lederboard

Joanna Pawlak nową przewodniczącą Rady Nadzorczej IAB Polska


Od 1 maja br. nową przewodniczącą Rady Nadzorczej Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska została Joanna Pawlak z Grupy Wirtualna Polska. Zastąpiła na tym stanowisku Annę Podkowińską-Tretyn reprezentującą firmę Agora S.A., która odchodzi z Rady. Nowym członkiem Rady z ramienia Agory został natomiast Bartosz Wysocki.

Joanna Pawlak do tej pory pełniła funkcję członka Rady z ramienia Grupy Wirtualna Polska. Od lutego 2015 r., jako VP Sales, kieruje obszarem sprzedaży Grupy WP, wcześniej (od 2004 r.) była Dyrektorem Pionu Marketingu i Sprzedaży Wirtualnej Polski – nadzorowała realizację celów przychodowych spółki, odpowiadała też za pozycjonowanie i promocją marki WP oraz jej produktów.

Ustępująca przewodnicząca Rady – Anna Podkowińska-Tretyn – rozstaje się z Agorą SA i od lipca br. obejmie stanowisko Chief Digital Officera w Grupie Burda International na Polskę i Czechy. W Agorze pracowała od 2008 r., pełniąc funkcję dyrektora ds. przychodów i zastępcy dyrektora segmentu internetowego. Jej zastępcą w Radzie Nadzorczej IAB Polska został Bartosz Wysocki – dyrektor sprzedaży grupy Gazeta.pl. On z kolei związany jest z Agorą od 2005 r. Był dyrektorem ds. klientów strategicznych Internetu Agory, odpowiadał za współpracę z największymi domami mediowymi, a także agencjami internetowymi.

iab_polskaRada Nadzorcza IAB Polska jest organem składającym się z przedstawicieli Członków Zwyczajnych Związku. Poprzez ten organ firmy członkowskie sprawują kontrolę oraz wpływają na strategię IAB Polska. Obecnie przewodniczącą Rady jest Joanna Pawlak (Grupa Wirtualna Polska), a stanowiska wiceprzewodniczących pełnią Anna Sakowicz (StarcomMediaVest) oraz Teresa Wierzbowska (Redefine). Członkami Rady są ponadto: Dariusz Bąk (Gremi Business Communication), Robert Biegaj (Interia.pl), Tomasz Jażdżyński (GG Network), Tomasz Rzepniewski (MEC Global), Mariusz Wąsiński (Media Impact Polska) oraz Bartosz Wysocki (Agora).

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności