Zarządzanie reklamacjami na rynku finansowym w świetle zmian prawnych


Ochrona praw konsumenta w sektorze finansowym poddawana jest coraz precyzyjniejszym regulacjom prawnym. Ostatnie wytyczne KNF dotyczące obsługi skarg, prace UOKIK nad nowelizacją ustawy oraz projekt ustawy o reklamacjach i Rzeczniku Finansowym stawiają nowe wyzwania przed bankami, domami maklerskimi oraz firmami ubezpieczeniowymi w zakresie obsługi klienta. Główny nacisk koncentruje się w obszarze rozpatrywania reklamacji.

 

Organizowane przez firmę MMC POLSKA w dniach 14-15 września 2015 roku w Hotelu Sheraton w Warszawie warsztaty mają na celu przedstawienie obecnie obowiązujących oraz planowanych regulacji dotyczących składania skarg, klauzul niedozwolonych, missellingu oraz sposobów dostosowania się do nowego prawa przez instytucje finansowe. Uczestnictwo w wydarzeniu pozwoli poznać nie tylko stan prawny, ale też interpretacje i praktyczne rozwiązania problemów związanych z ochroną praw konsumenta. Agenda została przygotowana z myślą o pracownikach instytucji finansowych zatrudnionych w działach prawnych, compliance oraz obsługi klienta.

750x422

Główne zagadnienia:
• Standardy postępowania skargowego w obowiązujących regulacjach prawnych
• Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym związanym z obsługą klienta
• Wytyczne KNF dotyczące zasad obsługi skarg przez instytucje finansowe
• Wzmocnienie pozycji konsumenta na rynku usług finansowych według nowego projektu UOKiK
• Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji – nowa rzeczywistość prawna dla instytucji finansowych
• Nowa instytucja Rzecznika Finansowego – zmiany na lepsze
• Nadużycia i ryzyka związane z dostosowaniem się do nowych przepisów

Podczas warsztatów swoje prelekcje zaprezentują:
Marta Bieniada, Kancelaria Clifford Chance, Aneta Ciechowicz-Jaworska, Kancelaria Radcy Prawnego Aneta Ciechowicz-Jaworska, dr Krzysztof Korus, Kancelaria dLK Korus Okoń Radcowie Prawni,
Elżbieta Modzelewska-Wąchal, Kancelaria „Centrum Prawa Konkurencji”, Krzysztof Motylski,
Bank BPH, Piotr Suski, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński, Julita Zimoch-Tuchołka,
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: http://mmcpolska.pl/event/zarzadzanie-reklamacjami-na-rynku-finansowym-w-swietle-planowanych-zmian-prawnych

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności