Ubezpieczenie domu i mieszkania – na co zwrócić uwagę?

W okresie letnim rynek ubezpieczeń obserwuje zdecydowany wzrost liczby zgłoszeń szkód z powodu tzw. ryzyk pogodowych. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne, przykładowo w postaci burz z silnym wiatrem i gradem, przyczyniają się do zniszczeń pól uprawnych czy nieruchomości. W sezonie tym pojawia się także więcej włamań i kradzieży. Jak wybrać dla siebie i rodziny korzystne ubezpieczenie domu?

 

 

 

Ubezpieczenia domu

Wakacje to długo wyczekiwany czas wypoczynku, ale również wzmożonego występowania losowych zdarzeń pogodowych, takich jak  ulewy, huragany, grad czy powodzie. Wyjeżdżając na urlop warto zabezpieczyć swój dom zarówno pod kątem zjawisk atmosferycznych, jak również kradzieży z włamaniem.

Dlaczego to ważne?

W domu pozostaje cały nasz dobytek, w tym wartościowe mienie, gotówka czy cenne pamiątki. Wiele z nich ma wartość sentymentalną, która jest nie do odkupienia. Ich utrata w wyniku zniszczenia czy kradzieży może być bolesna, dlatego wiele osób, szczególnie przed urlopem, zaczyna myśleć o ubezpieczeniu domu.

Nawet bez udziału osób trzecich w domu może zdarzyć się coś nieprzewidzianego i nieprzyjemnego w skutkach. Liczne burze skutkują przecież uszkodzeniami instalacji i urządzeń elektrycznych, a tym samym przekładają się na wzmożoną liczbę zgłaszanych szkód.

 Ubezpieczenie domu – gdzie najlepiej?

Przy wyborze ubezpieczenia proponuje się klientom polisę od ryzyk nazwanych albo szerszą opcję: od wszystkich nagłych, niespodziewanych zdarzeń (All Risk). Powyższe warianty różnią się zakresem ubezpieczenia i wysokością limitów odpowiedzialności ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych zwykle obejmuje ochronę przed:

·       deszczem nawalnym

·       gradem

·       uderzeniem pioruna

·       zalaniem

·       silnym wiatrem

·       pożarem

·       dymem i sadzą

·       wybuchem

·       hukiem ponaddźwiękowym

·       lawiną

·       osunięciem się ziemi

·       zapadaniem się ziemi

·       naporem śniegu

·       trzęsieniem ziemi

·       uderzeniem pojazdu

·       upadkiem przedmiotu

·       upadkiem statku powietrznego

 

 

 

W ubezpieczeniu od ryzyk nazwanych bez dodatkowej składki w TUZ Ubezpieczenia klient objęty jest też ochroną przed:

·       dewastacją (np. graffiti)

·       kosztami poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody

·       utratą wody i gazu

·       akcją ratowania życia, zdrowia i nieruchomości

·       szkodami wyrządzonymi wskutek rażącego zaniedbania

·       kosztami uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu wraz z kosztami przetransportowania i składowania pozostałości

 

 

– Warto rozszerzyć ubezpieczenie o kradzież z włamaniem/rabunek, kradzież zwykłą – stałych elementów posesji, zielonych źródeł energii, zewnętrznych stałych elementów, a w wariancie All Risk również roślinność ogrodową, meble ogrodowe i grille, jak również w niektórych lokalizacjach powódź. W zakresie od ryzyk nazwanych rekomendowałabym rozszerzenie ubezpieczenia o przepięcia oraz stłuczenia szyb i elementów szklanych – dodaje Iwona Konarzewska, Specjalista ds. Produktów Majątkowych, Departament Ubezpieczeń TUZ Ubezpieczenia.

 

Ubezpieczenia domu od włamania i kradzieży

Aby mienie chronione było od kradzieży z włamaniem, powinno być zabezpieczone zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) Przede wszystkim wejścia do domu jednorodzinnego lub mieszkania zabezpieczone powinny być pełnymi drzwiami zewnętrznymi, zamontowanymi na stałe, zamkniętymi na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy, jeden zamek wielopunktowy lub jeden zamek mechaniczno-elektroniczny, ewentualnie dodatkowymi drzwiami antywłamaniowymi.

W przypadku ruchomości domowych ochroną mogą być objęte również rzeczy znajdujące się na zabudowanych tarasach, balkonach, loggiach, w ogrodach zimowych, ale także na przykład futra, odzież ze skór naturalnych i sprzęt medyczny. Warto dopytać o zakres ubezpieczyciela.

 

Ubezpieczenie mieszkania i domu – opcje dodatkowe

Ubezpieczenie mieszkania jest często oferowane razem z dodatkowymi, dobrowolnymi opcjami. Najbardziej popularną z nich jest OC w życiu prywatnym.

Warto pamiętać bowiem, że w życiu prywatnym możemy odpowiadać za szkody wyrządzone osobom trzecim. Może to być na przykład zalanie mieszkanie sąsiada lub  zarysowanie samochodu. W takich przypadkach dotyka nas odpowiedzialność cywilna. Na te i inne sytuacje przydaje się OC w życiu prywatnym. Warto dopytać ubezpieczyciela czy zakresem ubezpieczenia objęte są też szkody wyrządzone nieumyślnie, w skutek tzw.: rażącego niedbalstwa.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia dobrowolne, połączone z ubezpieczeniem mieszkania, klienci TUZ Ubezpieczenia najczęściej wybierają OC w życiu prywatnym (80%) i Ochronę Prawną (20%), której przedmiotem jest pokrycie kosztów pomocy prawnej, powstałych w następstwie wypadku ubezpieczeniowego określonego w wybranej polisie. W dalszej kolejności klienci zainteresowani są NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków), ubezpieczeniem Kot i Pies i Bezpieczny Senior.

– Ciekawostką jest ubezpieczenie Bezpieczny Senior. Ochroną mogą w nim zostać objęte osoby powyżej 60 roku życia. Zakres obejmuje na przykład świadczenie w przypadku wyłudzenie środków pieniężnych przy użyciu podstępu (na policjanta, na wnuczka) czy Assistance Medyczny – wizyta lekarza, transport do placówki medycznej, dostawa leków, medyczna informacja telefoniczna oraz organizacja pomocy – dostawa zakupów i posiłku, wizyta opiekuna, opieka nad zwierzętami – podsumowuje Iwona Konarzewska.

 

Ubezpieczenie domu – jaką firmę wybrać?

Ubezpieczenie mieszkania powinno być dopasowane do indywidualnych potrzeb domowników i pochodzić z oferty dobrego, sprawdzonego ubezpieczyciela. Jednym z miarodajnych narzędzi są specjalistyczne media, które publikują rankingi ubezpieczycieli i poszczególnych produktów ubezpieczeniowych. Warto także sprawdzić wartościowe wyróżniki danej oferty, którymi mogą być: Druga Opinia Medyczna czy szeroki zakres usług Assistance w cenie polisy.

***

TUZ Ubezpieczenia to nazwa marki należącej do polskiego TUZ Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, które powstało w 2003 roku. Przez 19 lat działalności na rynku finansowym TUZ TUW stało się zakładem ubezpieczeń cieszącym się uznaniem i zaufaniem klientów. Towarzystwo działa w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych i corocznie uzyskuje jedną z najwyższych dynamik wzrostu wśród wszystkich zakładów ubezpieczeń majątkowych na polskim rynku. TUZ Ubezpieczenia w 2022 roku został wyróżniony Godłem „TERAZ POLSKA”. Bezpieczny Dom to jedyne ubezpieczenie nagrodzone w XXXII Edycji Konkursu na Najlepsze Produkty i Usługi organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego.

Kontakt dla mediów:

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności