lederboard

Zmiana na stanowisku Prezesa D.A.S. Polska


W dniu 1 września 2016 r. stanowisko Prezesa D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. objął Pan Rafał Hiszpański. Jest on następcą dotychczasowego Prezesa Mariusza Olszewskiego, który zarządzał firmą przez ostatnie 13 lat.

 

 

Nowy Prezes, Rafał Hiszpański ma szerokie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Od 2012 do 2016 r. piastował stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. oraz Prezesa Zarządu Euler Hermes Services sp. z o.o. Wcześniej pracował jako Dyrektor Zarządzający w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A., jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeń w Polsce.

– Dzięki posiadanemu know-how Rafał Hiszpański znacząco przyczyni się do pozytywnego rozwoju naszej firmy na polskim rynku. Jego dobrze rozwinięte umiejętności z zakresu zarządzania, doświadczenie w sektorze ubezpieczeń oraz znajomość rynku będzie wielkim wsparciem dla nowej strategii D.A.S. – wyjaśnia Lars von Lackum, członek Rady Nadzorczej ERGO International.

Rafał Hiszpański stanie na czele D.A.S Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A., będącego częścią Grupy Ubezpieczenio­wej ERGO, której właścicielem jest największy światowy ubezpieczyciel w zakresie reasekuracji Münich Re. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. oferuje w Polsce ubezpieczenia ochrony prawnej od 2000 r.

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności