lederboard

All posts tagged "dochód"

  • Polska w pułapce średniego dochodu?

    Pułapka średniego dochodu to długookresowe spowolnienie wzrostu gospodarczego przychodzące po okresie relatywnie szybkiego rozwoju w gospodarce kraju doganiającego. Niestety wiele cech polskiej gospodarki wskazuje, że...