lederboard

KONTAKT

 

lbq_logo_w_podstawowa

WYDAWCA

I.D. Media  Agencja Wydawniczo-Promocyjna
Ilona Adamska

NIP: 687-175-34-67
REGON: 180182725

ADRES FIRMY i ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. Janiszowska 10a/6
02-264 Warszawa

tel.  +48 696  261  825

KONTAKT Z REDAKCJĄ

redakcja@magazynlbq.pl

SEKRETARZ REDAKCJI

Anna Gardyniak

a.gardyniak@magazynlbq.pl

tel. + 48 601 769 604

PATRONATY MEDIALNE

patronaty@magazynlbq.pl

tel. +48 696  261  825

WYWIADY

Olivia Drost

Joanna Bielas

REKLAMA I MARKETING / ZAPROSZENIA NA EVENTY, KONFERENCJE

redakcja@magazynlbq.pl

OPIEKA PRAWNA

Kancelaria Prawna Karolina Gorczyca

k.gorczyca@kancelaria-gorczyca.pl

EUROPEJSKI KLUB KOBIET BIZNESU 

info@idmedia.pl