lederboard

Większość polskich przedsiębiorców nie mierzy efektywności pracy w swojej firmie


Ponad połowa polskich przedsiębiorstw nie jest dojrzała procesowo. To oznacza, że nie mają one rozpisanych poszczególnych procesów (działań) w firmie, nie potrafią ich kontrolować, a nawet mierzyć ich efektywności. – Utrudnia im to walkę z silniejszą, zagraniczną konkurencją, gdzie zarządzanie procesami w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT to już standard  – uważają eksperci.

 

Takie wnioski płyną z badania dla spółki Macrologic, polskiego dostawcy systemów klasy ERP przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinie. Ankieterzy zapytali polskich przedsiębiorców o to, jak zarządzane są ich firmy. Chcieli dowiedzieć się przede wszystkim tego, jak wielu z nich prowadzi swój biznes w oparciu o rozpisane tzw. procesy, na podstawie których można mierzyć efektywność działania pracowników i całego przedsiębiorstwa oraz czy potrafią je monitorować i czy pomocne dla nich są w tym specjalistyczne systemy informatyczne.

 

Przedsiębiorstwa w Polsce a ich dojrzałość procesowa

Jedynie 45 proc. przedsiębiorców zadeklarowało, że ich firma jest dojrzała procesowo. To znaczy, że ich działalność opiera się na realizacji określonych procesów biznesowych — potrafią je w pełni zidentyfikować, kontrolować, a w zarządzaniu nimi wspierają się narzędziami informatycznymi. Wśród tych przedsiębiorstw 40 proc. z nich posiada system wskaźników opisujących efektywność działań — zarówno zatrudnionych osób, jak i całej organizacji.  A 73 proc. czynności w procesach w tych firmach jest opisywanych dla ról, które może pełnić każdy, odpowiednio przeszkolony pracownik.

– Takie podejście ułatwia przedsiębiorcy sprawniej i efektywniej zarządzać swoim przedsiębiorstwem. Firmy dojrzałe procesowo lepiej radzą sobie na rynku w walce z konkurencją niż te bez opisanych procesów – twierdzi Renata Łukasik, dyrektor ds. oprogramowania w firmie Macrologic SA i dodaje: – Skostniała struktura organizacji charakteryzująca się zarządzaniem silosowym może być dużym zagrożeniem dla rozwoju biznesu. Niestety wciąż wiele firm w Polsce nie rozumie i nie wykorzystuje  zalet zarządzania procesowego.

Które firmy w Polsce są najbardziej dojrzałe procesowo? Z badania wynika, że im większe przedsiębiorstwo, tym świadomość procesów jest większa, a zatem najbardziej dojrzałe procesowo są przede wszystkim duże organizacje, często o zasięgu globalnym. Badanie pokazało również, że bardziej świadome procesów są firmy zajmujące się produkcją oraz usługami. – Może to wynikać z faktu, że w wybranych obszarach tych sektorów procesowość, która jest odzwierciedlona w systemie ERP jest niezbędna. A przede wszystkim dotyczy ona działów wewnętrznych tj.: księgowości, kadry i płac, sprzedaży czy logistyki – wyjaśnia Renata Łukasik.

Procesy rozpisane są także w tych przedsiębiorstwach usługowych, które na stałe współpracują  z dużymi koncernami zagranicznymi, wymagającymi standaryzacji działania firmy.

Niewielka dojrzałość procesowa charakteryzuje przedsiębiorstwa handlowe, jednostki samorządowe oraz naukowe. Co ciekawe, z badania wynika, że istnieją również takie organizacje, które mają opisane procesy, ale realizują swoje zadania według całkiem innych reguł.

 

Polska w tyle za Europą

Wyniki badania dla Macrologic dowodzą, że Polska w kontekście zarządzania procesowego pozostaje w tyle w porównaniu z krajami europejskimi. Zdaniem Renaty Łukasik mają na to wpływ przede wszystkim uwarunkowania historyczne, mentalne, kulturowe w naszym kraju oraz fakt, że przedsiębiorczość w naszym kraju miała krótszy czas na rozwój i przemiany.  – Bariery te uniemożliwiają wprowadzenie pewnych koncepcji i zmian w organizacji. Jednak chcąc istnieć i przetrwać, zarządzający i przedsiębiorcy muszą myśleć o dostosowaniu narzędzi do tego, aby organizacja mogła reagować na stale zachodzące zmiany w otoczeniu – zaznacza Renata Łukasik z Macrologic SA.

Według niej w tym zakresie potrzebna jest większa edukacja polskich przedsiębiorstw. Macrologic SA podjął się tego zadania i uruchomił specjalny portal wiedzy na temat tego typu zarządzania http://organizacjahoryzontalna.pl/

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności