lederboard

Oferta studiów MBA w Polsce 2016


Z końcem kwietnia tego roku na MBA Portal pojawiły się wyniki kolejnej, 6-tej edycji badania oferty studiów MBA w Polsce. Badanie to powstaje na bazie danych danych zebranych podczas aktualizacji Ogólnopolskiej Bazy Programów MBA (OBPMBA), która jest jednym z głównych elementów MBA Portal – platformy wiedzy o studiach MBA działającej od 2007 roku.

 

W tym roku ilość dostępnych studiów w zasadzie nie uległa zmianie. Został zamknięty 1 program MBA oferowany przez uczelnię z Poznania. Warto zauważyć, że nie powstał żaden nowy program MBA. Taka sytuacja nie nastąpiła od co najmniej 6. Lat, czyli od kiedy MBA Portal opracowuje badanie rynku MBA. Jednocześnie nieznacznie (o 4%) wzrosła średnia cena studiów MBA oferowanych w Polsce. Poniżej szczegółowa analiza sytuacji studiów MBA w Polsce.

Ogólnopolska Baza Programów MBA to unikalne zestawienie informacji o studiach MBA dostępnych na polskim rynku edukacyjnym. Danych o działających programach MBA dostarczają organizatorzy studiów w formie ankiet. W tym roku były to ankiety on-line. Zespół MBA Portal analizuje dane zgodnie z przyjętą metodologią i wprowadza do OBPMBA. W 2016 roku z rozesłanych w połowie lutego 64 kwestionariuszy otrzymaliśmy 52, na podstawie których dokonaliśmy analizy zmian oferty studiów MBA w Polsce.

Z badania wynika, że tegoroczni kandydaci na studia MBA mają do dyspozycji 63 programy, czyli o 1 mniej niż w 2015 roku. Najwięcej programów MBA jest oferowanych w Warszawie. Stołeczne uczelnie oferują aż 24 programy. Kolejnymi miastami w tej kategorii są Wrocław (8) a następnie Poznań (6) i Kraków (6). Zmiana ilości programów nie wpłynęła na ilość miast, w których można studiować MBA. Warto zauważyć, że w tym roku nie powstał żaden nowy program. Jest to sytuacja, która nie była notowana od co najmniej 6. lat.

Przeprowadzone badanie dotyczyło również m.in. średniego czasu obecności poszczególnych programów na rynku oraz kosztów studiów. Z dostarczonych danych wynika, że prawie połowa oferowanych programów MBA ma dzała na polskim rynku edukacyjnym co najmniej 10 lat. Najdłużej działający w Polsce program MBA może poszczycić się 27. letnią tradycją. Jeśli chodzi o ceny to biorąc pod uwagę średni koszt studiów w ujęciu całego kraju (31 800 zł), to wzrósł on o ok. 4%. W porównaniu do poprzedniego roku większość studiów (85%) nie zmieniła swoich opłat. W przypadku tych programów, które zmieniły ceny, ich wzrost był o około 9%. Przy czym najwyższa odnotowana podwyżka była aż o 17%.

Przeciętnie najdroższym miejscem do studiowania jest Warszawa. Czesne są tu wyższe od średniej krajowej o ok. 6 500 zł. Warto zauważyć, że różnica w średniej cenie dla Warszawy i dla reszty kraju powiększyła się w stosunku do ubiegłego roku o 1500 zł. Powodem tej zmiany może być fakt, że w stolicy oferowanych jest wiele programów, których ceny są denominowane w walucie obcej. Analizie cen zostały poddane w badaniu również inne miasta. Dla porównania średnia cena studiów MBA we Wrocławiu jest o 900 zł niższa od średniej krajowej. Jeszcze korzystniej jest studiować MBA w Poznaniu – tutaj średnia cena studiów jest o 3000 zł niższa od średniej krajowej. Z kolei krakowskie programy MBA są o 2000 zł droższe od średniej krajowej. Najtańszy oferowany kurs typu MBA jest prowadzony w Łodzi. Rozważając wybór studiów MBA należy rozważyć ofertę uczelni z innych miast, gdyż oferta studiów MBA jest na wysokim poziomie w skali całego kraju a różnice w cenie lub oferowany dyplom zagraniczny mogą skompensować dodatkowe koszty związane z dojazdem i zakwaterowaniem.

W ankiecie znalazły się też pytania dotyczące warunków przyjęcia na studia, kwestii współpracy z zagranicznymi uczelniami oraz warunków studiowania czyli dostępności do takich elementów wspomagających naukę jak umożliwienie korzystania z bibliotek, pracowni komputerowych czy Internetu bezprzewodowego. Warto zauważyć, że nadal 9 programów w Polsce oferuje dyplom uczelni partnerskiej, a to oznacza, że kończąc takie studia absolwenci otrzymują zagraniczny dyplom MBA. Niezmiennie wśród warunków rekrutacji duże znaczenie ma doświadczenie zawodowe. Średni staż pracy wymagany podczas rekrutacji to 3 lata. Należy jednak zauważyć, że coraz bardziej zaciera się różnica pomiędzy długością wymaganego doświadczenia zawodowego dla kandydatów z ukończonym licencjatem i studiami magisterskimi. Ponad połowa programów przeprowadza wewnętrzne testy kwalifikacyjne sprawdzające znajomość języka obcego oraz zdolności matematyczno – logiczne, a aż 76% programów przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną.

Podsumowując wyniki tegorocznego badania „Rynek MBA”, wygląda na to, że najbardziej popularnym typem studiów MBA są studia Executive MBA (44%). Następne są studia MBA oraz studia specjalistyczne MBA. Najchętniej wybierane  są studia prowadzone w języku polskim i angielskim (38%). Kolejno  są studia prowadzone wylącznie po angielsku(30%) oraz wylącznie po polsku (28%).

Jak podkreśla Jakub Leszczyński – szef MBA Portal: – Studia MBA to niewątpliwy prestiż, wiedza, przepustka do kolejnych szczebli kariery, ale także nowe znajomości, które warto podtrzymywać i umacniać w przyszłości.

W badaniu nie mogło więc też zabraknąć pytań dotyczących działalności stowarzyszeń oraz klubów zrzeszających absolwentów MBA. Jakub Leszczyński podkreśla również, że rynek MBA w Polsce w 2015/16 roku nie odnotował znaczących zmian, jak to było w ciągu ostatnich dwóch lat.  Większość programów prowadzonych jest we współpracy z zagranicznymi uczelniami a podstawą do przyjęcia na wielu z nich jest głównie rozmowa kwalifikacyjna, co powinno być zachęcające dla osób rozważających studia w programie MBA.

Badanie zostało opracowane na podstawie corocznej aktualizacji danych programów MBA przeprowadzonej przez MBA Portal w dniach 18.02.2015 a 08.04.2015 na próbie 64 programów MBA (wysłano 64 ankiety, 52 zostało zwróconych).  Ceny studiów denominowane w walutach obcych zostały przeliczone na postawie kursu średniego NBP z dnia 25 kwietnia 2016. Informacje o warunkach studiów pochodzą z ankiet przesyłanych przez organizatorów studiów. Ceny studiów MBA można na bieżąco śledzić w serwisie MBA Portal: http://bit.ly/ofertastudiowmba

 

MBA Portal to serwis internetowy od 2007 roku dostarczający szczegółowej wiedzy na temat polskich programów MBA. Na stronie www.MBAportal.pl można znaleźć liczne: artykuły na temat Master of Business Administration, wywiady z dyrektorami, uczestnikami, absolwentami studiów MBA oraz specjalistami HR. Od 2009 roku wydawany jest co miesiąc newsletter studiów MBA – MBAtrendy. W 2016 roku planowane jest uruchomienie platformy dla absolwentów – MBAnet. MBA Portal to wszystko, czego potrzebujesz, by wybrać właściwy program MBA. Więcej informacji na www.mbaportal.pl

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności