tego zakresu cieszą się dużym zainteresowaniem – aż 87% polskich respondentów wskazało, że uczestniczy w szkoleniach, by lepiej zrozumieć nowoczesne rozwiązania. Niemal ¾ pracodawców zapewnia już możliwość udziału w kursach w zakresie umiejętności związanych z nowymi technologiami. Dzięki temu zaledwie 18% badanych w Polsce obawia się, że w przyszłości nie będzie mieć odpowiednich kompetencji do wykonywania swoich zadań w przyszłości (globalny wskaźnik wyniósł 24%).[4] Można więc prognozować, że ścieżka rozwoju kompetencji pracowników będzie zmierzać w kierunku rozbudowywania kompetencji również w zakresie digitalizacji, które będą stanowić o konkurencyjności biznesu.

[1] Raport Kobiety na rynku pracy. Kompetencje i różnorodność, Hays, 2019

[2] Badanie Deloitte Global Human Capital Trends 2019

[3] Raport Kobiety na rynku pracy. Kompetencje i różnorodność, Hays, 2019

[4] Raport z badania Upskilling Hope & Fears, PwC, lipiec 2019

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności