„Zmienimy branżę budowlaną na lepsze!”. W Poznaniu powstało Krajowe Stowarzyszenie Firm Drogowo-Budowlanych

Powstanie Krajowego Stowarzyszenia Firm Drogowo-Budowlanych jest odpowiedzią na trudną sytuację branży budowlanej w Polsce. Mimo politycznych zapewnień dotyczących rozwoju polskich firm budowlanych, obecne ustawy w dalszym ciągu wspierają firmy budowlane zza granicy, które składają się z biura ofertowego i biura prawnego, bez zaplecza zasobów niezbędnych do realizacji zadań, wygrywają przetargi najniższą ceną. W konsekwencji, polskie rodzinne firmy, bazujące na ogromnym doświadczeniu budowlanym i profesjonalizmie, z comiesięcznymi wysokimi kosztami stałymi, takimi jak: pracownicy i sprzęt budowlany, z konieczności decydują się pracować w roli podwykonawców na zlecenie generalnych wykonawców. Alternatywą jest zamknięcie działalności z powodu bankructwa lub poszukiwanie innych działalności, poza obszarem przetargów publicznych, co już realnie na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy. Wymiernym wskaźnikiem tej tendencji jest liczba odwoływanych przetargów publicznych.

 

Cele Stowarzyszenia

Krajowe Stowarzyszenie Firm Drogowo Budowlanych powstało po to, aby zmieniać na lepsze branżę budowlaną. Celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków handlowych i dążenie w każdym aspekcie i wymiarze do reformowania, unowocześniania i modernizowania wszystkich sfer, które są związane z branżą budowlaną. Obecnie pod parasolem Stowarzyszenia znajduje się aż 40 polskich firm budowlanych, każdego dnia przystępują nowe, z całej Polski. „Nasze cele chcemy osiągnąć poprzez współuczestnictwo w tworzeniu regulacji prawnych, podwyższanie kompetencji, które będą wynikiem organizowania ciekawych i merytorycznie wartościowych szkoleń, konferencji, prelekcji i seminariów, a także poprzez tworzenie i wspieranie kampanii, inicjatyw społecznych oraz edukacyjno-informacyjnych. Ponadto chcemy być aktywni medialnie, a także aktywnie działać przy organizacji wydarzeń publicznych i charytatywnych. Wszystkie te działania mają pomóc w aktywnej walce o to, aby wspólnie i skutecznie konkurować na trudnym rynku budowlanym, jaki od kilku lat mamy w Polsce – podkreśla Wincenty Klappa, Przewodniczący Zarządu KSFDB.

Branża budowlana na świecie

Jako Stowarzyszenie wierzymy, że dzięki konsolidacji, wspierając się wzajemnie prawnie i finansowo, możemy skutecznie rozwijać swoje firmy, inwestując wypracowany kapitał w Polsce. Niestety nie uda się to bez odpowiednich regulacji prawnych. Porównując, aby móc uczestniczyć w przetargach w Niemczech trzeba przejść odpowiednią prekwalifikację, która trwa około roku i jest bardzo restrykcyjna. W krajach skandynawskich nie uda się wygrać przetargu, jeśli w ofercie nie ma lokalnej firmy… W każdej firmie w Tajlandii czy w krajach Zatoki Perskiej, by móc budować, trzeba mieć firmę w tym kraju, a część firmy musi być własnością obywatela tego kraju – komentuje Wincenty Klappa.

Problem rozstrzygania przetargów w Polsce

Obecnie polski rząd prowadzi prace nad zmianą ustawy dotyczącą zamówień publicznych. Jako KSFDB pragniemy stać się partnerem władz państwa w ciągłym procesie zmian, pomóc wskazać i rozwiązać problemy, z jakimi borykamy się w branży budowlanej od wielu lat. W związku z tym, wystosowaliśmy pismo do władz z prośbą o wyznaczenie terminu spotkania, podczas którego chcemy omówić kryteria rozstrzygania przetargów. Obecnie jest to w stu procentach cena (termin realizacji i gwarancja są przez wszystkich oferentów deklarowane na równym poziomie). Ma to przełożenie na zakup najtańszych materiałów i usług, co w perspektywie wpływa na naprawy i wymiany przez zamawiającego po upływie gwarancji. Uważamy, że obecna ustawa jest korzystna tylko i wyłącznie dla zamawiającego, ubezpieczycieli oraz banków. W toku ostatnich lat w okresie budowy dróg i autostrad UZP spowodowała, że rodzinne firmy drogowe o kapitale krajowym nie odnotowały żadnego rozwoju, a tylko stagnację lub upadki.

 

Więcej informacji: www.ksfdb.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności