lederboard

STRABAG Pracodawcą Roku 2013 w Budownictwie


STRABAG został ”Pracodawcą Roku 2013 w Budownictwie”. Ten honorowy tytuł przyznano Spółce w 16 edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa. Nagroda jest potwierdzeniem wieloletnich dobrych praktyk oraz rzetelności działań firmy w zakresie polityki personalnej. Wręczenie nagród przez Kapitułę Konkursu, złożoną z ekspertów i przedstawicieli Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz prestiżowych uczelni wyższych, odbyło się w dniu 15 października br. podczas uroczystej Gali PZPB w Warszawie.

Celem konkursu było wyłonienie pracodawcy, który ze względu na swoje osiągnięcia w zarządzaniu firmą oraz rzetelność i wiarygodność w zawodzie, reprezentuje poziom nieprzeciętny i godny naśladowania. Spółka STRABAG okazała się być najlepsza w swojej kategorii, w grupie dużych firm. Tytuł Pracodawcy Roku 2013 firma uzyskała w szczególności za stosowanie najnowszych technologii w zakresie oferowanych usług, wysoką jakość funkcjonowania przedsiębiorstwa, szczególne działania w zakresie zabezpieczenia flory i fauny w warunkach infrastruktury drogowej, dbałość o zabezpieczenie życia i zdrowia pracowników oraz zapewnienie ich równego i sprawiedliwego traktowania.

To dla nas cenna nagroda i odbieram ją z prawdziwą radością. Rozwijanie i wdrażanie nowoczesnych technologii oraz działania prowadzące do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju są naszymi priorytetami. Mamy do dyspozycji know-how, technologie i doświadczenie wszystkich wyspecjalizowanych spółek koncernowych. W Polsce realizujemy około 600 projektów rocznie, a jako Koncern 15 tysięcy na całym świecie. Sukces jest efektem naszej wspólnej pracy, zaangażowania, rozwijania wiedzy i umiejętności 5 tysięcy osób w Polsce i 73 tysięcy na świecie. Nagroda Pracodawcy Roku 2013 w Budownictwie jest uhonorowaniem prowadzonych przez nas działań ukierunkowanych na rozwój naszych Pracowników, a jednocześnie motywacją do dalszego doskonalenia procesów zarządzania – mówi Alfred Watzl, Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Wiemy, że dzięki działaniom zgodnym ze strategią TEAMS WORK. wspólnie tworzymy niepowtarzalną kulturę organizacyjną STRABAG. Jej podstawą jest partnerstwo oparte na otwartej komunikacji i wzajemnym szacunku, zaangażowanie i otwartość na tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Wyróżnienie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa utwierdza nas w przekonaniu, że podążamy w dobrym kierunku – podsumowuje Wojciech Trojanowski, Członek Zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Wspieranie przez STRABAG rozwoju młodych i zaangażowanych pracowników znalazło odzwierciedlenie w postaci kolejnej nagrody. Tytułem Kierownika Budowy 2014 w kategorii dużych budów, Polski Związek Pracodawców Budownictwa wyróżnił Pana Marka Mazurka. 33-letni inżynier związał swoją przyszłość z firmą STRABAG przed dziewięcioma laty, zaraz po ukończeniu studiów. Zaczynał od pracy na stanowisku majstra, zdobywał doświadczenia przy coraz bardziej wymagających realizacjach stale podnosząc kwalifikacje na kursach i szkoleniach, a od czterech lat jest kierownikiem budowy. Kapituła konkursu szczególnie wysoko oceniła Pana Mazurka za profesjonalizm w codziennej pracy, wysoką jakość prowadzonych działań, umiejętność wdrażania nowoczesnych technologii oraz bezpieczne kierowanie zespołem pracowników.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca ponad 80 największych firm z branży budowlanej, co stanowi około 70 proc. potencjału wykonawczego firm budowlanych w Polsce. Przyznawane przez tak prestiżowe środowisko nagrody są formą uznania dla rzetelności Pracodawcy i potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych przez niego usług.

STRABAG SE jest europejskim koncernem budowlanym, liderem w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii z silnym kapitałem własnym. Działalność STRABAG obejmuje pełen zakres usług budowlanych, wykwalifikowaną kadrę inżynierską, wysokiej jakości materiały budowlane oraz najnowszej generacji park maszynowy. Dzięki temu możliwa jest kompleksowa realizacja inwestycji – terminowo, na najwyższym poziomie pod względem jakości i w najlepszej cenie.

STRABAG korzysta z całej gamy usług oferowanych przez wyspecjalizowane spółki koncernowe, które przejmują odpowiedzialność za ich wykonanie, generując w ten sposób wartość dodaną dla swoich Klientów. W 2013 roku przy zatrudnieniu 73 tys. pracowników STRABAG SE osiągnął obroty w wysokości około 14 mld euro. Koncern rozszerza swoją działalność daleko wykraczającą poza granice Austrii i Niemiec. Za pośrednictwem sieci należących do niego spółek jest obecny w wielu krajach europejskich i coraz częściej reprezentowany na innych kontynentach.

Grupa STRABAG jest obecna w Polsce od 1985 roku. Przy zatrudnieniu ok. 5 tys. pracowników, roczne obroty Grupy w 2013 wyniosły blisko 800 mln euro.

Więcej informacji jest dostępnych na www.strabag.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności