VIII Krajowa Konferencja Kontroli Zarządczej już w kwietniu

Już po raz ósmy Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej organizuje Krajową Konferencję Kontroli Zarządczej. W tym roku partnerem Instytutu jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, która zaprasza uczestników wydarzenia do swojego gmachu w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 82F.

 

Konferencja to nie tylko okazja do podsumowań i oceny funkcjonowania kontroli zarządczej w Polsce oraz wymiany doświadczeń z roku na rok coraz bogatszych, ale i sposobność do zwrócenia uwagi na nowe wyzwania, stawiane chociażby przez unijną reformę przepisów o ochronie danych osobowych czy planowane regulacje dotyczące funkcjonowania sygnalistów w polskim porządku prawnym.

Dobrze funkcjonujący system KZ to recepta na efektywne osiąganie celów, na budowanie zaufania u interesariuszy organizacji publicznych, stąd rosnące zainteresowanie nie tylko wśród osób zaangażowanych w skuteczne i sprawne funkcjonowanie administracji rządowej i samorządowej. Świadomi, że przenikanie się doświadczeń pozwala na jeszcze lepszy rozwój, zaprosiliśmy ekspertów szeregu dziedzin – zarządzania ryzykiem, audytu, ochrony danych osobowych, compliance, wykrywania nadużyć i korupcji – z doświadczeniem zarówno w sektorze publicznym jak i przedsiębiorstw.

kkkz_logo_8

Wśród poruszanych tematów znajdą się:

1. RODO – wdrożenie nowych przepisów.
2. Ustawa o jawności życia publicznego.
3. Systemy Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym.
4. Zamówienia publiczne – nowe regulacje – elektronizacja zamówień.
5. Kontrola biznesowa – należyta staranność podatnika – zgodnie z Dyrektywą UE nr45/2010

Udział w Konferencji to zdobywanie wiedzy, wymiana doświadczeń, poszerzanie kompetencji, a akredytacja PIKW i NASBA umożliwia uczestnikom uzyskanie 12 PUK/CPE w programach ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszenia znajdują się na stronie http://www.pikw.pl/

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności