lederboard

Poprawa płynności finansowej z wykorzystaniem produktów faktoringowych

Opóźnienia w płatnościach pozostają poważnym wyzwaniem dla europejskich gospodarek. Dane wynikające z Europejskiego Raportu Płatności wskazują, że niemal połowa polskich przedsiębiorstw akceptuje długie terminy płatności. Prawie 1/3 firm reguluje należności u swoich dostawców później, niż kiedykolwiek zaakceptowałaby takie opóźnienia u własnych klientów. Raport wskazuje, że przedsiębiorcy z sektora MŚP godzą się z taką sytuacją w imię utrzymania dobrych relacji z partnerami, którzy mają silną pozycję w swoich branżach.

 

 

 

 

Badanie przeprowadzone w ramach Europejskiego Raportu Płatności daje również pewien powiew optymizmu. Pomimo skutków koronakryzysu i ciągłej niepewności, europejskie przedsiębiorstwa z entuzjazmem patrzą w przyszłość. Wsparcie rządowe, wraz z bardziej rygorystycznymi warunkami płatności, przyczyniło się do zwiększenia płynności firm. Mimo to przedsiębiorcy mają świadomość, że opóźnienia w płatnościach i brak płatności utrudniają wzrost oraz zrównoważony rozwój. Zapewnienie płynności finansowej to kluczowa kwestia w trakcie prowadzenia firmy, ponieważ jest jednym z najbardziej istotnych kryteriów oceny jej działalności. To ona decyduje, czy przedsiębiorca w terminie spłaca swoje zobowiązania dostawcom, jest w stanie realizować niezbędne dla funkcjonowania biznesu zakupy, a także wypłaca wynagrodzenia pracownikom.

Niemal każdy przedsiębiorca spotkał się z sytuacją, w której kontrahenci nie wywiązali się na czas ze swoich zobowiązań i nie uregulowali należności w terminie. Opóźnienia w spłacie kredytu kupieckiego to pierwszy krok do powstania tzw. zatoru płatniczego w postaci kumulacji zadłużeń. Jego konsekwencją może być utrata płynności finansowej, czyli zdolności do wywiązywania się z kluczowych, krótkoterminowych zobowiązań. Zatory płatnicze są szczególnym zagrożeniem dla mikro firm, w sytuacji gdy nawet jednak nieopłacona w terminie faktura negatywnie odbija się na firmowym budżecie. Utrzymanie płynności finansowej jest wyzwaniem zarówno dla dużych podmiotów, jak i niewielkich firm. Do jej zachwiania może prowadzić choćby opóźnienie płatności ze strony kontrahenta za otrzymane towary lub usługi. Sposobem na uniknięcie jej utraty oraz związanych z tym konsekwencji jest faktoring.

 

– Faktoring finansuje należności z tytułu dostaw towarów lub usług wobec grupy odbiorców, z którymi klient prowadzi oraz realizuje powtarzalne transakcje z odroczonymi terminami płatności. W ramach tej usługi przedsiębiorcy otrzymują jednak nie tylko finansowanie, ale również zestaw przydatnych narzędzi do wsparcia codziennej pracy firmy. Poza udzieleniem finansowania, firma faktoringowa jest w stanie zadbać o właściwą weryfikację kontrahentów, z którymi współpracuje klient. Dysponuje też informacjami o zatorach płatniczych na rynku, często wie o nich wcześniej niż firmy ubezpieczające należności. Ponadto, faktor dba o jakość udokumentowania transakcji, co ma znaczenie w problematycznych sytuacjach, ponieważ usprawnia odzyskanie należności – komentuje Paweł Kacprzak, dyrektor biura rozwoju biznesu w BNP Paribas Faktoring.

 Firma faktoringowa może również przejąć ryzyko niewypłacalności podmiotów wskazanych przez klienta. Klient otrzymuje 95% wartości faktury brutto przed terminem płatności, a w przypadku braku zapłaty faktury przez odbiorcę towaru jest to już ryzyko firmy faktoringowej.

Usługi faktoringowe znajdują swoje zastosowanie zarówno w czasach korzystnej koniunktury, jak i spowolnienia gospodarczego. W pierwszym przypadku, gdy firmy chcą dynamicznie rozwijać sprzedaż, a linie kredytowe są już w pełni wykorzystane, faktoring umożliwia pozyskanie dodatkowego kapitału obrotowego. Kiedy saldo należności z tytułu sprzedanych dóbr czy usług rośnie, przedsiębiorca może uzyskać większe środki. W przypadku spowolnienia, instytucje finansowe z reguły zaostrzają kryteria w udzielaniu finansowania. Bank ocenia wiarygodność kredytową klienta, którego działalność operacyjna jest źródłem jego spłaty. W przypadku faktoringu, źródłem tym są natomiast odbiorcy klienta.

 

***

BNP Paribas Faktoring Sp. z o.o. jest spółką faktoringową, należącą do Grupy BNP Paribas Factoring, lidera na międzynarodowym rynku faktoringu z 50-letnim doświadczeniem oraz siecią spółek funkcjonujących w 17 krajach Europy, Azji i Afryki.

BNP Paribas Faktoring w Polsce działa od 2006 roku i jest jedną z najszybciej rozwijających się firm faktoringowych na rynku, zajmując czołowe miejsca w rankingach firm faktoringowych, publikowanych przez Polski Związek Faktorów. Swoją ofertę kieruje do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz rolno-spożywczych, prowadzących sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Korzystając z doświadczeń światowej grupy, spółka oferuje rozwiązania również dla międzynarodowych grup kapitałowych, których celem jest jednolite podejście do faktoringu we wszystkich podmiotach. Oferta spółki dostępna jest także w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A. na terenie całego kraju.

Spółka jest członkiem światowych i polskich organizacji, zrzeszających firmy faktoringowe, m.in. Polskiego Związku Faktorów i FCI (Facilitating Open Account – Receivables Finance).

Więcej informacji:

www.faktoring.bnpparibas.pl

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Akceptuję zasady Polityki prywatności