lederboard

Transport, logistyka i spedycja – na czym polegają poszczególne usługi logistyczne?

Transport, logistyka i spedycja to pojęcia, z którymi na co dzień spotyka się praktycznie każda firma. Pozornie wydają się oznaczać mniej więcej to samo, gdyż wszystkie trzy wiążą się z przewozem towarów z miejsca na miejsce oraz jego dostarczaniem do klienta docelowego. Transport, logistyka i spedycja to jednak znacznie bardziej rozbudowane działania, w których skład wchodzą zróżnicowane usługi logistyczne. Warto więc dowiedzieć się, co obejmuje każde z nich, aby efektywnie wykorzystać związane z nimi korzyści w swojej codziennej pracy.

 

Czym różni się logistyka od spedycji?

Logistyka jest bardzo szerokim pojęciem, w którego zakres wchodzą zróżnicowane usługi logistyczne oraz procesy dotyczące przemieszczania się dóbr, ludzi oraz informacji z jednego miejsca na drugie. W najprostszym zakresie, logistyka obejmuje szereg procesów związanych z dostawą towarów. Zalicza się do nich takie czynności, jak m. in. planowanie, projektowanie, wdrażanie, realizacja, kontrolę oraz nadzór nad usługami logistycznymi. Zdecydowanie węższym pojęciem jest natomiast spedycja, w której zakres wchodzi szereg procesów związanych z samym transportem towarów. Do zadań firmy spedycyjnej należy więc m. in. przyjmowanie zleceń, zawieranie umów z klientami, kompletowanie dokumentacji oraz organizowanie transportu.

Zarówno świadczenie usług z zakresu logistyki, jak i spedycji wymaga szerokiej wiedzy, doświadczenia oraz zasobów. Firmy oferujące usługi z zakresu logistyki i spedycji muszą dysponować specjalistycznym know-how, znajomością branży oraz posiadać praktyczne umiejętności pozwalające im oferować usługi logistyczne na najwyższym poziomie. Nie bez znaczenia pozostaje także posiadanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, nowoczesnego sprzętu magazynowego oraz środków transportu, dzięki którym możliwe jest zapewnienie sprawnego obiegu towarów. Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania tego zadania oraz kosztowność całego przedsięwzięcia, usługi logistyczne są zazwyczaj świadczone w firmie outsourcingu, który pozwala na uzyskanie do nich dostępu każdej firmie bez konieczności inwestowania w rozwój własnej logistyki.

Magazynowanie palet i towarów. Usługi magazynowe Ś (1).png

Transport – jego rola w logistyce i spedycji

Transport jest jedną z najpopularniejszych usług logistycznych, bez której ani logistyka, ani spedycja nie mogłyby istnieć w takiej formie, w jakiej są aktualnie znane i dostępne. Pod pojęciem transportu kryje się przemieszczanie towarów z jednego miejsca na drugie, co sprawia, że spedycja odgrywa swoistą rolę pośrednika między logistyką a transportem. Sam transport dzieli się na różne warianty, w zależności od sposobu jego realizacji – wyróżniamy transport drogowy, kolejowy, morski, powietrzny oraz przesyłowy. Poszczególne rodzaje mogą być ze sobą łączone w celu zapewnienia jak najszybszej i najsprawniejszej dostawy towarów do miejsca docelowego.

Transport jako podstawowa usługa logistyczna jest podstawą funkcjonowania zarówno logistyki, jak i spedycji. Czynności związane z jego obsługą stanowią bowiem jeden z najistotniejszych elementów wchodzących w zakres działań spedycyjnych. Spedycja zajmuje się głównie organizowaniem przewozu towarów oraz procesami związanymi z tym przedsięwzięciem. Transport jest natomiast realizacją w praktyce wszystkich tych procesów.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności