lederboard

Pierwszy raport wpływu społeczno-gospodarczego Grupy Magellan

Grupa Magellan jako pierwsza firma z sektora finansowania ochrony zdrowia w Polsce zbadała ekonomiczny i społeczny wpływ swojej działalności. Opublikowany Raport wpływu pokazuje aktywność Grupy oraz jej oddziaływanie na rozwój publicznych szpitali, gospodarki Polski, a także regionu, z którego się wywodzi – województwa łódzkiego.

 

Raport wpływu Grupy Magellan jest pierwszym w historii firmy tego typu raportem, który podsumowuje dotychczasową działalność spółki w Polsce w obszarze biznesowym, społecznym i gospodarczym. Wynika z niego, że Grupa przeznaczyła w sumie 10 mld zł na finansowanie ochrony zdrowia i rozwój samorządów w Polsce, w tym 763 mln zł na zakup innowacyjnego sprzętu medycznego do szpitali. Spółki z Grupy uczestniczyły łącznie w ponad 20 tysiącach projektów finansowych na rzecz rozwoju sektora ochrony zdrowia. Warto także podkreślić jej wkład w rozwój polskiej gospodarki. Grupa Magellan wygenerowała w samym 2016 roku aż 75 mln zł wartości dodanej (różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztami wykorzystanych zasobów zewnętrznych).

Istotny obszar działalności Grupy to także współpraca z dostawcami szpitalnymi. Mali i średni przedsiębiorcy współpracujący ze szpitalami dzięki rozwiązaniom finansowym oferowanym przez Magellana zachowują płynność finansową mimo zatorów płatniczych ze strony publicznych placówek ochrony zdrowia. Raport podkreśla także wpływ Grupy Magellan na rozwój regionu, w którym działa – blisko 30 mln zł podatku zostało przekazane do gminy Łódź w latach 2004-2016. Grupa podsumowała również szereg przeprowadzonych inicjatyw z zakresu pracowniczego, działań charytatywnych i edukacyjnych.

– Działamy w bardzo wymagającym sektorze, jakim jest ochrona zdrowia, przykładając ogromną wagę do transparentności i etyki naszego biznesu. W trakcie badania wpływu próbowaliśmy spojrzeć na to co robimy z jeszcze szerszej perspektywy – przeanalizowaliśmy nasze oddziaływanie na pracowników, klientów, partnerów biznesowych, społeczeństwo, czy lokalnych interesariuszy. To doświadczenie pozwoliło nam lepiej zrozumieć naszą rolę oraz wyzwania, jakie przed nami stoją. Wnioski z przeprowadzonego badania posłużą nam do dalszego rozwoju biznesu w sposób odpowiedzialny – powiedział Krzysztof Kawalec, Prezes Zarządu Magellana.

Raport wpływu_Magellan_grafika

Polski sektor ochrony zdrowia jest rynkiem bardzo trudnym. Jak pokazują najnowsze dane Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (EHCI) za 2017 rok, polska służba zdrowia na tle Europy nie jest oceniana dobrze. Nasz kraj zajął 29 miejsce na 35 przebadanych krajów.

O pozycji Polski zdecydował na pewno brak odpowiedniego finansowania publicznej służby zdrowia, którego konsekwencją jest m.in. długi czas oczekiwania na leczenie czy niska dostępność do nowoczesnych form badania i terapii. Szpitale, aby radzić sobie ze zbyt niskim budżetem często korzystają z zewnętrznego finansowania.

Grupa Magellan w opublikowanym Raporcie wpływu prezentuje przede wszystkim analizę wpływu ekonomicznego, który bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową szpitali. Oddziaływanie spółki na publiczną służbę zdrowia przejawia się m.in. w poprawie płynności finansowej polskich szpitali czy w dostarczeniu środków na zakup niezbędnego sprzętu medycznego. Wsparcie SPZOZ-ów przez Grupę Magellan w 2015 r. wynosiło równowartość 1,8% budżetu NFZ przeznaczanego na lecznictwo szpitalne. W 2016 r. było to już aż 2,5%.

Raport został stworzony we współpracy z analitykami i specjalistami z firmy consultingowej BETTER przy wykorzystaniu metodologii Measuring Impact Framework, opracowanej przez World Business Council for Sustainable Development. Grupa Magellan to pierwsza firma z sektora finansowania ochrony zdrowia w Polsce, która wydała tego typu raport.

Link do Raportu wpływu Grupy Magellan: http://magellansa.pl/raport_wplywu_Magellana.pdf

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności