Zarządzanie według kobiet – czy płeć ma znaczenie w biznesie?


Wobec ciągłych przeobrażeń rzeczywistości gospodarczej przed liderami stoją coraz większe wyzwania. Oczekuję się od nich przywództwa opartego na autorytecie. Tylko taki szef może zbudować dobre relacje między pracownikami, zmotywować ich do działania i inspirować do prawdziwego zaangażowania w realizację celów. Wypracowanie takiego modelu zarządzania wymaga odpowiedniego zachowania, a przede wszystkim poszerzania kompetencji i stałego samodoskonalenia osób zajmujących kierownicze stanowiska.

 

Wiele badań poświęconych zagadnieniu zarządzania, skutecznym metodom i różnicom między stylem kierowania kobiet i mężczyzn wskazuje, że to kobietom łatwiej prowadzić biznes ukierunkowany na pracownika oraz komunikacje w zespole. Skupiają swoje działania na samorozwoju i interesujących wyzwaniach, mężczyźni zaś częściej koncentrują się na możliwości wywierania wpływu, zdobywaniu prestiżu i uzyskiwaniu jak największych wynagrodzeń.

 

Budowanie relacji w zespole

Kobiety przykładają szczególną uwagę do doprowadzania spraw biznesowych do końca, są bardzo zaangażowane i dbają o współpracę. Koncentrują się na prowadzeniu sprawnej komunikacji i opowiadają za demokratycznym stylem zarządzania.

– Połączenie tych czynników stwarza sposób kierowania biznesem, który jest najbardziej zgodny z kobiecą naturą. Podstawą do działania jest dla nas współpraca, motywacja i opieranie się na wartościach. Według mnie bardzo istotna rzecz to także otwartość na spojrzenia z różnych perspektyw oraz branie pod uwagę opinii innych osób – komentuje Karolina Cwalina, PCC ICF, life&business coach.

Taki styl zarządzania i jego konsekwentne realizowanie, pozwala wypracować twórczą atmosferę oraz pozytywne kontakty w miejscu pracy.

– Zawsze podkreślam, że budowanie silnego i zgranego zespołu pracowników jest bardzo istotne dla rozwoju biznesu. Jeśli osoby tworzące firmę utożsamiają się z wyznaczonymi celami; odczuwają, że są jej ważną częścią, a ich praca jest doceniana mocniej się angażują i są zmotywowani do działania – dodaje Karolina Cwalina.

Skuteczność sposobu zarządzania ukazuje się szczególnie w czasie sytuacji kryzysowych, kiedy potrzebne jest zaangażowanie każdego z członków zespołu, a działania muszą być podejmowane jak najszybciej.

Płeć ma znaczenie

Kobiety zajmujące stanowiska kierownicze częściej wybierają sposób zarządzania zakładający utrzymywanie więzi z innymi, dbanie o pozytywne relacje pracowników z pracodawcą, zaś mniej istotna rolę odgrywają wyniki finansowe. W firmach kierowanych przez mężczyzn zauważa się odwrotną tendencje – kładą oni większy nacisk na współzawodnictwo oraz skupiają całą uwagę na realizacji konkretnego celu.

– Kobiety dokonując wyborów zawodowych patrzą na daną sytuację z różnych perspektyw, rozważają możliwe rozwiązania i konsekwencje, dlatego jest to proces znacznie bardziej skomplikowany niż u mężczyzn. Takie zachowanie wynika z podłoża kulturowego, kobiety są wrażliwsze, bardziej empatyczne i zauważają więcej aspektów. Dynamiczne zmiany na świecie i w biznesie wymagają od menadżerów coraz większej elastyczności i szerokiego spojrzenia i uwzględniania wielu różnych czynników a to jest mocną stroną kobiet – podsumowuje coach.

Zmiany w środowisku biznesu stawiają przed liderami coraz to nowe i trudne wyzwania, które wymuszają wprowadzanie przemian także w zakresie sposobu zarządzania. Inspirowanie, motywowanie, zjednywanie pracowników, wykorzystywanie inteligencji emocjonalnej oraz empatii przez wielu ekspertów uważanych jest za kluczowe umiejętności współczesnego menadżera.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności