Supernowoczesne laboratorium komputerowe powstało w Polsce


Jedno z najbardziej nowoczesnych w tej części Europy laboratoriów komputerowych dla studentów i ośrodków badawczych działa w Warszawie. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych została wyposażona w sprzęt obliczeniowy Hewlett Packard Enterprise: rozwiązania z rodzin ProLiant, Blade, Moonshot oraz StoreServ.

 

 

Laboratorium zostało uruchomione w ramach projektu „Heterogeniczna Chmura Obliczeniowa jako Wielomodowe Laboratorium Badawcze (HCO-WLB)”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Firma ESKOM, wieloletni partner Hewlett Packard Enterprise, zapewniła instalację serwerów i macierzy najwyższej klasy. Zasoby laboratorium udostępniane są nie tylko studentom i doktorantom, ale również ośrodkom naukowo-badawczym i innym podmiotom. Dostęp do infrastruktury laboratorium jest bezpłatny.

Wysokiej klasy hardware obliczeniowy pozwoli sprostać wyzwaniom, przed którymi stoi uczelnia. Należy do nich utrzymanie wysokiego poziomu informatycznych projektów badawczych. Potężne podzespoły, na których oparta jest Heterogeniczna Chmura Obliczeniowa PJATK, pozwalają na realizację badań wymagających ogromnej mocy obliczeniowej. Środowisko to jest zdolne do utrzymania różnorodnych architektur i umożliwia administrowanie rozbudowaną technicznie infrastrukturą IT.

– Zaoferowaliśmy urządzenia interesujące, jeśli chodzi funkcjonalność, jak i dydaktykę – uzasadnia Sebastian Niklewicz, Prezes Zarządu firmy ESKOM.

Zastosowane rozwiązania pozwolą na prowadzenie innowacyjnych badań i projektów wdrożeniowych w zakresie analizy dźwięku i automatycznego tłumaczenia, budowy efektywnych systemów rekomendacyjnych i reputacyjnych, uczenia maszynowego, wyceny instrumentów finansowych, a także automatycznego przetwarzania języka naturalnego.

– Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych to uczelnia silnie zorientowana na praktyczne zastosowanie informatyki i narzędzi z nią związanych. Szukaliśmy rozwiązań, które wzmocnią nasz potencjał badawczy i naukowy – tłumaczy główny koordynator projektu, dr inż. Radosław Nielek.

Laboratorium wyposażone zostało w serwery i macierze Hewlett Packard Enterprise: cztery serwery HPE Blade BL460c zamontowane w obudowie HPE BladeSystem z modułami Virtual Connect Flex-10/10D, serwer Moonshot m1500 wraz z szesnastoma kartridżami serwerowymi HPE ProLiant m300, dwa serwery DL380 Gen9 wraz z najnowocześniejszymi akceleratorami grafiki NVIDIA i Intel oraz dwie macierze HPE 3PAR StoreServ 8200.

– W czasach niezwalniającego rozwoju, szczególnie w dziedzinie nauk informatycznych, utrzymanie tempa zmian stanowi duże wyzwanie. Zwłaszcza w szkolnictwie wyższym niezwykle istotne jest, aby studenci korzystali z rozwiązań, które po skończeniu edukacji będą wciąż aktualne – mówi Tomasz Szewczyk, Enterprise Group Territory Manager, Hewlett Packard Enterprise.
 

O Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard Enterprise to wiodąca firma technologiczna, która pomaga klientom osiągać więcej i szybciej. Nasze technologie i usługi, dostępne w ramach najbardziej kompleksowego portfolio na rynku – od chmury dla centrów danych po aplikacje na komputery biurkowe, umożliwiają klientom na całym świecie zwiększanie efektywności, produktywności i bezpieczeństwa IT.

Oświadczenia dotyczące przyszłości

Niniejszy dokument zawiera oświadczenia dotyczące przyszłości, mieszczące się w definicji zasad Safe Harbor ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r. Nieodzownymi elementami tych oświadczeń są ryzyko, niepewność i przypuszczenia. W efekcie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności lub błędnych przypuszczeń wyniki Hewlett Packard Enterprise mogą się różnić od wyrażonych lub sugerowanych we wspomnianych oświadczeniach. Jako oświadczenia dotyczące przyszłości można zaklasyfikować wszelkie oświadczenia z wyjątkiem faktów historycznych, w tym stwierdzenia dotyczące planów, strategii i celów firmy Hewlett Packard Enterprise na przyszłość, inne stwierdzenia wyrażające oczekiwania lub wiarę, a także wszelkie założenia leżące u podstaw wymienionych wcześniej stwierdzeń. Ryzyko, niepewność i założenia mogą doprowadzić do sytuacji, w której oczekiwane zyski nie zostaną osiągnięte. Mogą się też wiązać z innymi ryzykownymi sytuacjami, które opisano w dokumentach złożonych przez firmę Hewlett Packard Enterprise w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym między innymi sytuacje opisane w oświadczeniu rejestracyjnym spółki Hewlett Packard Enterprise (Formularz 10) z dnia 1 lipca 2015 r. z późniejszymi poprawkami. Hewlett Packard Enterprise nie przyjmuje żadnych zobowiązań w zakresie uaktualniania oświadczeń dotyczących przyszłości.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności