Księgowi w Polsce pracują po godzinach, ale mimo tego chcą się uczyć – wynika z badania inFakt

Praca księgowych w Polsce wiąże się ze zmęczeniem, stresem i nadgodzinami – wynika z Ogólnopolskiego Badania Księgowych firmy inFakt. Pomimo codziennych wyzwań, takich jak zmieniające się prawo, cyfryzacja sektora, a także problemy we współpracy z klientami, księgowe i księgowi chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności. Odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa sprawia, że 92% chce by ich profesja traktowana była na równi z innymi zawodami zaufania publicznego.

 

 

 

Często zmieniające się w Polsce prawo przyczynia się do negatywnych emocji odczuwanych przez osoby pracujące w zawodzie księgowego. 96% wskazuje, że nieustanne zmiany przepisów i obszerność wprowadzanych regulacji to wyzwanie w codziennej praktyce. Pozostałe problemy, z którymi najczęściej zmagają się księgowi, to niejasność i nieścisłość implementowanych przepisów (94%), klienci przekazujący dokumenty w ostatniej chwili (93%) oraz ich wymagania dotyczące tłumaczenia zmian przepisów i obsługi kadrowej (89%).

Zmęczenie i stres – codzienność polskich księgowych

W ciągu ostatniego roku, kiedy przepisy podatkowe w związku z Polskim Ładem zmieniały się w rekordowym tempie, ponad połowa księgowych w Polsce (52%) odczuwała zmęczenie, a 49% towarzyszył stres. Zmotywowanych do pracy było mniej niż 40% księgowych. Tylko co piąta osoba czuła się zrelaksowana, a co czwarta doceniona.

Księgowe i księgowi dopiero wchodzący na rynek pracy i obecni na nim krócej niż 3 lata rozpoczynali karierę zawodową w erze Tarcz Antykryzysowych i Polskiego Ładu. Warto zauważyć, że to ta grupa księgowych częściej niż inne czuła się zmotywowana (45%), zadowolona z siebie (50%) i doceniona (45%). Uczucie zrelaksowania towarzyszyło głównie osobom pracującym w zawodzie między 15 a 20 lat.

Dłuższy staż pracy oznacza więcej nadgodzin

Blisko 80% księgowych w Polsce często pracuje w godzinach nadliczbowych, bo nie jest w stanie wykonać całej pracy w ustalonym wymiarze czasu. Ponadto, 91% osób myśli o swoich obowiązkach poza wyznaczonymi godzinami pracy. Jednocześnie 75% księgowych twierdzi, że udaje się im utrzymać równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Wyniki badania pokazują, że wraz ze zwiększającym się stażem pracy rośnie liczba obowiązków księgowych i czas potrzebny na ich wypełnienie. Księgowe i księgowi pracujący w zawodzie od 15 do 20 lat najczęściej zostają w pracy po godzinach (89%). Niewiele rzadziej (83%) robią to osoby o stażu pracy przekraczającym dwie dekady. Najrzadziej ponad normę pracują osoby dopiero rozpoczynające karierę zawodową (40%).

Księgowi chcą rozwijać swoje kompetencje

Częste zmiany prawa, a także rozwój nowych technologii sprawiają, że księgowe i księgowi muszą nieustannie podnosić swoje kompetencje. Dotyczy to zarówno wiedzy zawodowej, jak i korzystania z wprowadzanych rozwiązań cyfrowych, np. systemu e-faktur czy rejestracji działalności online. Blisko 60% księgowych uważa, że w ciągu najbliższych 5 lat kluczowe w ich pracy będą umiejętności twarde z zakresu podatków. 52% wskazuje na kompetencje informatyczne i technologiczne. Z kolei kompetencje kadrowe i płacowe będą najważniejsze w nadchodzących pięciu latach zdaniem 46% księgowych.

Jak wskazują wyniki badania, zawód księgowej i księgowego wiąże się z dużą odpowiedzialnością i koniecznością pracy pod presją czasu. Dlatego też kluczową kompetencją miękką w najbliższych latach, wskazywaną przez większość specjalistów (56%), będzie umiejętność rozwiązywania problemów. 55% osób wskazuje na wytrwałość i odporność na stres. Biorąc pod uwagę poziom stresu, jaki towarzyszy polskim księgowym, radzenie sobie z napięciem w pracy jest nieodłączną częścią ich codzienności.

Informacje o badaniu

Ogólnopolskie badanie księgowych zrealizowane przez SW Research na zlecenie firmy inFakt zostało przeprowadzone na próbie 517 osób pracujących w zawodzie księgowego/księgowej w wymiarze większym niż ¼ etatu. Badanie zrealizowano metodami wywiadów online (CAWI) oraz wywiadów telefonicznych (CATI) w dniach 25.07-2.08.2022.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności