Wycena spółki – jakie czynniki wpływają na wartość wyceny?

Wycena spółki opiera się na dokładnej analizie. Jej przeprowadzenie warto zlecić ekspertowi – weźmie on pod uwagę wszystkie czynniki, które wpływają na wartość wyceny.

 

 

Po co dokonuje się wyceny spółki

Żeby odpowiedzieć sobie na pytanie: wycena spółki – jakie czynniki wpływają na wartość wyceny, najpierw trzeba zastanowić się jaki jest cel wyceny. Przede wszystkim chodzi o oszacowanie wartości spółki lub jej składników, udziałów. Powody mogą być różne – najczęściej wycena potrzebna celem dokonania sprzedaży lub kupna spółek, firm lub też w związku z ich łączeniem i podziałem. To ile spółka jest warta określane jest również na potrzeby podatkowe, postępowań cywilnoprawnych czy też w związku z kwestiami ubezpieczeń i odszkodowań. W zależności od celu rzeczoznawca skorzysta z innych metod wyceny i przeanalizuje inne czynniki.

Jakie czynniki wpływają na wartość wyceny spółki

Na wartość wyceny przedsiębiorstwa czy spółki wpływa wiele czynników. Bardzo istotna jest branża, w której działamy. Nie chodzi tu tylko o popyt na dany rodzaj usług i produktów, z którymi związana jest nasza spółka. Znaczenie mają tu czynniki ekonomiczne, takie jak dynamika rozwoju biznesu, konkurencyjność czy bariery wejścia na rynek (wynikające na przykład z przepisów prawnych czy możliwości produkcji i dystrybucji). Wyżej wyceniane będą spółki, których pozycja na rynku jest pewna i stabilna. Oczywiście, niejednokrotnie spotykamy się z start-upami, które szturmem zdobywają rynek, zyskując przy tym na wartości biznesu, jednak spółka, przedsiębiorstwo, które działa od dłuższego czasu i w swojej historii oparła się ekonomicznym zawirowaniom na rynku będzie miała wysoką wartość. W związku z powyższym, nie można zapomnieć o uwarunkowaniach rynkowych, które wpływają na wartość wyceny. Sytuacja gospodarcza odbije się bowiem na decyzjach inwestorów, szczególnie w czasach kryzysu. Wartość danego podmiotu, to także patenty, znaki towarowe oraz zespół ludzi. Marka i renoma produktu czy usługi związanych z naszą spółką będą miały kolosalne znaczenie. W metodach wyceny spółki bierze się także pod uwagę perspektywy rozwoju jakie ma firma i jej wyniki finansowe. Te czynniki będą brane w różnym stopniu pod uwagę w zależności od przyjętej przez eksperta metody wyceny.

Poprawne wycenianie wartości spółki

Zastanawiać się można jak poprawnie wycenić udziały w spółce – rzeczywista wartość spółki wykazana może być dzięki przyjęciu analizy opartej o metody wyceny. Najczęściej wykorzystywane w ramach wyceny metody to: metoda majątkowa, metody porównawcze oraz dochodowe. Metoda majątkowa uwzględnia w głównej mierze wartość aktywów netto (takich jak między innymi: nieruchomości, maszyny, inwestycje), od której odjąć należy zobowiązania. Metoda porównawcza bazuje na dokonaniu porównania spółki z inną, funkcjonującą na rynku, mającą podobny profil, sposób zarządzania, wielkość, poziom zadłużenia czy perspektywy. Metoda ta może być nieskuteczna, jeśli na przykład w wyniki kryzysu tylko jedna z dwóch porównywanych spółek napotkała faktyczne trudności. Metody dochodowe z kolei dzieli się na grupy – mówimy o metodach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, wśród których wyróżniamy metody zdyskontowanych zysków, zdyskontowanych dywidend, wycenę na podstawie zysku rezydualnego czy skorygowanej wartości bieżącej. Najcześciej używaną spośród tych metod jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, opierająca się w istotny sposób na oszacowaniu ile spółka będzie w stanie wygenerować w przyszłości. Analiza dokonywana na podstawie tej metody dotyczy też szacowanego ryzyka finansowego.

Proces wyceny spółki najlepiej jest zostawić ekspertowi. Dokona on analizy podmiotu na podstawie dostarczonych mu danych finansowych, dotyczących kapitału podmiotu, w tym też jego majątku, a także dzięki znajomości rynku. Rzeczoznawca korzysta z wiedzy na temat marki, sytuacji finansowej przedsiębiorstw w branży, analizy spółek. Istotny czynnik to także ten, iż przeprowadzi ekspertyzę bez emocji i subiektywnych odczuć, towarzyszących często osobom bezpośrednio zaangażowanym w dany podmiot. Rzeczoznawcę znajdziesz na stronie rzeczoznawcy.net.pl.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności