lederboard

Dotacje unijne i konsekwencje podatkowe – co warto wiedzieć

Przy zakładaniu działalności gospodarczej warto pamiętać o konieczności poniesienia pewnych kosztów. Niewielu przedsiębiorców stać na ich samodzielne sfinansowanie, dlatego chętnie korzystają z dotacji unijnych. Tego rodzaju wsparcie trzeba jednak odpowiednio rozliczyć pod względem podatkowym, aby uniknąć dodatkowych komplikacji i kosztów.

Zasady finansowania środków trwałych z dotacji

W artykule 14 ust. 2 pkt 2 o PIT wyszczególniono, że dotacje przeznaczone na zakup środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych lub ich samodzielne wytworzenie nie jest uznawane za przychód z działalności gospodarczej. W praktyce oznacza to, że naliczone od nich odpisy amortyzacyjne z dotacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Od tej reguły występuje jednak pewien wyjątek, a mianowicie finansowanie środków trwałych zarówno pieniędzmi z dotacji, jak i własnymi. W takim przypadku w koszty proporcjonalnie zalicza się część amortyzacji do wkładu własnego. W odniesieniu do podatku VAT nie ma większego znaczenia fakt, że zakup finansowane zostały dotacją unijną. Z tego względu przedsiębiorca inwestujący w środki trwałe, wyposażenie czy towary może odliczać VAT na zasadach ogólnych. Warto jednak pamiętać, że w przypadku dotacji z urzędu pracy wiąże się to z koniecznością zwrotu tego podatku na konto PUP. Zależnie od szczegółów uwzględnionych w umowie, dotyczy to osób zarejestrowanych jako aktywni podatnicy podatku od towarów i usług.

Zasady finansowania innych wydatków za pomocą dotacji

W tym samym artykule podano również, że środki finansowe uzyskane dzięki dotacji nieużywane celem nabycia lub wytworzenia środków trwałych są uznawane z przychód z działalności gospodarczej. Warto jednak dodać, że przedsiębiorca jest zwolniony z opłaty podatku dochodowego za ten przychód. Dotyczy to jednorazowych środków przyznanych na podjęcie działalności osobie bezrobotnej, dotacji przyznanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub budżetu państwa. płatności przeznaczonych na projekty realizowane w ramach programów finansowanych za środki europejskie i przyznane przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środków przyznanych uczestnikowi projektu w formie pomocy finansowej wyszczególnionych w ustawie o finansach publicznych. Przychód z dotacji jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno przy wypłacie dwutorowej, jak i w ramach jednego źródła.

Koszty związane z rozliczaniem dotacji unijnych

Rozliczanie dotacji z Unii Europejskiej wiąże się z kompleksowym procesem, który obejmuje opracowywanie wniosków sprawozdawczych i wniosków o płatność czy realizację działań promocyjnych. Aby sprawnie przejść przez wszystkie etapy, warto skorzystać z pomocy specjalistów. Firma InnovaTree oferuje profesjonalne rozliczanie dotacji unijnych. Koszty z tym związane nie są duże, a pozwalają na uzyskanie kompletnej dokumentacji rozliczeniowej oraz sprawne przeprowadzenie postępowań ofertowych. Nie bez znaczenia pozostaje możliwość bezpiecznego wprowadzania wszelkich zmian w umowie, a także uzyskania pełnej kontroli nad procedurami monitoringowymi.

Rozliczanie kosztów za zakup wyposażenia i towarów z dotacji

Zgodnie z art. 23 ustawy o PIT, do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków finansowanych bezpośrednio z przychodów wyszczególnionych w innych artykułach. Dotyczy to również wyposażenia czy towarów finansowanych dotacjami z funduszy europejskich, których nie można traktować jako kosztów uzyskania przychodu. Od tej sytuacji również występuje pewien wyjątek. Dotyczy to środków stanowiących przychód, który jest zwolniony z podatku dochodowego – czyli tych pozyskiwanych Funduszu Pracy zgodnie z ustawą o instytucja rynku pracy i promocji zatrudnienia. Jako podstawę zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychów należy jednak zawsze traktować odpowiedni związek przyczyno-skutkowy, który występuje między ponoszonymi wydatkami oraz przychodami osiąganymi z prowadzonej działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia pozostaje też prawidłowe dokumentowanie wszystkich kosztów.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności