Aktywa finansowe Polaków wzrosły o 9,3% w 2021 roku

Aktywa finansowe Polaków w ujęciu brutto wzrosły o 9,3% w 2021 roku – wynika z opublikowanego dziś po raz trzynasty raportu Allianz Global Wealth Report. Obejmuje on prawie 60 krajów świata wypracowujących 91% globalnego PKB. Raport przygotowuje cyklicznie zespół ekonomistów Allianz na podstawie danych źródłowych.

 

 

 

W analizowanych krajach majątek finansowy gospodarstw domowych wzrósł łącznie o 10,4%. Analitycy Allianz wskazują, że był to trzeci z rzędu rok dwucyfrowego wzrostu, jednak ten pozytywny trend zmieni się w 2022 roku ze względu na zaburzenia w gospodarce światowej i wyższą inflację.

Wzrost aktywów finansowych polskich gospodarstw domowych w zeszłym roku mieścił się w trendzie ostatniej dekady (średnio 8,1% rocznie).

W 2021 roku ponadprzeciętnie wzrosły aktywa w funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych (o 15,2%), do czego przyczyniły się napływy nowych środków. Łącznie jednak nowe oszczędności zmniejszyły się po nadzwyczajnym „skoku” w pandemicznym roku 2020. Większość zaoszczędzonych środków Polacy – tradycyjnie – ulokowali w bankach.

W efekcie, w 2021 roku 51% oszczędności gospodarstw domowych było zgromadzone w bankach, 27% w papierach wartościowych (kategoria obejmuje m. in. fundusze inwestycyjne, obligacje skarbowe, akcje), 12% w funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych.

Zadłużenie gospodarstw domowych wzrosło o 5,1%, zgodnie z długoterminowych trendem. Jednocześnie wskaźnik zadłużenia w stosunku do PKB zmalał do 33%, głównie dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu w Polsce.

Biorąc pod uwagę dynamikę oszczędności i długu, w ujęciu netto aktywa finansowe Polaków w 2021 roku zwiększyły się o 11,2%.

Pełny raport jest dostępny w języku angielskim na stronie Allianz.com

https://www.allianz.com/en/economic_research/publications/specials_fmo/global-wealth-report.html

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności