lederboard

Warsztaty „Umowy IT: Licencje i prawa autorskie”


Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych z korzystaniem lub udostępnianiem oprogramowania lub systemów IT.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu, które odbędzie się 7 kwietnia: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/lpa/formularz_pr10.php

Specyfika prawna kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach projektów IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a także różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawno-autorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali.

Zasadniczym celem szkolenia jest – z jednej strony – zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie zasady kształtowania kontraktów licencyjnych oraz innych umów dotyczących praw autorskich, określony przepisami zakres swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej – analiza aktualnie funkcjonujących w ramach sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego.

Szkolenie ma charakter warsztatowy – zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej wiedzy ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawno-autorskich w ramach projektów IT.

W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://cpi.com.pl/imprezy/2016/lpa/index.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.

Patronat medialny: Law Business Quality.

Logo_CPI_z_www

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności