Po co nam dzisiaj mentoring?

Współczesny rynek biznesowy charakteryzuje się dużą zmiennością warunków otoczenia i presją konkurencji. W związku z tym oczekuje się od pracowników zarówno korzystania z dotychczasowej wiedzy, jak też kreatywnego tworzenia nowych technologii, produktów, rozwiązań. Na to nakładają się zjawiska fluktuacji kadr oraz odchodzenia z rynku pracy ludzi o unikalnej wiedzy i doświadczeniu.

 

 

 

Sytuację tę opisać można następującymi wyznacznikami:

  • szybki rozwój firm, tworzący zapotrzebowanie na doświadczone kadry,
  • system edukacyjny w Polsce „produkuje” ludzi mających małe doświadczenie w praktyce życia biznesowego,
  • starzenie i wykruszanie się kadry o unikalnym doświadczeniu w wielu gałęziach przemysłu (lotniczy, chemiczny, mechaniczny, transportowy, komunalny),

Sytuacja ta tworzy potrzebę, z jednej strony utrzymania i budowania kluczowej wiedzy i doświadczenia w firmie, a z drugiej – szybkiego przekazania tej wiedzy i doświadczenia nowym pracownikom.

W tym kontekście coraz częściej słyszy się o mentoringu. Jak każda nowa metoda rozwoju ludzi w organizacjach niesie ze sobą zarówno duże oczekiwania, jak też pewną wieloznaczność rozumienia czym jest i na czym polega. Poszukując klarownego zrozumienia warto sięgnąć do starożytnego mitu o Odyseuszu, który wyruszając pod Troję zlecił mędrcowi imieniem Mentor przygotowanie swego syna  Telemacha do objęcia funkcji króla. Ten, wypełniając powierzone sobie zadanie, zwracał uwagę nie tylko na nauczenie sposobu (dziś powiedzielibyśmy „technik”) sprawowania władzy, ale też na wartości i zasady, jakimi powinien się kierować władca. Historia zatoczyła koło, a mityczny Mentor dał imię specyficznej metodzie rozwoju ludzi w odległym mu XXI wieku.

Mentoring polega na partnerskiej relacji między mentorem/mistrzem a mentee/podopiecznym, polegającej na tym, że mentee jest wspierany przez mentora – jego wiedzę, doświadczenie i osobowość – dzięki czemu szybko i efektywnie rozwija swoje kompetencje zawodowe i osobiste.

Z punktu widzenia firmy / organizacji mentoring pozwala zachowywać i wzbogacać w sposób ciągły jej wiedzę i doświadczenie oraz skutecznie rozwijać pracowników. Pozwala uniknąć erozji tej wiedzy w wyniku odejścia kluczowych pracowników, a w konsekwencji utrzymywać przewagę konkurencyjną. Umożliwia też szybkie wprowadzenie nowych osób w arkana fachu, stanowiska, organizacji.

Aby jednak w pełni wykorzystać możliwości, jakie tkwią w tej metodzie, mentor musi być fachowcem w pełnieniu tej roli. Powinien znać metodykę – jej zasady, techniki, narzędzia. Powinien być świadomym swoich umiejętności zawodowych oraz tych dotyczących roli mentora, ale też powinien znać i rozumieć swoje ograniczenia.

Jedną z organizacji oferujących poznanie i praktyczną naukę roli mentora jest Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR. Zorganizowało ono Międzynarodową Szkołę Mentorów kształcącą i praktycznie przygotowującą profesjonalnych mentorów.

Program szkoły pozwala poznać zarówno metodykę mentoringu jak i zadania oraz narzędzia mentora. Uczestnicy poznają różne aspekty mentoringu, praktycznie uczą się kompetencji, technik i narzędzi mentorskich, ćwiczą  prowadzenie procesów mentoringowych. Szkoła Mentorów składa się z czterech dwudniowych modułów: KONCEPCJA –  wprowadzenie czym jest mentoring w porównaniu do innych metod rozwoju, KOMPETENCJE –budowanie kompetencji mentorskich, PROCES – kompendium wiedzy o prowadzeniu procesów mentoringowych, WDROŻENIE – zasady wdrożenia procesów mentoringowych w organizacjach.

Wyróżnikiem Szkoły jest fakt, że zawiera wiele zajęć praktycznych  wzbogaconych autorefleksją i komentarzami doświadczonych mentorów, a jej międzynarodowy charakter wynika z uzyskania akredytacji Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii, instytucji edukacyjnej o światowej renomie. Absolwenci otrzymują certyfikat ukończenia wystawiony przez ILM.

Opinie wielu osób pełniących rolę mentorów w firmach mówią o ogromnej satysfakcji z dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Warto być profesjonalnym mentorem.

 Autor: Tomasz Wański: inżynier, szef projektów, menadżer w biznesie, trener, konsultant, coach, mentor, wieloletni prezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR https://www.promentor.pl/miedzynarodowa-szkola-mentorow/

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Akceptuję zasady Polityki prywatności