Intentio – nowy gracz na rynku wierzytelności z ambitnymi planami

Intentio to spółka specjalizująca się w zarządzaniu wierzytelnościami małych i średnich firm, jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów opieki zdrowotnej. Niedawno zadebiutowała na rynku, ale ma bardzo ambitne plany – chce konkurować z największymi graczami na rynku.

 

Wrocławska firma Intentio Sp. z o.o. oferuje usługi skoncentrowane na prawnej windykacji wierzytelności oraz ochronie przedsiębiorców przed nierzetelnymi praktykami windykacyjnymi. Świadczy również usługi w zakresie monitoringu płatności faktur, a w sprawach o większej wartości, proponuje wsparcie agencji detektywistycznych przy ujawnianiu majątków dłużników. Poza reprezentowaniem swoich klientów, będzie dochodziła własnych wierzytelności, skupując całe portfele – między innymi od banków.

Rok 2017 jest dla nas czasem dużego rozwoju – mówi Kamila Markiewicz, prezes zarządu Intentio.

Jeszcze w tym kwartale przeprowadzimy prywatną emisję obligacji. Jej celem będzie pozyskanie środków na zakup portfeli wierzytelności o wartości około 30 mln zł. Naszą ambicją jest zbudowanie marki mogącej w niektórych obszarach konkurować z największymi graczami na rynku – dodaje.

W 2018 roku spółka przewiduje uzyskanie przychodów z tytułu windykacji na poziomie 3-7 mln zł. Planuje stworzyć własną kancelarię prawną, która już w przyszłym roku przejmie procesy prawno-windykacyjne od podmiotów wspomagających windykację Intentio. Zamierza także w najbliższych miesiącach przekształcić się w spółkę akcyjną tak, by móc w 2019 roku zadebiutować na rynku NewConnect, uzyskując tym samym zwiększony dostęp do pozyskiwania kapitału.

Znaczenie skutecznej windykacji wzrasta, a firmy windykacyjne mają w związku z tym doskonałe perspektywy rozwojowe – mówi Jacek Gwoździewicz, wiceprezes zarządu Intentio. – Od 2010 roku do końca pierwszego kwartału 2017 roku, nastąpił ponad czterokrotny wzrost wartości portfeli wierzytelności obsługiwanych przez firmy windykacyjne działające w Polsce, do ponad 100 mld zł. To ogromny potencjał, który zamierzamy wykorzystać – dodaje.

Zdaniem przedstawicieli spółki, siłą Intentio jest zrozumienie dynamiki zmieniającego się rynku windykacyjnego w Polsce oraz bogate doświadczenie w zarządzaniu płynnością finansową:

Jesteśmy zespołem ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Najważniejsza jest dla nas transparentność. Każda transakcja będzie poprzedzona szczegółową analizą struktury portfela, uwzględniającą rodzaj dłużnika, wierzytelności, zabezpieczeń, okres przeterminowania oraz etap postępowania. Działamy szybko i skutecznie – mówi Jacek Ryński, pomysłodawca i członek zarządu Intentio.

Kamila Markiewicz, prezes zarządu spółki, swoją karierę zawodową rozpoczynała w bankowości detalicznej w departamencie sprzedaży w Banku Citi Handlowy oraz Raiffeisen Bank Polska. Następnie związała się z LEMA Finance, gdzie od ponad dwóch lat zajmuje stanowisko dyrektora zarządzającego. Jest doradcą Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie rynku NewConnect i Catalyst. Dodatkowo opracowuje i wdraża strategie rozwoju MŚP poprzez realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych. Dotychczas realizowała projekty na ponad 300 mln zł. W Intentio odpowiada za koordynowanie i zarządzanie działem projektów, a także wspomaga proces budowania oraz rozwoju działu sprzedaży.

Jacek Gwoździewicz, wiceprezes zarządu spółki, doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych kancelariach prawnych, w tym windykacyjnych. Posiada doświadczenie korporacyjne zdobyte w PwC Legal oraz KPMG. Pracował jako contractor na rzecz jednego z największych banków na świecie. Ponadto wykonywał usługi prawne związane z organizacją Europejskiej Stolicy Kultury 2016 we Wrocławiu, w tym w szczególności w zakresie umów. Jest aplikantem radcowskim oraz doktorantem w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie uczy logiki prawniczej oraz tworzenia prawa. W Intentio odpowiada za zarządzanie działem windykacji, współpracą z prawno-windykacyjnymi podmiotami zewnętrznymi oraz będzie tworzył firmową kancelarię prawną.

Funkcję drugiego wiceprezesa zarządu spółki pełni Edyta Zemła. Doświadczenie zawodowe zdobywała w różnych kancelariach prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz podatkowego. Dodatkowo brała udział w realizacji różnych projektów inwestycyjnych. Studiowała prawo, ekonomię i zarządzanie. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego oraz studia podyplomowe z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Jest doktorantką w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach Intentio będzie odpowiadała za budowę i zarządzanie działem sprzedaży, stworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz, wraz z Jackiem Gwoździewiczem, będzie współtworzyć kancelarię prawną.

Jacek Ryński karierę zawodową rozpoczął w Powszechnym Banku Kredytowym. Następnie był dyrektorem bankowości korporacyjnej w centrali Raiffeisen Bank Polska. W 2002 roku rozpoczął budowę Kommunalkredit Polska. W latach 2005–2009 założył, a następnie kierował bankiem Dexia Kommunalkredit Bank Polska. Był pierwszym zastępcą skarbnika m. st. Warszawy – podlegały mu Departamenty Polityki Długu, Analiz i Budżetu. Od 2011 roku kieruje LEMA Finance. Założyciel firmy Polski Solar, która działa w obszarze odnawialnych źródeł energii. W ramach Intentio, jako członek zarządu, odpowiada za dział zarządzania ryzykiem, relacje inwestorskie.

Jak zauważają przedstawiciele spółki, ponad 22% polskich firm ma problem z niezapłaconymi w terminie fakturami. Ponadto obserwowany jest wzrost liczby przedsiębiorstw, które posiadają w swoich portfelach ponad 50% nieuregulowanych należności. Wpływa to negatywnie na ich możliwości inwestycyjne, kredytowe oraz wizerunkowe.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności