SMART CITY – założenia i perspektywy


Inteligentne miasta po polsku… Czy województwo mazowieckie realizuje koncepcję smart city? Jakie nowe technologie dla smart cities proponuje branża oraz jak ich wykorzystanie wpływa na rozwój inteligentnych miast?

 

Wraz z włodarzami miast, przedstawicielami samorządu oraz biznesu, a także instytucjami naukowymi zastanowimy się nad odpowiedziami na powyższe pytania.

Wszystkich zainteresowanych tematyką rozwoju Inteligentnych Miast zapraszamy do bezpłatnego udziału w X edycji ogólnopolskiego kongresu:

 

,,SMART CITY – założenia i perspektywy’’
28 marca 2017r. Warszawa

 

Ogólnopolski Kongres „SMART CITY założenia i perspektywy” jest jedynym w Polsce wydarzeniem o charakterze cyklicznym i regionalnym. Podczas spotkania znani eksperci, oraz decydenci szczebla krajowego poruszą ważne, oraz aktualne dla samorządu i nie tylko kwestie związane ze smart cities. Powyższe wydarzenie to doskonała okazja do pogłębienia swojej wiedzy, wymiany doświadczeń, oraz nawiązania licznych kontaktów biznesowych.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli  m.in.:
Ministerstwo Cyfryzacji, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Polski, Ambasada Szwecji Warszawa, Centrum Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, Polskie Towarzystwo Informatyczne i Narodowa Agencja Poszanowani Energii S.A.

Partnerzy konferencji:

ThinkIt Consulting sp. z o.o. oraz VOLVO Polska.

 

Proponowana tematyka kongresu:

DEBATA OTWIERAJĄCA

Możliwości rozwoju polskich miast i regionów oraz rola inicjatyw i zaangażowania społecznego.​

 

I. PANEL DYSKUSYJNY

 Nowe technologie – istotny element dynamicznego rozwoju miast.

II. PANEL DYSKUSYJNY

Efektywne wytwarzanie i wykorzystanie energii w aglomeracjach miejskich.

III. PANEL DYSKUSYJNY

Zarządzanie zasobami miejskimi – inteligentna infrastruktura miast oraz ekologiczny i zrównoważony transport

Podczas konferencji głos zabiorą m. in.:

 

Paweł Jakubowski – Zastępca Burmistrza, Urząd miasta Opalenicy

Piotr Januszewicz – Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa, Ministerstwo Cyfryzacji

Jacek Terebus –  Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji, Urząd Miasta Płocka / Dyrektor zarządzający – CIFAL Płock

Dariusz Szwed – Doradca Prezydenta Słupska ds. Zagranicznych, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu

dr hab. inż., prof. PW Dorota Chwieduk – Wicedyrektor, Instytut Techniki Cieplnej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej

Daniel Larsson – Radca Ambasady ds. Promocji Kontaktów Gospodarczych, Ambasada Szwecji w Warszawie

Małgorzata Durda – Dyrektor ds. sprzedaży autobusów, Volvo Polska Sp. z o.o.

Adam Kruczek – ThinkIt Consulting Sp. z o.o.

 

Francuskie spojrzenie na smart city

 

Adam Kapella – Radca ds. Zrównoważonego Rozwoju Ambasady Francji w Polsce

Andrzej Pietrasik – Burmistrz Miasta, Urząd Miejski w Płońsku, Płońska Izba Gospodarcza

Krzysztof Komorowski – Ekspert w Obszarze Nowych Technologii, Instytut Sobieskiego

Mariusz Sudoł – Prawnik, Ekspert Prawa Nowych Technologii

Matthias Rehm – Główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec

Mateusz Kędzierski – Dyrektor, Departament Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii

Barbara Adamska – Prezes ADM Poland, Ekspert w Dziedzinie Magazynowania Energii oraz Klastrów Energii, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki

Krzysztof Biernat – Główny Specjalista ds. Paliw i Biogospodarki, Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT

Szymon Firląg – Doradca, Instytut Budynków Pasywnych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii

Andrzej Kaźmierski – Dyrektor, Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Energii

Emilia Piotrowska – Członek Zarządu Warszawskiego Alarmu Smogowego, Warszawski Alarm Smogowy

Jerzy Lejk – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Aleksander Wiącek – Asystent Prezydenta Lublina ds. polityki rowerowej, Zespół Mobilności Aktywnej

Tomasz Wojtkiewicz – Prezes Zarządu, Veturilo

>>Program kongresu<<

 

Do bezpłatnego udziału w konferencji zapraszamy:

 

– władze centralne – Parlament RP, Rząd RP, administracja rządowa
– władze administracji samorządu terytorialnego – gminy, powiaty i województwa
– przedstawicieli organów naczelnych i urzędów centralnych, jednostek podległych oraz służb mundurowych
– władze uczelni wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych oraz przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk
– inwestorów krajowych i zagranicznych
– organizacje zrzeszające przedsiębiorców oraz organizacje samorządu gospodarczego, otoczenie  biznesu
– przedsiębiorców
– media branżowe

 

>>REJESTRACJA<<

 

 Więcej informacji (program, dokładna lokalizacja, rejestracja) dostępne są na stronie:

http://successpoint.pl/smart-2017-warszawa

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności