lederboard

Jak kreować swoją ścieżkę zawodową w czasach kryzysu?

Ostatnie lata są czasem wielkich zmian, które mają ogromny wpływ na gospodarkę, nastroje społeczne oraz rynek pracy. Ale w dużych organizacjach za jeden z najczęstszych powodów satysfakcji, obok atrakcyjnego wynagrodzenia i przyjaznego miejsca pracy, pracownicy wymieniają możliwość rozwoju zawodowego. Jednym ze skuteczniejszych sposobów jego osiągania jest uczestnictwo w profesjonalnych programach mentoringowych.

 

 

Programy mentoringowe to projekty pozwalające pracownikom zdobywać nowe kompetencje i osiągać kolejne etapy kariery, z korzyścią dla przedsiębiorstw. Tego typu rozwiązania wdrożyło 70 proc. największych firm z listy Fortune 500. Co ciekawe, uczestniczą w nich zarówno kobiety, jak i mężczyźni, ale większość stanowią panie. Dla przykładu, co roku liderki stanowią 80% wszystkich uczestników największego w Polsce programu mentoringowego, organizowanego od ośmiu lat przez Fundację Liderek Biznesu. To skutecznie zwiększa szansę na wspieranie różnorodności w biznesie, także na stanowiskach kierowniczych i w zarządach organizacji.

Co roku kilkadziesiąt firm bierze udział w Programie Mentoringowym Fundacji Liderek Biznesu zgłaszając swoich pracowników. Program jest skierowany do liderek i liderów oraz osób aspirujących do tej roli, które chcą się rozwijać i osiągać sukces w biznesie. Rozwój kompetencji przywódczych, budowanie własnej marki i  świadome planowanie drogi zawodowej jest konieczne w stale zmieniającej się rzeczywistości. Można to szybciej osiągnąć przy pomocy doświadczonych mentorów. Wspólna praca, wymiana doświadczeń z osobami z różnych stanowisk, firm i branż daje szerszą perspektywę. To również doskonałe miejsce do budowania sieci kontaktów. Właśnie trwają ostanie dni zapisów do tegorocznej edycji naszego programu mentoringowego – mówi Anna Sirocka, Prezes Zarządu Fundacji Liderek Biznesu.

Uczestnicy programów mentoringowych awansują pięć razy częściej niż osoby, które nie korzystają ze wsparcia mentorów. To dlatego, że mentoring pozwala rozwinąć i wzmocnić kluczowe kompetencje niezbędne do pełnienia roli lidera: samoświadomość, uważność, odwagę i współdziałanie.

Programy mentoringowe wspierają sukces

Samoświadomość i uważność są podstawą rozwoju własnego i współpracowników. W rezultacie rośnie efektywność zespołów i całej organizacji. Te dwie kompetencje są ważne, zwłaszcza  w czasach zdalnej czy hybrydowej pracy. Inspiracją i wskazówką do budowy własnej drogi zawodowej oraz pozycji lidera  mogą być doświadczenia zawodowe innych osób. Dlatego coraz chętniej korzystamy z mentoringu, bo  zapewnia bieżące wsparcie i pomaga w zarządzaniu zmianą. Motywuje i angażuje, rozwija nie tylko mentee, ale także mentora. Pary mentoringowe pracują nad odkryciem i rozwojem mocnych stron, zdefiniowaniem celów mentee i sposobu ich osiągania, a przy okazji wymieniają się swoimi doświadczeniami czy refleksjami.

W obliczu powszechnego problemu wypalenia zawodowego celem Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu, poza indywidualnym wspieraniem kobiet i mężczyzn w kształtowaniu kariery zawodowej, jest również upowszechnienie mentoringu jako jednego z podstawowych narzędzi rozwoju pracowników i wspierania partnerstwa w organizacjach – mówi Elżbieta Różycka-Szymanko, Dyrektor Zarządzająca Fundacji Liderek Biznesu. Mentorzy w naszym programie to osoby z dużym doświadczeniem zawodowym i określonym warsztatem. To przede wszystkim praktycy biznesu, którzy mają na swoim koncie zarówno sukcesy, jak i porażki. Dzięki temu doskonale rozumieją swoich mentees, potrafią słuchać i wspólnie wypracowywać rozwiązania. Kluczowym etapem i warunkiem sukcesu programu jest odpowiednio przeprowadzony proces łączenia w pary mentorów i mentees.  W dobrze dobranej parze motywacja obu stron jest ogromna –  w zeszłorocznej edycji programu pary mentoringowe spotkały się ponad tysiąc razy – dodaje.

Korzystanie z programów mentoringowych wspiera nie tylko sukces w pracy, ale także w życiu prywatnym. Pozwala efektywnie zaplanować karierę zawodową i realizować założone cele oraz wprowadzić tak ważną dzisiaj równowagę między pracą a prywatnością. Nabyte dzięki mentoringowi umiejętności i doświadczenie pozwolą osiągać kolejne szczeble kariery w zgodzie z własnymi wartościami i potrzebami.

Rośnie rola kobiet w biznesie

Najbardziej zainteresowane programami mentoringowymi są kobiety. Może to wynikać z ich rosnącej roli w świecie biznesu. Coraz częściej obejmują one stanowiska zarządcze. Jak wskazują wyniki ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez Bigram i ośrodek THINKTANK „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”, za najważniejsze czynniki wpływające na osiąganie sukcesów biznesowych przez kobiety uważane są doświadczenie (71 proc.), umiejętność adaptacji do zmian (55 proc.) oraz proaktywne zdobywanie nowych kompetencji (55 proc.). Okazuje się, że to kobiety więcej inwestują w swój rozwój, zarówno jeśli chodzi o wykształcenie formalne, jak i szkolenia czy dodatkowe kursy.

Dziś stawia się na różnorodność, ponieważ jest jednym z najważniejszych fundamentów skuteczności działania. Różnorodność nie dotyczy tylko  płci, ale także wieku, doświadczeń, uwarunkowań kulturowych, religijnych,  profilu psychologicznego czy kompetencji. Organizacje promujące różnorodność łatwiej osiągają sukcesy, ponieważ lepiej rozumieją swoich odbiorców czy klientów. Wsparcie dla tego typu inicjatyw wzmacniają wszelkie programy mentoringowe, gdzie spotykają się przedstawiciele różnych branż i wymieniają się swoimi doświadczeniami.

***

Fundacja Liderek Biznesu – od 2014 r. konsekwentnie propaguje ideę mentoringu jako narzędzie wspierania różnorodności i partnerstwa w biznesie poprzez organizację największego, cross-biznesowego programu mentoringowego. W jego ośmiu edycjach wzięło udział ponad 1,7 tys. uczestników z całej Polski. 85% absolwentów deklaruje pełną realizację celów procesu. To dlatego, że Fundację tworzą osoby, które osiągnęły sukces zawodowy i dziś wnoszą różnorodne doświadczenia biznesowe do realizowania jej misji: promocji idei różnorodności, przedsiębiorczości, rozwijania talentów oraz wspierania aspiracji i niezależności zawodowej liderek i liderów.

 

 

 

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności