lederboard

Jak kształtować przedsiębiorczość u kobiet?

Dane o kobietach w polskim biznesie pokazują, że na chwilę obecną maleje liczba kobiet w zarządach spółek na polskiej giełdzie. Niecałe 40 proc. jednoosobowych firm należy do kobiet – podaje raport “Kobiety w biznesie 2022 r.”. To zaskakujące, ponieważ od lat coraz więcej mówi się o potrzebie i sposobach rozwijania przedsiębiorczości kobiet. W jaki sposób można to robić efektywnie? Warto o tym informować 19 listopada w Światowym Dniu Przedsiębiorczości Kobiet.

 

 

 

● według danych pochodzących z CEIDG z 2022 r. w Polsce obecnie aktywnych jest ponad 2,5 mln jednoosobowych działalności gospodarczych, z czego niecałe 40 proc. z tych działalności prowadzonych jest przez kobiety.
● według danych z początku 2022 roku, kobiety w zarządach polskich spółek stanowią tylko 24,4 proc. wszystkich członków. Funkcję prezesa pełni w polskich firmach 96,8 tys. kobiet — to ponad 3 razy mniej niż mężczyzn, których na tym samym stanowisku jest ponad 345 tys.
● najwięcej kobiet w zarządach znajduje się w związkach zawodowych (43,3 proc.) oraz fundacjach (42,3 proc.), a najmniej w polskich związkach sportowych (12,3 proc.) oraz w izbie gospodarczej (18,6 proc.), według raportu “Kobiety w biznesie – raport 2022 r.”
● ponad dwie trzecie pracujących Polek uważa, że pandemia spowalnia rozwój ich karier zawodowych – wynika z raportu Deloitte z marca 2021 r.
● w latach 2020-2021 liczba kobiet w zarządach notowanych na polskiej giełdzie spółek spadła o 1 pkt proc. z 18 proc. do 17 proc., a liczba kobiet na stanowisku prezesa w tym samym czasie zmniejszyła się o 1,5 pkt proc. z 7,5 proc. – według raportu Forbes

Tymczasem wśród innowatorów społecznych z całego świata wyróżnionych przez globalną organizację Ashoka jest jedna z Polek – Paula Bruszewska. Jako współzałożycielka polskiej akcji i platformy internetowej Zwolnieni z Teorii dostała właśnie wyróżnienie za rozbudzanie w nowym pokoleniu chęci do zmiany świata. To właśnie ta iskra może być początkiem budzenia się przedsiębiorczości w młodych ludziach. Co roku własne projekty w ramach akcji Zwolnieni z Teorii realizuje kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Tylko w tym roku prawie 6 tys. młodych kobiet realizuje własne projekty, co stanowi około 60 proc. wszystkich uczestników tegorocznej edycji. — Potrzeba nam tego nowego pokolenia przedsiębiorczych młodych kobiet i mężczyzn, które ma szansę wejść na rynek w Polsce i być jego aktywną częścią — komentuje Paula Bruszewska, prezes Fundacji Zwolnieni z Teorii. Z badań jasno wynika, że kobiety na rynku w Polsce są w mniejszości, a pandemia COVID-19 znacznie pogorszyła ich sytuację zawodową. Jak wesprzeć kobiety, aby rozbudzić w nich przedsiębiorczość?

Nie sprzyja temu metoda wykładowa nauczania, która dominuje w Polsce, bo nie daje możliwości rozwoju kompetencji przedsiębiorczych: współpracy, kreatywności ani poczucia sprawczości, etc. Współczesny świat nie potrzebuje już milionów pracowników, którzy potrafią robić rzeczy automatyczne — twierdzą od lat eksperci World Economic Forum. Tym zajmują się coraz częściej maszyny. Założyciel Ashoka, globalnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców społecznych Bill Drayton w rozmowie z New York Times zauważył, że niewiele dzieci decyduje się, by samodzielnie spróbować rozwiązać pierwszy problem społeczny, który zauważą. W końcu jednak kiełkuje u nich pomysł i są chętni do działania. Jak dodaje Paula Bruszewska, najlepiej jest nabywać umiejętność przedsiębiorczości w praktyce jak najszybciej, dlatego też zachęca młodzież do organizowania się w zespoły jeszcze w szkole, rozwiązywania spraw, które je dotyczą. Zadaniem dorosłych: nauczycieli i rodziców jest pozwolić im samodzielnie szukać rozwiązań i wspierać je w tym. — Model mentoringu najlepiej się sprawdza, kiedy chcemy sprawić, aby człowiek brał odpowiedzialność za swoje czyny. Kiedy ma już pomysł, zbiera drużynę i chce poważnie zmienić świat. Takich osób bardzo potrzebujemy we współczesnym świecie, nie tylko w biznesie, ale też w społeczeństwie — dodaje Bruszewska.

Jak zachęcić do działania?

Ponad 8 lat temu trzech przedsiębiorców społecznych: Paula Bruszewska, Marcin Bruszewski i Rafał Flis postanowili zareagować na konieczność dopasowania metod nauczania do nowoczesnego świata. Poprzez stworzenie platformy internetowej, opierającej się na zasadach grywalizacji, zachęcali do aktywnego i zespołowego działania w swoim otoczeniu lub globalnie. Od tamtego czasu inspirują tysiące młodych ludzi w całym kraju do realizowania własnych projektów społecznych w zespołach z użyciem platformy internetowej, która przeprowadza ich przez ten proces, dając wskazówki, jak prowadzić projekt, jak go rozliczać itd. Do tej pory własne projekty w Zwolnionych z Teorii zrealizowało ponad 70 tys. osób, docierając do ponad 30 mln ludzi w miastach, miasteczkach i wsiach. Dane z badania uczestników Zwolnionych z Teorii pokazują, że ponad 7 proc. z nich wraz z zakończeniem własnego projektu odczuwało wzrost poczucia autonomii, którego wcześniej nie mieli.

Z badań CBOS jasno wynika, że wśród młodych istnieją problemy bierności, braku poczucia własnej wartości czy z nawiązywaniem relacji społecznych, a pandemia COVID-19 je pogłębiła. Według ostatniego raportu CBOS z 2021 r. tylko 42 proc. młodych ludzi deklarowało, że ma poczucie jakiekolwiek wpływu na swoje otoczenie. Ponad 58 proc. czuje się bezsilna wobec otaczającej ją rzeczywistości.

Eksperci potwierdzają: polska inicjatywa jest jedyna na świecie

Sposób nauczania przedsiębiorczości, który proponują Zwolnieni z Teorii okazał się być jedyny na świecie. Po rocznym procesie sprawdzania, czy na świecie istnieje podobne rozwiązanie, międzynarodowa komisja zdecydowała, że platforma internetowa oraz stojąca za nią fundacja jest jedyna i zasługuje na wyróżnienie za wdrożoną technologię, koncepcję i strategię działania, premiujący system motywacyjny młodzieży i dokonywanie realnych zmian w systemie edukacji relatywnie niskim kosztem. Polska młodzież już korzysta z tego systemu, a teraz może być on aplikowany w innych krajach na całym świecie. — Okazuje się, że polska platforma i olimpiada projektów społecznych Zwolnieni z Teorii jest innowacją w skali światowej. To napawa mnie dumą, że polska młodzież robi rzeczy niezwykłe w skali globalnej, jednocześnie szlifując swoje kompetencje miękkie tj. krytyczne myślenie, bycie przedsiębiorczym i komunikację międzyludzką — mówi Paula Bruszewska, która tym samym dołączy do grona przedsiębiorców społecznych, którzy są promotorami zmian na świecie.

Czym są kompetencje przedsiębiorcze?

Według analiz z lipca 2022 r. ogłoszeń o pracę na serwisie LinkedIN, pracodawcy najczęściej poszukują u kandydatów umiejętności przywódczych, komunikatywności, rozwiązywania problemów, zarządzania ludźmi, zarządzania czasem i strategicznego myślenia. Jak ujęto to w analizie LinkedIn, umiejętności twarde przyciągają uwagę rekrutera, a kompetencje miękkie pomagają zdobyć pracę.

***
Zwolnieni z Teorii to ogólnopolska olimpiada z projektów społecznych. Powstała w 2014 roku, by dać każdemu młodemu człowiekowi możliwość tworzenia własnych projektów społecznych i nabywania kompetencji przyszłości, takich jak: współpraca, komunikacja czy przywództwo. Olimpiada polega na współpracy uczestników poprzez platformę internetową www.zwolnienizteorii.pl, opartą o nowoczesną metodę nauczania polegającą na tym, że robiąc prawdziwy projekt społeczny, rozwija się praktyczne kompetencje potrzebne w życiu zawodowym.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności