Jak zmienić model biznesowy przedsiębiorstwa?

Prowadzenie firmy nie należy do najłatwiejszych zadań. Świadczy o tym chociażby liczba 16 597 podmiotów, które w 2018 ogłosiły rozpoczęcie postępowania likwidacyjnego oraz 4545 zlikwidowanych spółek kapitałowych*. Przedsiębiorstwa, które na pewnym etapie działalności napotkają przeszkody uniemożliwiające dalsze funkcjonowanie, mogą zmienić swój model biznesowy.

 

 

1/3 przedsiębiorców nie chce w przyszłości działać w swojej branży

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Keralla Research na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor zapytano przedsiębiorców, czy otworzyliby ponownie działalność gospodarczą w tej samej branży. Aż co trzecia odpowiedź okazywała się przecząca. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w transporcie, gdzie blisko 60 proc. firm ma dość swojej branży. Największymi bolączkami przedsiębiorców są obecnie braki kadrowe – zwłaszcza jeśli chodzi o wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników, zatory płatnicze oraz sezonowość, która często nie pozwala na dobre prosperowanie firmy przez cały rok.

Dodatkowo niektóre branże, takie jak transport czy budownictwo, zmagają się z problemem konieczności ciągłego inwestowania kapitału w rozwój działalności. Uzyskanie przez nie kredytu inwestycyjnego czy obrotowego jest skomplikowane, często wręcz niemożliwe. Banki niechętnie udzielają kredytowania branżom podwyższonego ryzyka, a to właśnie one najczęściej muszą się zmagać z problemami z płynnością finansową, spowodowanymi zatorami płatniczymi – mówi Paweł Mazur z ANG Biznes.

Zamiast zamykać firmę, lepiej coś zmienić

Jeżeli sytuacja gospodarcza nie sprzyja dalszemu prowadzeniu firmy o dotychczasowym profilu, to przedsiębiorca może skorzystać z pożyczek unijnych przeznaczonych na zmianę modelu biznesowego. Uzyskane środki można przeznaczyć np. na ekspansję na rynki zagraniczne oraz związane z tym  działania inwestycyjne, marketingowe i administracyjne. Można także zainwestować je w systemy informacyjno-komunikacyjne, które usprawnią kontakt z partnerami biznesowymi i klientami lub wewnętrzne procesy w firmie.

– Wysokość takiej pożyczki może wynieść od 100 tys. do 1 mln zł. Największą jej zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie – do 2,87 proc. Jednak zdarzają się także specjalne okazje, jak ta w Kujawsko-Pomorskim Funduszu Pożyczkowym, gdzie przewidziano oprocentowanie preferencyjne w wysokości 0,94 proc. Zadaniem pożyczek unijnych jest pomoc firmom w znalezieniu odpowiedniej branży, dlatego też całkowity koszt uzyskania środków jest niewielki. Zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którym wydaje się, że jedynym wyjściem jest już tylko zlikwidowanie działalności. Jeżeli jednak pozostaje zapał do dalszej pracy, to zawsze znajdzie się rozwiązanie, w każdej sytuacji – dodaje Paweł Mazur z ANG Biznes.

*Dane Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności