Szkolenia PMP® Certification Preparatory Course, czyli droga do sukcesu zawodowego. Poradnik dla menedżerów projektów


Certyfikaty uzyskiwane przez menedżerów projektów są doskonałym potwierdzeniem posiadanej wiedzy i umiejętności, a przy okazji stanowią swego rodzaju trampolinę do sukcesu zawodowego. Zdobycie ich, związane jest z wieloma wymaganiami, którym prędzej czy później musi sprostać każdy, kto chce mieć dostęp do większej liczby zleceń – a tym samym, większych zarobków. Jednym z nich jest wzięcie udziału w szkoleniu PMP, które ma na celu kompleksowe przygotowanie kandydatów do egzaminu certyfikacyjnego.

 

Czym jest certyfikat PMP?

Certyfikat PMP (ang. Project Management Professional) przeznaczony dla menedżerów projektów jest najważniejszym i, jednocześnie, najbardziej rozpoznawalnym formalnym poświadczeniem posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Project Management Institute (PMI) jest organizacją, która nadaje to wyjątkowe wyróżnienie i jednocześnie zrzesza najlepszych na świecie menedżerów, odpowiedzialnych za zarządzanie projektami.

Prestiżowy certyfikat cieszy się ogromną popularnością przede wszystkim z uwagi na fakt, iż jest jednym z najbardziej cenionych dokumentów, które potwierdzają wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę. Aby go uzyskać należy zdać trudny egzamin, który jest poprzedzony kilkudniowym szkoleniem, zgodnym z wymogami PMI.

Dla kogo jest szkolenie PMP?

Szkolenie PMP adresowane jest przede wszystkim do menedżerów, kierowników projektów, szefów zespołów projektowych oraz ich członków, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Kurs PMP jest doskonałą propozycją dla wszystkich osób, które chcą:

  • uzyskać globalny certyfikat, a tym samym dołączyć do grona najlepszych specjalistów na świecie,
  • usystematyzować, powtórzyć lub poszerzyć posiadaną wiedzę,
  • zapoznać się z metodami, narzędziami i pojęciami, opisanymi w standardzie PMBOK® Guide.

Korzyści związane z udziałem w szkoleniu PMP

Szkolenie PMP jest bardzo intensywne i ma na celu przygotowanie uczestników do egzaminu certyfikacyjnego. Każdy, kto zdecyduje się na wzięcie udziału w kursie ma zapewnione kompleksowe wsparcie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i w zakresie sprawdzonych technik udzielania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne.

Przygotowany kurs modułowy obejmuje tematy przewidziane na egzaminie końcowym. Szkolenie odbywa się w formie przystępnych warsztatów z certyfikowanymi trenerami, które umożliwiają szybkie przyswajanie wiedzy. Każdy uczestnik zajęć zyskuje również niepowtarzalną szansę zweryfikowania swojej wiedzy podczas testów próbnych, dzięki czemu może określić swoje słabości i zaplanować strategię dalszej nauki.

Po zakończeniu kursu wręczany jest certyfikat, który uprawnia do przystąpienia do egzaminu PMP.

Warunki przystąpienia do egzaminu PMP

Kandydaci, którzy chcą przystąpić do egzaminu PMP muszą spełnić kilka wymogów:

  • ukończyć szkolenie z zarządzania projektami w wymiarze 35 godzin,
  • osoby z wykształceniem średnim muszą udokumentować minimum 5 lat (60 miesięcy) doświadczenia w zarządzaniu projektami, w czasie których przynajmniej 7500 tys. godzin to praca na stanowisku lidera,
  • osoby z wykształceniem wyższym (uzyskany przynajmniej tytuł licencjata) muszą udokumentować minimum 3 lata (36 miesięcy) doświadczenia w branży zarządzania projektami, w czasie których przynajmniej 4500 tys. godzin to praca na stanowisku lidera.

Wymóg szkoleniowy

Kryterium szkoleniowe nie ma żadnego ograniczenia czasowego. Nieistotne jest więc, czy 35 godzin wypracowano w różnych odstępach czasowych, czy nieprzerwanie, np. podczas 5-dniowego szkolenia. Na szkolenie można udać się do dowolnej firmy, która oferuje taką usługę. Ciekawą ofertę posiada np. EY Academy of Business. Zajęcia prowadzone są z wykwalifikowanymi trenerami i opierają się na najnowszym sylabusie PMBOK® Guide 5th Edition, który jest niezbędny do zdania egzaminu. Podczas zajęć uczestnicy mogą analizować standardy zarządzania projektami wg PMI, a także systematyzują wiedzę, i weryfikują ją podczas rozwiązywania testów egzaminacyjnych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: http://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/pmp-certification,54/.

Wymóg doświadczenia

Każdy kandydat, który chce przystąpić do egzaminu PMP musi udokumentować doświadczenie, zdobyte w ciągu ostatnich ośmiu lat pracy. Wątpliwości może budzić kryterium pełnienia funkcji lidera projektu. Warunek ten jest spełniony wówczas, gdy osoba zainteresowana uzyskaniem certyfikatu brała udział w każdej fazie tworzenia projektu, tj.: inicjacji, planowania, realizacji, monitorowania, kontroli i zamknięcia. Na każdym z etapów istotne jest również wykonywanie konkretnych zadań, których pełną listę można znaleźć na stronie internetowej PMI (Project Management Institute). Pełnione przez kandydata obowiązki w roli lidera (kierownika) projektu powinny stanowić minimum 80% wymaganego doświadczenia w zarządzaniu projektami.

Ważne jest również, aby doświadczenie projektowe nie nakładało się w czasie, co oznacza, że jeżeli kandydat jednocześnie w tym samym czasie udzielał się w projektach zarówno jako etatowy pracownik, jak i wolontariusz, zarejestrowane godziny pracy nie mogą się sumować. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kryterium pełnienia funkcji lidera – w takiej sytuacji doświadczenie w zarządzaniu projektami (podczas kierowania projektami) może się nakładać i wówczas wszystkie godziny (również spędzone nad projektami non-profit) liczą się do niezbędnego stażu.

Rejestracja i koszty

Aby zapisać się na egzamin, należy zarejestrować się na stronie internetowej Project Management Institute i wypełnić odpowiednie formularze. Po pomyślnie zakończonym procesie rejestracji, kandydaci mają dokładnie 12 miesięcy na przystąpienie do egzaminu.

Koszt certyfikatu PMP to 555 USD dla osoby, która nie należy do organizacji PMI lub 405 USD dla członka PMI. Po uiszczeniu opłaty za pomocą karty płatniczej online można zarejestrować się na egzamin.

Egzamin

Egzamin oparty jest przede wszystkim na PMBOK® Guide, gdzie wyszczególnione są obszary wiedzy i wymagania stawiane kierownikom projektów. Rzetelne przygotowanie się do egzaminu wymaga zainwestowania swojego czasu w naukę, tym bardziej, że pytania egzaminacyjne obejmują aż 5 procesów, które tworzą zarządzanie projektem oraz 10 obszarów wiedzy, dokładnie określonych przez Instytut (PMI). Egzamin prowadzony jest w języku angielskim w formie testu komputerowego. Zanim uczestnicy przystąpią do udzielania odpowiedzi na pytania, muszą odbyć kilkunastominutowe szkolenie z obsługi systemu Prometric. Po wykonaniu tego zadania, rozpoczyna się właściwa część egzaminu. Kandydaci w ciągu 4 godzin muszą odpowiedzieć na 200 pytań, związanych z tematyką, która była poruszona m.in. na szkoleniu PMP. Wynik egzaminu otrzymują natychmiast po jego zakończeniu.

Istotna zmiana, związana z egzaminem certyfikacyjnym nastąpiła w styczniu 2016 roku, kiedy to wprowadzono polskie tłumaczenie pytań egzaminacyjnych.

Nie ma precyzyjnie określonego progu zdawalności egzaminu ponieważ za każdym razem jest inny – ustalany jest poprzez analizę psychometryczną oraz wiąże się z wynikami osiągniętymi przez innych uczestników egzaminu.

Certyfikat PMP jest cenionym i najbardziej rozpoznawalnym certyfikatem zarządzania projektami. Osoby, którym udało się go zdobyć znajdują się wśród globalnych liderów tej branży.

Według Project Management Salary Survey — 9th Edition, specjaliści tytułujący się certyfikacją PMP zarabiają średnio 20% więcej niż osoby, które jej nie posiadają. Jak się okazuje, w Polsce statystyki te są jeszcze bardziej zachęcające – jak wskazują wyniki badań, przeprowadzone przez badania wynagrodzeń Goldman Recruitment, certyfikowani specjaliści z zakresu zarządzania projektami zarabiają nawet do 55% więcej niż osoby, które legitymują się innymi certyfikatami lub w ogóle ich nie mają.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności