lederboard

Załatw sprawę w urzędzie przez Internet


ePUAP to nowoczesna Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, służąca wymianie usług i informacji pomiędzy obywatelem i instytucją administracji publicznej. Umożliwia załatwienie większości spraw urzędowych. Dzięki niemu instytucje administracji publicznej mogą udostępniać bezpłatnie drogą elektroniczną swoje usługi instytucjom, obywatelom i przedsiębiorstwom.

 

Na stronie www.epuap.gov.pl można w szybki i łatwy sposób założyć profil. Wymagane jest tylko zarejestrowanie i złożenie wniosku o Profil Zaufany ePUAP. Następnie należy udać się do jednego ze wskazanych na stronie ePUAP urzędów (np. miasta, gminy, skarbowego, ZUS) i potwierdzić zgodność swoich danych osobowych z danymi wprowadzonymi do systemu (tzw. uwierzytelnienie Profilu Zaufanego), co potwierdzi założenie konta.

Wśród spraw, jakie możemy załatwić tą drogą, możemy wyróżnić m.in. zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej, kontakty z urzędem skarbowym, dopisanie do spisu wyborców, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), nadanie numeru porządkowego nieruchomości, odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, rejestrację pojazdów, rejestrację urodzeń, sporządzenie aktu zgonu czy wydanie prawa jazdy, złożenie wniosku o stypendium szkolne, udział w rekrutacji na studia, złożenie wniosku o dotację unijną.

Posługiwanie się Profilem Zaufanym ePUAP niesie wiele korzyści. Przede wszystkim jest to metoda bezpłatna i alternatywna dla odpłatnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Ponadto nie wymaga korzystania z urządzeń i dodatkowych kart – wystarczy tylko zwykła przeglądarka internetowa. Profil Zaufany ePUAP będzie dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.

 

Marta Wysocka – Fronczek / Kancelaria LEX & FINANCE

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności