lederboard

Ruszył konkurs na eksportowe logo Polski


11 listopada 2014 roku ruszył otwarty konkurs na Eksportowe Logo Polski, które ma dać nam alternatywę dla „sprężynki“ Wally’ego Olinsa. Mamy nadzieję, że wybrane w konkursie logo służyć będzie wszystkim organizacjom, firmom i instytucjom promującym Polskę na arenie międzynarodowej. Logo będzie również znakiem identyfikacyjnym „POLSKIEJ Wirtualnej Wystawy Narodowej”.

 

Konkurs skierowany jest do każdego, kto ma pomysł na „genialny znak graficzny“, wywołujący u zagranicznego odbiorcy pozytywne skojarzenia z Polską – mówi Sebastian Sadowski-Romanov z firmy ITRO, pomysłodawca i organizator przedsięwzięcia.

Konkurs na Eksportowe Logo Polski składał będzie się z trzech etapów. Pierwszym z nich jest uruchomienie serwisu www.eksportowelogopolski.pl, który daje uczestnikom możliwość przesłanie swojej propozycji logo wraz z krótkim opisem. Pięć finałowych logo zostanie wybrane przez profesjonalne Jury, złożone z osób publicznych związanych z promocją Polski. Kolejnym etapem będzie głosowanie Internautów, które spośród 5 wybranych propozycji wyłoni ostatecznego zwycięzcę. 1 lutego zostanie zorganizowana uroczysta gala, podczas której wręczona zostanie nagroda za zwycięski projekt logo.

To nowe logo nie ma na celu zastąpienia logo innych projektów promocyjnych, poszczególnych polskich branż, czy organizacji promujących Polskę. Ma być ono elementem wspólnym wszystkich zdarzeń związanych z promocją Polski i polskich firm na arenie międzynarodowej. Każda branża ma swój zbiór indywidualnych cech wyrażonych w ich logo, logo poszczególnych organizacji promujących Polskę również istnieją już w świadomości odbiorców. Brak jest jedynie „nadrzędnego“ wizualnego elementu, który pojawia się zawsze w kontekście promocji Polski. Promując Gdańsk powinniśmy promować również Polskę, to samo tyczy się polskiej branży IT, turystyki na Mazurach czy Wieliczki. Jeżeli promując poszczególne części Polski będziemy promować ją również jako całość, jednym wspólnym elementem graficznym, to osiągniemy działający ogromnej skali efekt synergii. – dodaje organizator.

Projekt „sprężynki“ oraz organizacja wyboru jej ostatecznej wersji budzi bardzo negatywne emocje, tak w środowisku profesjonalnym, jak i w wśród społeczeństwa. Organizatorzy nie przeprowadzili niezbędnej akcji informacyjnej, wyjaśniającej cel inicjatywy, a wybór dany Internautom był tylko iluzoryczny – pod głosowanie poddano trzy, zbliżone do siebie projekty logo, stworzone przez jedną osobę.

Prawa autorskie do wyłonionego w konkursie Eksportowego Logo Polski zostaną również przekazane Skarbowi Państwa. To odpowiednie organy państwowe zadecydują o tym, który projekt – „sprężynka“ czy logo wyłonione w otwartym konkursie – używane będzie oficjalnie w promocji Polski. Powinny pamiętać jednak o tym, że jeżeli logo nie uzyska społecznego poparcia, to mało kto będzie dobrowolnie go używać.

Przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny. Organizatorem konkursu jest pomysłodawca „POLSKIEJ Wirtualnej Wystawy Narodowej”, Sebastian Sadowski-Romanov, Prezes Zarządu firmy ITRO Sp. z o.o., zajmującej się doradztwem eksportowym i wprowadzaniem Polskich firm na rynki zagraniczne.

Prace wysyłać można do 31.12.2014 roku.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności