Outsourcing procesów a korzystanie z agencji pracy tymczasowej

Rosnący problem z zapełnianiem braków kadrowych w Polsce sprawił, iż pracodawcy zaczęli sięgać po rozwiązania na zewnątrz swoich firm. Dzięki temu ogromną popularność zyskały usługi firm zajmujących się outsourcingiem procesów oraz agencje pracy tymczasowej. Czym różnią się te dwie formy oraz która z nich jest aktualnie najbardziej opłacalna dla pracodawców? Na to pytanie odpowiada Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work.

 

 

Zwiększające się potrzeby polskiej gospodarki doprowadziły do sytuacji, w której coraz częściej mówimy o przekształceniu rynku pracodawcy w rynek pracownika. Walcząc z rosnącymi brakami kadrowymi we wszystkich gałęziach gospodarki, polscy pracodawcy kierują uwagę na rozwiązania „z zewnątrz” swoich przedsiębiorstw, czyli na usługi firm outsourcingowych lub agencji pracy tymczasowej. Najczęściej korzystają z tego średnie i duże firmy związane z przetwórstwem przemysłowym albo z szeroko pojętą produkcją. Jednak, na jakich zasadach przebiega każdy z tych rodzajów współpracy?

Prawie mój pracownik

Jak mówi Mariusz Hoszowski, prezes firmy Smart Work, działalność agencji pracy tymczasowej skupia się na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i delegowaniu ich do wykonywania prac w określonym czasie na rzecz i pod kierownictwem danego klienta:

– Usługi agencji pracy tymczasowej oparte są na ustawie o instytucjach rynku pracy. Zadaniem takiego podmiotu jest zatrudnianie i dostarczanie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, którzy podejmują pracę w określonym wymiarze czasowym, czyli maksymalnie na 18 miesięcy. Oprócz tego, również po stronie APT leży proces rekrutacyjny, obowiązki dokumentacyjne, kwestia wynagrodzenia oraz odprowadzanie składek ZUS, pozostawiając pracodawcom-użytkownikom bezpośredni nadzór nad pracą i odpowiedzialność za jej efekt. 

Jakie korzyści więc wiążą się z tego typu formą współpracy? Z pewnością agencje pracy tymczasowej umożliwiają zmniejszenie kosztów zatrudnienia oraz pozbycie się obowiązku zajmowania się procesem rekrutacyjnym i dokumentacją pracowniczą. Co więcej, przedsiębiorcy zyskują możliwość umiejętnego dostosowania i zarządzania kadrą pracowniczą, dopasowując ją do aktualnego zapotrzebowania firmy i tym samym gwarantując stabilność prowadzonego biznesu.

A może outsourcing procesów?

Drugą możliwością nawiązania współpracy jest outsourcing procesów. Jest to usługa, w ramach której zewnętrzna firma organizuje pracę w strefie produkcyjnej klienta. – Outsourcing procesów bierze odpowiedzialność za prawidłowy przebieg wydzielonej części procesu produkcyjnego klienta. Firma outsourcingowa ma bezpośredni nadzór nad zleconymi pracami, takimi jak zarządzanie procesami produkcji, kontrolą jakości, kompletacją zamówień, pakowaniem lub samym załadunkiem. Co więcej, podczas współpracy klient i jego pracownicy nie mają bezpośredniego wpływu na działania firmy outsourcingowej wykonującej czynności na terenie zakładu pracy, gdyż płaci on za efekt prac. – wyjaśnia Mariusz Hoszowski.

Dzięki wykonywaniu jasno określonych zadań przez wyspecjalizowanych pracowników, przedsiębiorcy decydujący się na outsourcing procesów zyskują możliwość realizacji każdego projektu, nawet tego najbardziej wymagającego i długofalowego. W tym czasie klient może skupić się na innych, kluczowych obszarach działania firmy, bez przymusu organizacji pracy i przygotowania do niej swoich pracowników.

Zatem, co wybrać?

Która z powyższych form współpracy jest aktualnie najlepsza dla polskiego pracodawcy? Jak mówi prezes firmy Smart Work, trudno jednoznacznie stwierdzić, która z metod „współpracy z zewnątrz” jest lepsza, jednak w ostatnim czasie na pewno popularniejszy staje się outsourcing procesów:

– Podstawą wyboru „współpracy z zewnątrz” jest analiza aktualnych potrzeb klienta, na które wpływa sytuacja w danej branży, struktura organizacji pracy w zakładzie oraz sama infrastruktura przedsiębiorstwa. Dopiero na podstawie tego badania, można zaproponować konkretne rozwiązania umożliwiające optymalizację działań i uzupełnienie braków kadrowych. Z własnej obserwacji mogę jednak powiedzieć, że na tę chwilę outsourcing procesów jest znacznie częstszym zjawiskiem występującym na rynku, niż usługi agencji pracy tymczasowej. Wynika to z konstrukcji tychże usług, ponieważ w przeliczeniu na jedną godzinę pracy, outsourcing procesów jest po prostu tańszy.

 

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności