lederboard

Nie tylko zmiany w przepisach, czyli jaki będzie 2018 rok dla rynku pośredników finansowych?

Nowelizacja ustawy o kredycie hipotecznym stawia branżę pośrednictwa finansowego w nowej sytuacji. W jaki sposób zmiany w przepisach wpłyną na rynek? Czego mają spodziewać pośrednicy w rozpoczętym roku?

Dane zawarte w raporcie Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych „KPF. Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce. III kwartał 2017” pokazują, że wartość sprzedanych kredytów hipotecznych w III kwartale 2017 roku wzrosła o 13.7% w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r., zaś wzrost wśród kredytów firmowych wyniósł 12.1%. Czy dobre wyniki branży notowane w ostatnich miesiącach zostaną utrzymane? Wiele zależy od tego, jak branża poradzi sobie z nowymi wyzwaniami.

Nowelizacja ustawy – co oznacza dla pośredników finansowych?

Wejście 22 lipca ub. r. w życie nowelizacji ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami postawiła przed branżą nowe wymogi. Teraz do prowadzenia działalności potrzebna jest akredytacja wydawana na podstawie wpisu do Rejestru Pośredników Kredytowych (RPK).

Co ważne, pośrednicy, którzy rozpoczęli swoją działalność po 22 lipca, czas na uzyskanie stosownych dokumentów mieli do 22 stycznia br. Z kolei firmy, które rozpoczęły działalność przed 22 lipca 2017 roku wpis do rejestru muszą uzyskać do dnia 22 lipca 2018 roku. W jaki sposób  zaostrzone przepisy wpłyną na rynek pośrednictwa finansowego?

Zmiany w przepisach zobowiązują branżę do jeszcze większej  profesjonalizacji całego biznesu pośrednictwa finansowego. To z kolei może pozytywnie wpłynąć na wzrost zaufania ze strony klientów, co będzie widoczne w 2018 roku i w kolejnych latach, ponieważ nowe regulacje wynikające z ustawy zobowiązują pośredników finansowych do jeszcze większej dbałości o proces obsługi klienta – mówi Ryszard  Korzonek, Prezes Zarządu Fintegra, integratora bankowego.

Wyniki badania zawarte w raporcie KPF potwierdzają, że zmiana przepisów nie powinna  wpłynąć negatywnie na rynek pośrednictwa. Wśród przewidywań dotyczących koniunktury na rozpoczęty już rok przeważają oceny raczej dobre (57,1%), natomiast raczej źle ocenia koniunkturę 28,6% respondentów.

Branżowe prognozy na 2018 rok

Zmiany w przepisach, do których muszą dostosować się pośrednicy finansowi to jeden z istotniejszych czynników mających wpływ na ich pracę w rozpoczętym 2018 roku. Rynek pośrednictwa finansowego stanie w najbliższym czasie także przed innymi ważnymi wyzwaniami. Rosnąć będzie konkurencja ze strony fintechów, a wprowadzenie RODO wymusi zaostrzenie ochrony danych osobowych. Co jeszcze przyniesie bieżący rok?

– W najbliższych miesiącach spodziewamy się wzrostu udziału sprzedaży pożyczek pozabankowych i produktów kredytowych dla firm. Branżę pośrednictwa czeka też konsolidacja w zakresie sprzedawanych produktów, a dokładniej łączenie produktów bankowych i pozabankowych. Coraz ważniejsze będzie również podtrzymanie dobrych relacji z operatorami bankowymi, gdyż większość  pośredników na rynku, około 85%, to mikropośrednicy – przewiduje Piotr Tabor, Dyrektor Zarządzający FinUp.

Inną tendencją, zdaniem eksperta FinUp, na rynku będzie dalszy rozwój rozwiązań cyfrowych w usługach finansowych. Tylko w 2017 roku odnotowaliśmy w Polsce wzrost o 2 miliony użytkowników bankowości mobilnej, a w skali Europy zajmujemy 9. miejsce pod względem liczby tego typu użytkowników. To z kolei może prowadzić do wzrostu udziału kanałów zdalnych w dystrybucji produktów finansowych.

Źródło danych:

Europejskie Badanie Bankowości Cyfrowej, Mastercard, 2017

KPF. Sektor pośrednictwa finansowego w Polsce. III kwartał 2017, Gdańsk, 2017

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności