Feedback kluczem motywacji

Dobra komunikacja w zespole oraz na linii przełożony – pracownik to podstawa funkcjonowania każdego biznesu. W czasie pandemii, gdy wiele projektów jest realizowanych zdalnie przez rozproszone zespoły, nabiera ona jeszcze większego znaczenia. Umiejętność prowadzenia dialogu, w którym pojawią się nie tylko oczekiwania względem pracownika, ale także efektywna dyskusja podsumowująca poszczególne etapy projektu i połączona z feedbackiem to, jak się okazuje, wciąż dla wielu menedżerów spore wyzwanie.

 

 

Cykliczna, konstruktywna, oparta na wzajemnym szacunku i regularnym przekazywaniu tzw. informacji zwrotnej rozmowa z przełożonym jest jednym z najważniejszych elementów rozwoju pracowników. Odpowiednio poprowadzona może odgrywać ogromną rolę w budowaniu zaangażowania i rozwijaniu umiejętności poszczególnych specjalistów. Kultura feedbacku stojąca u podstawy wielu firm jest dla sporej grupy liderów nadal obszarem wymagającym treningu. Z badań Monitor Rynku Pracy wynika bowiem, że aż 36 proc. pracowników nie otrzymuje od przełożonego żadnej informacji zwrotnej na temat swojej pracy. Jednocześnie respondenci otwarcie przyznają, że to właśnie feedback motywuje ich do dalszego działania (wskazało na to aż 73 proc. badanych) oraz wpływa na jakość wykonywanych przez nich zadań (69 proc.)[1].

–  Komunikacja i informacje zwrotne odgrywają kluczową rolę w budowaniu efektywnego zespołu. Szybka reakcja przełożonego pozwala np. sprawnie wyeliminować ewentualny błąd na początku pracy, co wpływa na czas realizacji i powodzenie całego projektu – mówi Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska. – Przede wszystkim jednak pozytywna ocena i dostrzeganie atutów pracowników oraz ich sukcesów jest kluczowym czynnikiem motywującym. To szczególnie ważne w tak wymagających momentach, z jakimi obecnie się mierzymy w dobie pandemii  – dodaje.

Nie oceniaj – pomagaj

Jakie informacje najczęściej otrzymują pracownicy od swoich przełożonych? Zdaniem większości respondentów badania Monitor Rynku Pracy (55 proc.) jest to pochwała i podziękowanie lub krytyka wykonanej przez nich pracy. Tylko 38 proc. badanych twierdzi, że podczas rozmowy z menadżerem otrzymuje dokładną analizę poszczególnych aspektów pracy, tj. jakość wykonywania zadań, terminowość czy wyniki. Jeszcze mniejszy odsetek (35 proc.) słyszy podczas feedbacku wskazówki i porady, co w danym projekcie można było zrobić lepiej.

Oczekiwania pracowników to ważna wskazówka dla menadżerów. Warto pamiętać, że kultura feedbacku powinna z jednej strony opierać się na pozytywnej komunikacji, z drugiej być nastawiona na rozwój i zwiększenie efektywności poszczególnych procesów. Udzielając informacji zwrotnej pamiętajmy, aby na równi akcentować mocne i słabe strony. Opis sytuacji, wskazanie zastosowania konkretnych rozwiązań, podpieranie feedbacku konkretnymi przykładami, czy pokazanie jak dane działanie wpływa na dalszy proces realizacji projektu, to tylko niektóre elementy niezbędne podczas rozmowy z pracownikiem. Warto zadbać także o cykliczność takich podsumowujących spotkań. Tylko regularna ewaluacja pozwoli na zastosowanie wskazówek w praktyce i będzie miała przełożenie na codzienną pracę zespołu.

[1]http://fnope.org.pl/dokumenty/2019/04/monitor-rynku-pracy-35-edycja-raport.pdf

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności