Firmy zarządzane procesowo lepiej radzą sobie na rynku


Wśród najważniejszych korzyści, jakie wynikają z zarządzania procesowego, polscy menedżerowie wymieniają podniesienie jakości usług swoich firm, zwiększenie ich wydajności oraz poprawę mobilności i szybkości działania. Jednocześnie niemal wszystkie przedsiębiorstwa, który wdrożyły już u siebie taki model zarządzania, są bardzo zadowolone ze swojej sprawności biznesowej i generowanych zysków. Takie  wnioski płyną z najnowszego badania zrealizowanego dla Macrologic SA przez ICAN Research.

 

Badanie na temat zarządzania w polskich firmach przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 215 firm działających na polskim rynku. Wśród respondentów znalazły się w równej liczbie przedsiębiorstwa duże, średnie i małe, w tym handlowe, usługowe i produkcyjne.

Przedsiębiorcy, którzy wdrożyli już w swoich firmach systemy wspomagające zarządzanie procesowe dostrzegają same zalety takiego rozwiązania. Aż 32 proc. respondentów za najważniejszą korzyść wskazuje podniesienie jakości usług swoich firm; 29 proc. zauważa zwiększenie ich wydajności, a 20 proc. zwraca uwagę na poprawę szybkości działania. Dalej ankietowani wymieniają dopasowanie do rynku (13 proc.).

Wysoka sprawność biznesowa i zdolność utrzymania klienta, szybkie wprowadzanie zmian

Co ciekawe, tylko 2 proc. z nich, odnosząc się do zalet płynących z zarządzania procesowego, wskazało na redukcję kosztów działalności przedsiębiorstwa. – Ten wskaźnik jest bowiem traktowany przez menedżerów jako naturalny efekt wprowadzenia zarządzania procesowego. Warto jednak zauważyć, że wszystkie korzyści z takiego modelu zarządzania były również wymieniane jako kluczowe czynniki przewagi konkurencyjnej — zaznacza Renata Łukasik, członek zarządu, dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic SA.

Interesujące są też wnioski płynące z oceny sprawności biznesowej firm zarządzanych w oparciu
o procesy. Aż 96 proc. menedżerów zauważa, że sposób działania ich firmy zapewnia możliwość generowania zyskownego i powtarzalnego strumienia przychodów. 92 proc. ocenia, że ich firmy posiadają wysoką zdolność utrzymania obecnych klientów. Tyle samo respondentów uważa, że ich przedsiębiorstwa potrafią szybko wprowadzić zmiany w sposobie działania. Podobnie, bo 88 proc. wskazuje, że ich firmy i ich produkty są chętnie polecane przez klientów oraz rozwijają się szybciej niż sam rynek. 81 proc. przedsiębiorców wskazuje z kolei, że skutecznie odkrywa i wdraża innowacje, które wytyczają nowe kierunki w branży.

– To badanie jednoznacznie pokazuje, że najlepiej na rynku radzą sobie firmy, które koncentrują się na procesach i zarządzają nimi. Dzięki coraz większej sprawności biznesowej mogą uzyskiwać coraz lepsze wyniki. Mogą się po prostu dynamicznie rozwijać i osiągać sukcesy — podkreśla Renata Łukasik.

Sondaż dla Macrologic dowodzi jednak, że jeszcze daleka droga do rewolucji w sposobie zarządzania polskimi firmami polegającej na przejściu z modelu tradycyjnego opartego o działy (silosy) na rzecz

organizacji horyzontalnej (procesowej). Tylko 23 proc. respondentów przyznało w badaniu, że koncentruje się na zarządzaniu procesami. Nadal aż 77 proc. menedżerów opiera kierowanie swoimi firmami na działach.

– Polscy przedsiębiorcy są zbyt skupieni na nadzorowaniu pracy poszczególnych działów, zamiast spojrzeć na organizację z lotu ptaka, jako na całość. Zauważamy jednak, że menedżerowie bardzo chętnie sięgają po informacje dotyczące nowych trendów w zarządzaniu — tłumaczy dyrektor ds. oprogramowania w Macrologic.

Coraz więcej firm informatyzuje procesy

Jakie są przyczyny obecnego status quo? Aż 50 proc. przedsiębiorców jako główną barierę wskazuje na wysokie koszty przekształcenia firmy w organizację opartą na procesach i konieczność zakupu nowoczesnego oprogramowania. Wśród innych przyczyn ankietowani wymieniali: zmianę organizacji pracy (42 proc.), konieczność zatrudnienia nowych pracowników (35 proc.), brak zrozumienia dla wprowadzanych zmian (34 proc.) oraz brak czasu (24 proc.) i brak kompetencji (14 proc.).

Jak wynika z badania, coraz więcej firm zaczęło już jednak opisywać i informatyzować swoje procesy. Firmy zarządzane tradycyjnie deklarują, że opisują 60 proc. swoich procesów. Wśród firm zarządzanych procesowo ten wskaźnik wynosi 70 proc. – To dopiero początek drogi. Na razie widać, że przedsiębiorstwa koncentrują się na opisywaniu procesów dla siebie kluczowych — zauważa Renata Łukasik.

Jednocześnie, firmy zarządzane tradycyjnie wskazują, że informatyzują tylko 66 proc. procesów. Wśród firm zarządzanych procesowo współczynnik ten wynosi 77 proc. – Nie jest to bariera związana ze świadomością menedżerów, ale z brakiem odpowiednich narzędzi, które rzeczywiście wspomagają zarządzanie procesowe, są dostosowane do realiów polskiego rynku i są oferowane w konkurencyjnych cenach — podkreśla Renata Łukasik, nawiązując do najnowszego produktu firmy Macrologic — Macrologic Merit, nowoczesnego systemu ERP opartego na procesach, który właśnie trafia na rynek.

Opisywane badanie przeprowadzone zostało w sierpniu br. na zlecenie Macrologic SA przez ICAN Research oraz magazyn „Harvard Business Review Polska” na reprezentatywnej próbie 215 polskich firm.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności