XXXIV Ogólnopolski Kongres Prawa Pracy już 18-19 maja w Gdańsku


W ramach XXXIV edycji Ogólnopolskiego Kongresu Prawa Pracy we Gdańsku spotykają się Prezesi, Dyrektorzy HR, Managerowie HR, Specjaliści ds. Kadr i Płac, Specjaliści HR, Radcowie Prawni oraz Specjaliści ds. Administracji, by dowiedzieć się o kluczowych zmianach 2016 oraz nowelizacjach przepisów KP czekających nas w 2017 roku.

 

 

Tematem przewodnim tego dwudniowego wydarzenia są zmiany w prawie pracy, kontrowersyjne i trudne przypadki, z jakimi działy HR  będą musiały zmierzyć się w 2017  roku. Kongres skierowany jest do specjalistów działów HR, pracowników działów kadr i płac, księgowości oraz członków zarządów firm

Kongres poprowadzą specjaliści w dziedzinie szeroko pojętego biznesu: Magdalena Fedor i Karol Zamojski.

Podczas Kongresu dowiedzą się Państwo m.in. o praktycznych aspektach zmian w urlopach związanych z macierzyństwem, które weszły w zeszłym roku, kogo obejmują nowe przepisy dotyczące zmiany stawek umów cywilnoprawnych, jakie są nowe zasady kontroli przedsiębiorców, wytłumaczymy na czym polega poprawność delegowania pracowników (procedury, możliwości, obowiązki, zezwolenia), a także wiele innych aspektów dotyczących zmian w Prawie Pracy.

Udział zarówno w Kongresie, jak i podczas warsztatów może stanowić wspaniałą okazję do podjęcia dyskusji z ekspertami z zakresu Prawa Pracy.

 

Program konferencji:

 

9.15 – 9.45  „Możliwość  odwołania  od  rozwiązania  umowy  o  pracę w świetle zmian od 1 stycznia 2017” Prelegent: Magdalena Wałdowska

10.15 – 11.00 „Nowe zasady kontroli przedsiębiorców od 1 stycznia 2017 r.” Prelegent: Monika Jurkiewicz

11.30 – 12.15 „Delegowanie  pracowników  do  pracy  zagranicę  oraz zatrudnianie cudzoziemców w Polsce po zmianach 2016/2017” Prelegent: Paweł Ziółkowski

13.15 – 14.00 „Minimalna  stawka  godzinowa  od  1  stycznia  2017 – kto zyskuje a kto traci?” Prelegent: Anna Otawa – Tarakan

14.30 – 15.45 „Urlopy  i  inne  zwolnienia  związane  z  macierzyństwem po roku od zmian” oraz „Propozycje zmiany ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych od 1 czerwca 2017” Prelegent: Piotr Ciborski

Drugiego dnia Piotr Ciborski poprowadzi warsztat „Jak poprawnie zatrudnić i zwolnić pracownika? – wybrane aspekty, nowe przepisy i planowane  zmiany w 2017 r.” W ramach warsztatu poznają Państwo zgodny z Kodeksem Pracy proces zatrudnienia jak i zwolnienia pracownika. Przybliżymy ostatnie i planowane zmiany w przepisach, wskażemy pułapki oraz korzyści wynikające z tych zmian. Odpowiemy na Państwa pytania i wątpliwości, usystematyzujemy wiedzę, którą Państwo już posiadają tak by ułatwić Państwu poruszanie się w skomplikowanych przepisach.

 

Program warsztatu:

 

 1. Doświadczenia po rocznym stosowaniu przepisów Kodeksu pracy w zakresie terminowych umów o pracę (wejście w życie: 22 luty 2016 r.).
 2. Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. Syndromu pierwszej dniówki.
 3. Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 4. Nowy wzór świadectwa pracy likwidujący luki związane z wejściem w życie w 2016 r. nowych przepisów związanych z rodzicielstwem – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 5. Nowe „wytyczne” MRPiPS do wypełniania świadectw pracy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 6. Zakaz dyskryminacji przy rekrutacji pracowników.
 7. Ustanie zatrudnienia wskutek porozumienia stron.
 8. Jak prawidłowo i skuteczne wypowiedzieć, rozwiązać bez wypowiedzenia z winy pracownika, umowę o pracę.
 9. Rozwiązanie umowy o pracę z powodu wyczerpania okresu zasiłkowego.
 10. Czy dopuszczalne jest rozwiązanie umowy o pracę na skutek tzw. porozumienia pomiędzy zakładami.?
 11. Konieczność współdziałanie ze związkami zawodowymi w indywidualnych sprawach pracowniczych w świetle orzecznictwa SN; propozycje zmiany ustawy o związkach zawodowych.
 12. Ochrona przedemerytalne obecnie i od 1 października 2017 r.
 13. Założenia do ustawy o digitalizacji akt osobowych i dokumentów związanych z zatrudnieniem – od 1 lipca 2017 r.
 14. Projekt zmiany przepisów Kodeksu pracy w zakresie składania oświadczeń woli w wersji elektronicznej – od 1 lipca 2017 r.

 

Więcej informacji na www.kongresprawapracy.pl

Patronat medialny Law Business Quality.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności