Skuteczne delegowanie zadań w polskich zespołach

Ponad 65% polskich menadżerów to osoby, u których dominuje dyrektywny styl liderski (na podstawie badań Leadership Style Analysys prowadzonych na grupie 1354 menedżerów w Polsce). Delegowanie ważnych projektów jest więc dla nich jedną z najtrudniejszych sytuacji w kierowaniu zespołem, gdyż wiąże się z utratą kontroli oraz dłuższym czasem niezbędnym do wypracowania decyzji. Jeżeli jako szef częściej korzystasz ze stylu dyrektywnego, to możesz odnosić sukcesy w zespole, który ma małą wiedzę i potrzebuje jasnej instrukcji z Twojej strony. Jeśli jednak kierujesz doświadczonymi ekspertami, styl dyrektywny może spowodować spadek motywacji, gdyż ludzie nie będą czuli się zaangażowani.

 

Czym jest delegowanie w ujęciu programu dla liderów Decision Making for Leaders? Kiedy przekazujesz zespołowi projekt, określając jego ramy a zespół pracuje samodzielnie nad rozwiązaniem, to mówimy o delegowaniu. Oczywiście zespół może korzystać z wiedzy lidera ale ważne w tym stylu jest to, że lider akceptuje rozwiązanie wypracowane przez zespół.

Jeżeli jako lider delegujesz zadania zespołowi, który nie jest do tego przygotowany (np. nie ma wystarczającej wiedzy na temat danej kwestii), taka sytuacja kończy się frustracją zarówno szefa, jak i zespołu. Samo delegowanie prowadzi do obdarzenia zespołu zarówno zaufaniem, jak i pełną swobodą. Jest to taka sytuacja, w której stając w obliczu problemu decyzyjnego uznajesz, że najlepiej dla zespołu, jak i samej firmy będzie, kiedy rozwiązaniem konkretnego problemu zajmie się zespół, bez Twojej bezpośredniej ingerencji w proces podejmowania decyzji. Warto wspomnieć, że jako szef możesz aktywnie wspierać zespół, np. uzgadniając kalendarz prac lub oferując pomoc w dostarczeniu niezbędnych informacji oraz danych. Zespół potrzebuje ich przecież przy podejmowaniu ważnych decyzji. Stosując delegowanie nie warto ingerować w proces podejmowania decyzji, ani też negować rozwiązania przyjętego przez zespół.

Jeżeli jesteś liderem i postanowisz, że Twój zespół samodzielnie wypracuje jakąś decyzję, warto mieć świadomość, że krytyka lub podważenie uzgodnionego rozwiązania, mogą okazać się zgubne – w przyszłości Twój zespół może nie wziąć na siebie podobnej odpowiedzialności. Pracownicy raczej nie chcą być bowiem częścią zespołu mającego jedynie pozorny udział w decyzjach.

Jeśli więc planujesz przekazać swojemu zespołowi zadanie w bardziej partycypacyjny sposób, warto abyś odpowiedział sobie na kilka pytań. Jeśli na wszystkie z poniżej przytoczonych pytań Twoja odpowiedź brzmi „tak”, możesz rozważyć delegowanie:

Jakie pytania warto sobie zadać w kontekście delegowania zadań?

  1. Czy ważne jest, aby zespół zaangażował się we wdrożenie przyjętej decyzji?
  2. Czy Twój zespół ma odpowiednią wiedzę, aby podjąć korzystną dla firmy decyzję?
  3. Czy jeśli podjąłbyś w danej sprawie decyzję dyrektywną, spotkałbyś się ze sceptyczną i niechętną reakcją zespołu?
  4. Czy Twoja wiedza dotycząca danej sprawy jest spora, ale mimo wszystko niewystarczająca do podjęcia decyzji?
  5. Czy Twój zespół chce osiągnąć w tej sprawie takie same efekty jak Ty?
  6. Czy Twój zespół w przeszłości udowodnił, że potrafi skutecznie rozwiązywać tego typu problemy?
  7. Czy poprzez tę sytuację chcesz podnieść umiejętności swojego zespołu, pracę zespołową i zrozumienie przez zespół celów firmy?
  8. Czy to właściwy moment na oddanie podejmowania decyzji w ręce zespołu? (Czy nie jesteście np. w momencie budżetowania lub wzmożonej aktywności sezonowej, kiedy najskuteczniejszą formą zarządzania jest działanie dyrektywne?).

Jeśli na wszystkie powyższe pytania odpowiedziałeś „tak”, możesz odnieść znaczne korzyści, stosując delegujący styl liderski. Jakie zatem korzyści może odnieść Twój zespół kiedy stosujesz  delegujący styl zarządzania? Po pierwsze, Twój zespół poprawi swoją wewnętrzną współpracę, wymieniając się doświadczeniami. Po drugie, zwiększy się zaangażowanie zespołu płynące z wewnątrz („z serca”), w efekcie czego każdy będzie przekonany, że nie tylko odpowiada za realizację celów, ale również ma wpływ na podejmowane decyzje i rozwiązania. Po trzecie, Twój zespół rozwinie nowe umiejętności i zwiększy się stopień integracji pracowników z zespołem i firmą.

Stosowanie delegowania w takim ujęciu jest możliwe, kiedy zespół jest gotowy na przyjęcie odpowiedzialności, a lider jest skłonny oddać kontrolę i zaufać zespołowi. Do tego typu zdarzeń dochodzi szczególnie w relacji między doświadczonymi szefami a doświadczonymi zespołami sprzedaży. Częściej polscy menedżerowie w obliczu ważnych decyzji są  dyrektywni, a w sytuacji mało istotnych problemów czy wyzwań delegujący. Widzimy ten problem, prowadząc od czterech lat badania nad stylem liderskim w ramach programu Decision Making for Leaders. Przyczyną tego może być nadmierne poczucie odpowiedzialności wielu naszych Kontinuum partycypacyjne kolegów, którzy są przekonani, że w ważnych sprawach to oni powinni podejmować decyzje i ponosić za nie odpowiedzialność. Jest to podejście, które potwierdza odwagę menedżerską Polaków, ale może nie uwzględniać wiedzy i zaangażowania doświadczonych zespołów sprzedaży.

 

Robert Zych – współwłaściciel firmy szkoleniowej Kontrakt OSH. Autor książek: „Lider sprzedaży”, „Gen Sprzedawcy”, „Szef w roli coacha” „Klient w centrum uwagi”,  „Szef w relacji z zespołem” oraz najnowszej – „Szefie, angażuj zespół” .

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności