Kobiety na rynku nieruchomości

Kompetencje miękkie, jak również te związane bezpośrednio ze zdobytym wykształceniem i doświadczeniem sprawiają, że kobiety coraz częściej piastują stanowiska zarządcze w branży nieruchomości. Colliers International od wielu lat podejmuje inicjatywy, które ułatwiają kobietom dynamiczny rozwój zawodowy i zapewniają atrakcyjne warunki pracy.

 

 

Colliers International jest jedną z nielicznych firm na polskim rynku nieruchomości, której przewodzi kobieta. Co więcej firma może się pochwalić wyjątkowym w tej branży wskaźnikiem zatrudnienia wśród przedstawicielek płci żeńskiej – stanowią one 65% wszystkich pracowników. Zajmują one również większość stanowisk kierowniczych – aż 86% managerów i 53% dyrektorów i partnerów organizacji to kobiety.

 

Kobiece wsparcie

Rozwój to nieodłączna część pracy w Colliers. Z licznych szkoleń (Brainy Day, Smart Leader) prowadzonych w firmie mogą skorzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni.

— W centrum naszego biznesu stawiamy człowieka i jego potrzeby. Dotyczy to zarówno naszego podejścia do relacji z klientem, ale także z pracownikami. Zależy nam na zapewnieniu odpowiednich warunków do rozwoju i samorealizacji. Po wielu latach w biznesie i spotkań z przedsiębiorczymi kobietami, wiem że panie mają w sobie ogromny potencjał i siłę, często jednak cechy takie jak skromność czy skrupulatność, które z jednej strony są naszym atutem, z drugiej mogą utrudniać rozwój kariery — mówi Monika Rajska-Wolińska, partner zarządzający w Colliers International.

Mając to na uwadze, Colliers International angażuje się w liczne szkolenia oraz warsztaty dla kobiet w biznesie z ramienia m.in. Fundacji Liderek Biznesu czy Vital Voices. Podczas spotkań kobiety dzielą się swoim doświadczeniem i podpowiadają, jak radzić sobie z przeszkodami na drodze zawodowej. Ponadto prowadzone są programy mentorskie.

Rodzina a praca

Duży nacisk w Colliers International kładziony jest na zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Firma wprowadziła program wspierania rodziców, skierowany głównie do przyszłych i obecnych mam, zapewniający m.in.: skrócony czas pracy w pierwszym trymestrze ciąży (przy zachowaniu pełnego wynagrodzenia), udogodnienia i benefity przy powracaniu z urlopów macierzyńskich, dodatkowe 6 dni urlopu dla pracowników mających dziecko (do 18. roku życia). Wyrazem prorodzinnej polityki Colliers są również elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, warsztaty psychologiczne dla wszystkich rodziców oraz możliwość przyprowadzenia pociechy do biura w sytuacjach awaryjnych. Po narodzinach dziecka każda mama (niezależnie od tego, czy jest pracownicą czy też żoną pracownika) otrzymuje bukiet kwiatów z życzeniami i gratulacjami.

— W Colliers International jesteśmy świadomi, że każdy człowiek pełni w życiu kilka ról społecznych – jesteśmy rodzicami, pracownikami, mamy obowiązki i pasje. Dlatego też tak duży nacisk kładziemy na politykę prorodzinną i aktywność zawodową mam. Między innymi z tego względu zostaliśmy oficjalnym partnerem portalu mamopracuj.pl — mówi Agata Błaszkiewicz, dyrektor ds. HR Colliers International.

Równe szanse

W Colliers w trakcie procesu rekrutacyjnego, przyznawania awansów czy podwyżek nie ma miejsca na uprzywilejowanie ze względu na płeć.

— Polityka równych szans w firmach jest nie tylko ważna, ale wręcz niezbędna. Stawiamy na działania, które mają na celu promowanie oraz wspieranie rozwoju kobiet w miejscu pracy. Jak świadczy przykład Colliers, panie są doskonałymi pracownikami. Ich zalety to między innymi zaangażowanie, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność, zdolności organizacyjne czy gotowość do poszukiwania akceptowanych przez wszystkie strony rozwiązań. Takie cechy bardzo się ceni w branży nieruchomości — mówi Monika Rajska-Wolińska.

Monika Rajska-Wolińska od momentu objęcia funkcji partnera zarządzającego angażuje się we wspieranie rozwoju kobiet – zarówno w swojej firmie, jak i w biznesie. Jest inicjatorką licznych programów, których celem jest wyrównywanie szans, podnoszenie kompetencji i jeszcze szybszy rozwój zawodowy żeńskiej części pracowników. W tym roku została laureatką konkursu Businesswoman Roku Sukces Pisany Szminką w kategorii Female Champion of Change. Jury doceniło efekty jej działań oraz fakt, że stworzyła w Colliers długofalowe mechanizmy wspierania różnorodności. Dają one szansę na trwałą zmianę i są przykładem dobrych i godnych naśladowania praktyk.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności