lederboard

Akceleracja przyspiesza rozwój startupów

Statystycznie tylko 1 na 10 startupów odnosi sukces. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak możliwości przetestowania pomysłów w warunkach rynkowych. Sposobem na wyższą skuteczność są programy akceleracyjne typu Scale Up. Akcelerator IDEA Global przewiduje na przykład skuteczność wdrożenia na poziomie 60-80% wspieranych projektów.

 

Jak wynika z raportu Deloitte z 2016 roku, polski ekosystem startupów oferuje relatywnie dobre warunki rozwoju na początkowym etapie działalności, kiedy tworzone są ogólne koncepcje przekształcane w pomysły biznesowe. Sytuacja wygląda jednak gorzej w fazie wdrażania rozwiązań i pozyskania partnerów biznesowych. To moment, gdy młodzi przedsiębiorcy, którzy poświęcili już czas i pieniądze, nie otrzymują często wystarczającego wsparcia, pozwalającego przekuć ich pomysły na realny biznes. W takich warunkach innowacyjne inicjatywy często spowalniają albo zostają całkowicie zatrzymane.

 

Szanse na udany startup

Swoista moda na startup jako formę promowania i rozwoju pomysłów biznesowych nie ma bezpośredniego przełożenia na liczbę wdrożeń. Jak podaje portal MamBiznes.pl, aż 25% polskich startupów upada w ciągu pierwszego roku istnienia, natomiast w drugim – nawet 40%. Ryzyko inwestycyjne nie jest możliwe do wyeliminowania. Jest ono niejako wpisane w definicję startupu, gdyż ten model biznesowy bywa określany jako wdrażanie produktu lub rozwiązania w warunkach ekstremalnej niepewności. Można jednak zredukować to ryzyko, dzięki wsparciu doświadczonych przedsiębiorców, którzy pomogą uniknąć błędów i pułapek stojących na drodze rozwoju firmy.

Przyczyn niepowodzenia startupu może być wiele. Najczęściej wymienia się brak rzeczywistego popytu na produkt, nieprzemyślane wydatki, brak umiejętności organizacyjnych oraz złą współpracę zespołu. Są to powody wynikające przede wszystkim z braku umiejętności prowadzenia firmy, a nie chybionych koncepcji produktów. Z drugiej strony, nawet najlepsze pomysły, jeżeli nie są odpowiednio rozwijane, mogą się okazać mało wartościowe z rynkowego punktu widzenia.

 

Inkubacja czy akceleracja?

W inkubatorach biznesu osoby z innowacyjnymi pomysłami mogą zdobyć podstawowe wsparcie doradcze i organizacyjne oraz postawić pierwsze kroki w stronę założenia własnej firmy. To idealne miejsce dla tych, którzy myślą o rozpoczęciu działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie mają sprecyzowanego modelu biznesowego czy w pełni dopracowanego pomysłu. Inkubator daje możliwość szlifowania koncepcji, wskazuje kierunki, stara się inspirować do działania.

Akceleracja pomysłów biznesowych przeznaczona jest dla tych inicjatyw, które wykonały już pierwsze kroki w kierunku wdrożenia pomysłu. Wprowadzane rozwiązanie nie może być wyłącznie ideą, ale nie musi też być ukończone – wystarczy prototyp. Dzięki wsparciu akceleratora młodzi przedsiębiorcy mogą testować i rozwijać swój produkt pod okiem ekspertów. To także platforma otwierająca drzwi do siedzib dużych partnerów biznesowych oraz ułatwiająca dostęp do potencjalnych klientów.

Inkubacja i akceleracja, chociaż są zbieżne w kilku punktach, nie stanowią dla siebie konkurencji, a raczej uzupełnienie. Osoba rozpoczynająca swoją przygodę z biznesem zdobędzie w inkubatorze wiedzę i umiejętności niezbędne na starcie, co w przyszłości może zaowocować realizowaniem konkretnych pomysłów. Akceleracja ma na celu rozwinięcie idei, przetestowanie jej oraz przygotowanie do wdrożenia. Obie platformy wspierają więc startupy, ale na innych etapach ich ścieżki rozwoju.

 

Nie tylko branża IT

Chociaż startupy kojarzą się przede wszystkim z branżą IT, to ten model rozwoju biznesu sprawdza się w również w innych gałęziach gospodarki. Przykładami mogą być biotechnologia i przemysł chemiczny. Rozwijanie startupów z tych obszarów jest skomplikowane, ponieważ wymaga specjalistycznej wiedzy, zaawansowanej infrastruktury oraz kosztownych badań. W sposób szczególny mogą one zyskać na uczestnictwie w procesie akceleracji. Młodzi przedsiębiorcy otrzymują nie tylko wsparcie finansowe czy merytoryczne, ale również dostęp do zaplecza laboratoryjnego dużych firm. Pozwala to na zminimalizowanie ryzyka tworzenia produktów nieadekwatnych do potrzeb, które nie zostały wcześniej przetestowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Dobrym przykładem udanej współpracy tego rodzaju jest startup oferujący innowacyjny produkt o nazwie LifeGel. Otrzymał on możliwość testowania i ulepszania koncepcji proponowanej przez młodych naukowców w specjalistycznych laboratoriach firmy Olimp Labs. LifeGel pozwala na prowadzenie hodowli komórkowych w warunkach 3D. Do tej pory proces hodowli odbywał się w płaskim środowisku, co ograniczało jego przydatność. Trójwymiarowa przestrzeń zwiększa jakość przeprowadzanych badań, a co za tym idzie – możliwości testowania nowych leków. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem lifegel-u, który jest już praktycznie gotowy.

fot._1

Jak twierdzi Marcin Krzykawski, jeden z twórców wynalazku, uczestnictwo w Akceleracji ułatwia wejście na rynek: – Mając produkt uczymy się w jaki sposób może on zaistnieć na rynku i jak przekonać do tego ludzi, aby później w efekcie po kilku krokach mogło to dać pozytywne wyniki w postaci lepszych leków. Ważną korzyścią z uczestnictwa w programie akceleracyjnym IDEA Global jest to, że współpracujemy z dużym przedsiębiorcą. Naszym największym wyzwaniem było znalezienie klienta, który będzie chciał zaryzykować, bo jest to nowy i kosztowny produkt – mówi Krzykawski. – Dzięki udziałowi w programie akceleracyjnym IDEA Global dostaliśmy kontakt do osoby decyzyjnej u dużego przedsiębiorcy. To był dla nas bardzo ważny moment. Udowadniając, że potrafimy opracować zaplanowany produkt we współpracy z partnerem, podnosimy naszą wiarygodność, co ułatwia nam wejście na rynek. Akcelerator IDEA Global pozwolił nam nawiązać ten pierwszy kontakt, wsparł nas również finansowo i doradczo – dodaje jeden z twórców LifeGel.

Możliwość przetestowania rozwiązań w praktyce otrzymał również startup Beahive.be, którego partnerem została sieć sklepów sprzedaży detalicznej SPAR. Startup oferuje system służący do lokalizacji ludzi i obiektów przemieszczających się na określonej przestrzeni. Wykorzystuje on technologię Beacon. Rozwiązanie znajdzie zastosowanie m.in. w sklepach wielkopowierzchniowych, gdzie poprzez analizowanie aktywności klientów przyczyni się do optymalizacji rozmieszczenia towarów oraz układu architektonicznego obiektu.

Mateusz Gronkowski, pomysłodawca rozwiązania, oprócz wsparcia finansowego, docenia także pomoc organizacyjną i merytoryczną: – W ramach Akceleratora IDEA Global szczególnie istotna była możliwość korzystania z dodatkowych usług szkoleniowych oraz mentorskich. Przydatne okazały się warsztaty sprzedażowe, dzięki którym dowiedzieliśmy się jak skalować sprzedaż, oraz spotkania dotyczące rozwijania produktów i systemów. Mentorzy z Akceleratora wspierali nas również w rozmowach z Partnerem.

Akcelerator IDEA Global jest inicjatywą firmy Ideo sp. z o.o. funkcjonującej od 18 lat w branży projektów internetowych. Realizowany jest we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach rządowego programu Start In Poland. W zakończonej, I turze akceleracji wsparto rozwój 10 projektów, z których 8 jest obecnie w fazie wdrożenia. W trwającej II turze IDEA Global uczestniczy 11 kolejnych projektów. Wśród partnerów wspierających platformę znajdują się m.in.: Autosan, Aviva, Kirchhoff Automotive, mBank, Microsoft, Olimp Labs, Orange, Play, Spar. Informacje o akceleratorze i wspieranych projektach dostępne są na stronie ideaglobal.pl.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności