lederboard

Ulga na cyfryzację i automatyzację przedsiębiorstw – o tym warto wiedzieć!

Jeśli Twoje plany związane z unowocześnianiem produkcji uległy zahamowaniu w związku z obecną sytuacją gospodarczą mamy dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Wdrożenia rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0. oraz szeroko pojętego IoT będą wspierane przez Ministerstwo Finansów. Przeczytaj o możliwościach uzyskania zwrotu z inwestycji, które mają być dostępne już od stycznia przyszłego roku!

 

Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rozwoju przekazało do wiadomości publicznej, że są w trakcie opracowywania przepisów wprowadzających ulgi na działania związane z robotyzacją przedsiębiorstw. Choć szczegółowe zapisy na ten moment nie są jeszcze znane, wiadomo że ulgi będą skierowane do płatników PIT/CIT – niezależnie od PKD prowadzonej działalności czy wielkości przedsiębiorstwa – oraz mają zacząć obowiązywać od  stycznia 2021 roku.

Podstawowym założeniem tej ustawy jest zwiększenie konkurencyjności naszych rodzimych przedsiębiorstw. Automatyzacja i robotyzacja procesów ułatwi także polskim firmom elastycznie dostosowanie się do wyzwań wynikających m.in.  pandemii a także braków kadrowych, które są  efektem zmian struktury demograficznej. Dzięki planowej uldze przyszły rok będzie idealnym momentem na optymalizację procesów produkcyjnych i wdrożenie systemu do zarządzania produkcją, który pomoże firmom produkcyjnym zwiększyć wydajność pracy oraz zabezpieczyć funkcjonowanie w firmy na wypadek kolejnej fali pandemii.

Jak będzie działać ulga na cyfryzację?

Sposób działania ulgi na robotyzację przedsiębiorstw ma być analogiczny do funkcjonującej już ulgi na działania badawczo-rozwojowe i pozwoli na odliczenie od podstawy opodatkowania do 50% kosztów kwalifikowanych. Jako takie koszty uznawane są m.in. wydatki na:

  • oprogramowanie do przetwarzania lub produkcji,
  • oprogramowanie do integracji działania urządzeń produkcyjnych,
  • oprogramowanie wykorzystywane do projektowania,
  • roboty,
  • czujniki IoT zbierające dane i odczyty z maszyn,
  • urządzenia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy,
  • szkolenia pracowników wynikające z wdrożenia systemów.

Ulga ta, zgodnie zapowiedziami, miałaby obowiązywać w latach 2021- 2025 -oznacza to, że aby z niej skorzystać trzeba będzie udokumentować poniesienie kosztów kwalifikowanych w tym właśnie przedziale czasowym.

Ulga na robotyzację – ile można zyskać?

Z odliczenia kosztów kwalifikowanych będzie można skorzystać dwukrotnie a oszczędności  przedsiębiorców z tego tytułu sięgną do 9,5% poniesionych kosztów. Dla przykładu, jeśli  inwestycja  będzie wynosiła 1 000 000 PLN to przedsiębiorca może liczyć na:

  1. a)  zmniejszenie CIT dzięki uwzględnieniu kosztów podatkowych (1 000 000 x 19%CIT = 190 000 PLN),
  2. b)   ulgę na robotyzację (50% x 1 000 000 x 19% CIT = 95 000 PLN).

Łącznie  w tym przykładzie CIT zostanie zmniejszony o kwotę  285 000 PLN  (suma 190 000 oraz 95 000 PLN).

Kto skorzysta z ulgi?

Zgodnie z zapowiedzią przygotowywane zapisy mają objąć ulgą wszystkie firmy, które udokumentują poniesienie kosztów kwalifikowanych (z wymienionych powyżej kategorii). Ulga ta od strony formalnej nie będzie uznawana jako pomoc publiczna. Ze względu na charakter prowadzonej działalności przewiduje się, że na nowych przepisach  najbardziej skorzystają firmy produkcyjne, które w związku z oczekiwaniami rynku muszą unowocześniać produkcję – mowa tu o robotyzacji, automatyzacji i wdrażaniu systemów zarządzania produkcją.

Inwestycje tego typu najczęściej są długofalowym procesem i wymagają gruntownego przygotowania -począwszy od analizy obecnego stanu przedsiębiorstwa, wykorzystywanych dotychczas narzędzi i systemów,  bieżących problemów i potrzeb oraz celów, jakie firma chce osiągnąć dzięki implementacji określonych rozwiązań technologicznych.  Odpowiednie przygotowanie pozwoli nie tylko maksymalnie efektywnie wykorzystać planowane przez Ministerstwo ulgi, ale także ułatwi osiągnięcie wymiernych korzyści biznesowych.  W analizie i optymalizacji procesów produkcyjnych pomoże Ci zespół OptiMES. Sprawdź w jaki sposób system do zarządzania produkcją, który wpisuje się w ustalone kategorie kosztów kwalifikowanych, może usprawnić pracę Twojego przedsiębiorstwa!

fot. Materiały prasowe

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności