Zakładanie firmy w Norwegii krok po kroku

Proces zakładania firmy w Norwegii nie jest przesadnie skomplikowany. W ostatnich latach coraz więcej Polaków decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym kraju, co w dużym stopniu wynika z przyjaznego systemu podatkowego oraz wielu innych korzyści. Sposób zakładania firmy w Norwegii zależy głównie od jej rodzaju. Wyróżnić można jednoosobową działalność gospodarczą ENK, spółkę kapitałową AS oraz zarejestrowaną filię zagranicznego przedsiębiorstwa NUF.

Rejestracja firmy w Norwegii

Polacy najczęściej rejestrują w Norwegii firmy jednoosobowe. Założenie takiej działalności gospodarczej nie jest trudne, jednak wymaga spełnienia kilku warunków, podjęcia pewnych decyzji oraz przeprowadzenia konkretnych czynności. Polskie firmy w Norwegii podlegają takim samym regulacjom prawnym, co przedsiębiorcy norwescy. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się w Enhetsegisteret (Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych) – zarówno tradycyjnie, jak i elektronicznie poprzez specjalny system online. Opłata występuje jedynie przy zgłoszeniu firmy w Foretaksregisteret (Rejestrze Handlowym) i wynosi 2250 NOK za rejestrację przez internet lub 2832 NOK przy osobistym stawiennictwie w urzędzie.

Wypełnienie formularza

Aby założyć firmę w Norwegii, należy przede wszystkim wypełnić i wysłać tzw. Samordnet registermelding. Formularz ten zawiera w sobie wszystkie podstawowe informacje dotyczące przedsiębiorstwa, a także jego właściciela. Dotyczy to chociażby danych osobowych czy danych adresowych firmy oraz omówienia profilu jej działalności. Rejestracja trwa z reguły kilka dni. Formularz należy przesłać za pośrednictwem specjalnego systemu Altinn.no, a następnie oczekiwać na otrzymanie potwierdzenia. W ten sposób uzyskać można numer organizacyjny, będą odpowiednikiem polskiego numeru NIP. Formalności na tym etapie nie są przesadnie skomplikowane, jednak na kolejnych może się być przydać specjalistyczna pomoc. Profesjonalna obsługa firm i rozliczanie podatków w Norwegii z Polish Connection to usługi, które dają pewność sprostania wszystkim wytycznym stawianym przez norweskie urzędy.

Obowiązki właściciela firmy i podatki w Norwegii

O ile samo uruchomienie jednoosobowej działalności gospodarczej w Norwegii jest ograniczone do kilku kroków, o tyle na każdym przedsiębiorcy spoczywa wiele bardziej złożonych obowiązków. Kluczowe znaczenie ma prawidłowe rozliczanie podatkowe w Norwegii. Podstawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy stanowi przede wszystkim zadeklarowanie przychodów. Istotny jest też wpis do rejestru VAT, czyli Merverdiavgiftsregistere. Jeżeli firma w ciągu roku osiąga dochód powyżej 50 tys. NOK, musi być zarejestrowana jako płatnik podatku VAT. Z reguły wynosi on 25%, jednak wyróżnić można pewne wyjątki. Norweskie podatki VAT za przykładowo transport publiczny to 12%, a za dostawę żywności 15%.

Wpisy i wymagania dla firm w Norwegii

Firmy zajmujące się obrotem zakupionych towarów muszą dokonać wpisu do rejestru handlowego Foretaksregisteret, jeżeli zatrudniają powyżej 5 pracowników. Obowiązek ten dotyczy również spółek AS, natomiast w przypadku pozostałych podmiotów rejestracja jest dobrowolna. Każda firma zatrudniająca pracowników musi też posiada wpis w rejestrze pracodawców, czyli NAV Aa-registeret. Pracodawcy powinni też przeprowadzać szkolenia BHP, które są płatne i mogą być realizowane zdalnie. Niektóre formy działalności w Norwegii wymagają uzyskania specjalnych kart branżowych. Wymóg posiadania takich zezwoleń dotyczy np. firm sprzątających. Ich pracownicy muszą nosić odpowiedni identyfikator, a samo przedsiębiorstwo powinno być autoryzowane przez Norweską Inspekcję Pracy.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności